Polski Adwokat Bochum

Wymienić można szereg powodów, dla których wiele osób decyduje się skorzystać z pomocy prawnika. Pomoc ta jest konieczna w sprawach o dużym skomplikowaniu, gdy zastosowanie znajdują przepisy należące do różnych gałęzi prawa i gdy pomyślne dla klienta zakończenie postępowania uzależnione jest od posiadania dużej wiedzy. Niekiedy też przyczyną skorzystania z usług profesjonalisty jest ryzyko doznania znacznego uszczerbku finansowego – obsługa prawna okazuje się w takiej sytuacji narzędziem służącym do jego ograniczenia. Nie brak też w końcu takich sytuacji, w których pomoc prawnika jest dla danej osoby niezbędna w takim sensie, że bez niej nie mogłaby ona zadbać o własne interesy. Z takim przypadkiem będziemy mieć do czynienia na przykład wtedy, gdy w sprawie klienta znajdą zastosowanie przepisy obcego systemu prawnego, a sam klient nie zna tych przepisów bądź – co gorsza – nie posługuje się biegle językiem, w którym zostały one wyrażone. Z myślą o takich osobach, a ściślej – o osobach polskojęzycznych pracujących lub mieszkających w Niemczech – powstała oferta naszej kancelarii.

Polski prawnik Bochum, czyli gdzie działamy?

Świadczymy zarówno stacjonarną, jak i zdalną obsługę prawną klientów. Jeśli chciałbyś spotkać się z nami osobiście, możesz odwiedzić jeden z dwóch oddziałów naszej kancelarii: w Magdeburgu lub w Berlinie. Dla wszystkich osób, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z obsługi stacjonarnej, proponujemy współpracę w formie zdalnej – obejmuje ona teren całych Niemiec, dzięki czemu w całym kraju dostępny jest polski prawnik. Bochum to jedno z miast, na terenie którego świadczymy zdalne usługi. W większości spraw podstawą kontaktu między klientem a prawnikiem może być komunikacja za pomocą maili, telefonu, Internetu czy tradycyjnej poczty. Pod względem jakości nie odbiega ona w żaden sposób od obsługi stacjonarnej. Polski prawnik w Bochum to zatem propozycja dla tych osób, które chciałyby zredukować konieczność podróży do jednej z naszej kancelarii do absolutnego minimum, a zarazem oczekują efektywnej i satysfakcjonującej współpracy.

Polski adwokat Bochum – co zrobić, aby skorzystać z naszych usług?

Na naszej stronie udostępniliśmy dla Ciebie specjalny formularz – za jego pomocą możesz opisać swoją sytuację, przesłać nam związane z nią dokumenty i określić oczekiwania co do zakresu i charakteru współpracy. Gdy tylko zapoznamy się ze zgłoszeniem, od razu skontaktujemy się z Tobą. Drobiazgowa analiza dokumentów, które nam prześlesz, stanie się podstawą do określenia warunków obsługi, w tym kosztów z nią związanych. Skorzystanie z formularza jest całkowicie bezpłatne i nie rodzi po Twojej stronie żadnych zobowiązań. Decyzję o tym, czy chcesz podjąć z nami współpracę, podejmujesz dopiero wówczas, gdy określimy warunki obsługi. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz skontaktować się z nami bez użycia formularza, na przykład dzwoniąc do naszej kancelarii lub pisząc do nas maila.

Polski adwokat Bochum – zakres świadczonych usług

Oferta naszej kancelarii obejmuje różne gałęzie prawa, dzięki czemu świadczone przez nas usługi mogą dotyczyć różnych sfer codziennego funkcjonowania, na przykłąd pracy czy życia rodzinnego. Specjalizujemy się między innymi w prawie cywilnym, prawie karnym, prawie pracy, prawie socjalnym i prawie rodzinnym. Zróżnicowaniu gałęzi prawa towarzyszy zróżnicowanie usług. Te ostatnie każdorazowo dopasowujemy do indywidualnej sytuacji klientów w taki sposób, by sprawa zakończyła się możliwie jak najszybciej, a zarazem – o ile to możliwe – zgodnie z jego oczekiwaniami. Korzystając z usług polskiego prawnika w Bochum, możesz liczyć między innymi na doradztwo prawne, reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi, sporządzanie pism prawnych czy rozwiązywanie sporów z pracodawcą.

Polski prawnik Bochum – obsługa w języku polskim

Potrzeby jest Ci polski adwokat? Bochum to miasto, w którym udzielamy zdalnych porad prawnych w języku polskim. Jednym z celów naszej działalności jest zniesienie bariery językowej, która osobom polskojęzycznym w Niemczech utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia samodzielne zabezpieczenie interesów prawnych. Aby to uczynić, nie tylko zapewniamy obsługę w języku polskim, ale również oferujemy tłumaczenie wszystkich dokumentów – zarówno z języka niemieckiego na język polski, jak i z języka polskiego na język niemiecki. Za usługę przekładu odpowiada współpracujące z naszą kancelarią biuro tłumaczeń Aliny Müller. W celu skorzystania z usługi nie trzeba odrębnie inicjować współpracy z kancelarią.

Koszty usług polskiego adwokata w Bochum

Regulacje dotyczące kosztów obsługi prawnej w Niemczech zawiera ustawa o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Wysokość kosztów zależy od wartości przedmiotu sporu w danej sprawie. Należy pamiętać, że jeśli dana osoba nie jest w stanie pokryć kosztów z uwagi na trudną sytuację materialną, przepisy uprawniają ją do wnioskowania o wsparcie finansowe od państwa niemieckiego, które może dotyczyć zarówno zwolnienia z kosztów sądowych, jak i kosztów pozasądowej obsługi prawnej. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie specjalnego wniosku. W naszej kancelarii złożymy za Ciebie ten wniosek – aby skorzystać z naszej pomocy, musisz jedynie wypełnić odpowiedni formularz.