Polski Adwokat Bonn

Pomoc prawnika związana jest z wieloma sytuacjami życia codziennego. Rozwód, spór z pracodawcą, otrzymanie zasiłku – aby załatwić te i podobne do nich sprawy, należy dysponować co najmniej podstawową wiedzą z zakresu prawa. W wielu przypadkach możliwe jest samodzielne rozwiązanie problemów prawnych, zwłaszcza jeśli nie odznaczają się nadmiernym skomplikowaniem. Czasem jednak działanie na własną rękę okazuje się niemożliwe. W szczególnie trudnej sytuacji pozostają osoby, które nie tylko nie dysponują fachową wiedzą, ale ponadto nie znają języka, w którym wyrażono przepisy. Z usług naszej kancelarii skorzystać mogą polskojęzyczni klienci, których sprawy zostały uregulowane przez przepisy prawa niemieckiego.

Polski adwokat – Bonn. Obsługa zdalna i stacjonarna

Świadczymy usługi zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Z obsługi stacjonarnej można skorzystać w jednej z naszych kancelarii – w Magdeburgu lub Berlinie. Klienci, którzy chcą odbyć spotkanie bez wychodzenia z domu, mogą skorzystać z opcji konsultacji na odległość. Mogą one przybrać postać wideorozmowy, rozmowy telefonicznej czy korespondencji mailowej. W przypadku wielu spraw, np. gdy klient oczekuje opinii prawnej na dany temat, obsługa stacjonarna nie jest konieczna. Warto przy tym zaznaczyć, że pomoc w formie zdalnej obejmuje teren całych Niemiec, w tym Bonn. Polski prawnik w Bonn zajmuje się sprawami z zakresu różnych dziedzin prawa.

Polski prawnik – Bonn. Jak nawiązać współpracę z kancelarią?

Co zrobić, aby rozpocząć współpracę z kancelarią? Na naszej stronie znajduje się specjalny formularz kontaktowy do wypełnienia, umożliwiający załączenie niezbędnych dokumentów. Gdy całość jest gotowa, zajmujemy się analizą sprawy. Po zakończeniu analizy kontaktujemy się, przedstawiając ocenę problemu, a także warunki ewentualnej współpracy. Rozmowa ma na celu podjęcie decyzji, czy potrzebujesz pomocy prawnika. Do czasu uzgodnienia warunków współpracy nie zostaną od Ciebie pobrane żadne opłaty. Skorzystanie z formularza i wstępna konsultacja są bezpłatne.

Jakie usługi obejmuje pomoc prawna? Polski prawnik – Bonn

Obsługa prawna, którą świadczymy, obejmuje różne gałęzie prawa: prawo karne, prawo socjalne, prawo pracy czy prawo rodzinne. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, różnicując zakres usług w zależności od charakteru problemu. Pomoc prawna może obejmować m.in.: opracowanie opinii prawych, rozstrzyganie sporów z pracodawcą, przygotowanie umów dla przedsiębiorców, reprezentację przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi czy sporządzanie pism procesowych.

Polski adwokat – Bonn. Pomoc prawna dla osób polskojęzycznych

Jednym z celów naszej działalności jest przezwyciężenie bariery językowej, przez którą osoby polskojęzyczne nie mogą załatwić swoich spraw. Dążąc do jej wyeliminowania, zapewniamy klientom komunikację w języku polskim oraz tłumaczenie wszystkich potrzebnych dokumentów – zarówno z języka polskiego na język niemiecki, jak i języka niemieckiego na polski. W zakresie przekładu korzystamy z usług biura tłumaczeń Aliny Müller. Ograniczenie skutków bariery językowej ma na celu umożliwienie klientom bieżącego monitorowania przebiegu sprawy i zgłaszania uwag dotyczących sposoby jej prowadzenia.

Koszty obsługi prawnej. Polski adwokat w Bonn

Kwestię kosztów obsługi prawnej w Niemczech reguluje ustawa o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Wysokość wynagrodzenia, które przysługuje prawnikowi, zależy od wartości przedmiotu sporu w danej sprawie. Warto przy tym pamiętać, że jeśli dana osoba nie może pokryć kosztów obsługi ze względu na trudną sytuację materialną, prawo niemieckie uprawnia ją do wnioskowania o pomoc materialną. Aby ją uzyskać, należy złożyć specjalny wniosek – w naszej kancelarii jest możliwość przygotowania i złożenia go w imieniu klienta.

Polski adwokat – Bonn. Formularze i baza wiedzy

Usługi polskiego prawnika w Bonn obejmują nie tylko standardową obsługę prawną. Oprócz niej klienci mogą skorzystać ze specjalnych narzędzi, umożliwiających podjęcie samodzielnego działania, które pomogą im zadecydować o konieczności rozpoczęcia ewentualnej współpracy z adwokatem. O jakie narzędzia chodzi? Po pierwsze, na naszej stronie internetowej znaleźć można bazę wiedzy, w której regularnie publikujemy teksty dotyczące różnych zagadnień z zakresu prawa niemieckiego, np. jazdy pod wpływem alkoholu, wynagrodzenia za świadczenie usług budowlanych czy odstąpienia od niemieckiego kredytu samochodowego. Po drugie, opracowaliśmy specjalne formularze z niemieckiego prawa pracy i opatrzyliśmy je polskimi komentarzami. Do udostępnionych na stronie plików należą m.in.: formularz żądania wydania zaświadczenia o zatrudnieniu, wzór żądania wydania zapisów dotyczących czasu pracy od niemieckiego pracodawcy dla kierowców zawodowych, wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego, formularz wezwania do wydania odcinków wypłaty czy też wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia podczas urlopu. Z formularzy mogą korzystać osoby, które nie posługują się biegle językiem niemieckim.