Polski Prawnik Brema

Pomoc prawnika stanowi częstokroć warunek skutecznej ochrony interesów prawnych podmiotu. Starać się o nią powinny zwłaszcza te osoby, których sytuacje prawne odznaczają się dużym skomplikowaniem, np. ze względu na mnogość przepisów czy rozbieżności interpretacyjne co do zakresu ich stosowania. Z przypadkiem szczególnego rodzaju mamy do czynienia w sytuacji, gdy interesy obywatela jednego państwa powiązane są z normami obowiązującymi w państwie drugim. Wówczas – z uwagi na różnice między systemami obydwu państw – zadanie zabezpieczenia tych interesów może okazać się wymagające nawet w przypadku stosunkowo prostych, wydawałoby się, spraw. W szczególnie trudnej sytuacji pozostają osoby, które nie tylko nie dysponują wiedzą prawniczą, ale ponadto nie posługują się biegle językiem obcym i dlatego też nie potrafią samodzielnie „rozszyfrować” skomplikowanej terminologii prawnej.
Ze wskazanymi wyżej trudnościami często zmagają się osoby polskojęzyczne, których sytuacje są ukształtowane przez normy prawa niemieckiego. Przygotowana przez nas oferta usług powstała z myślą o takich właśnie osobach – dokładamy wszelkich starań, by ich interesy prawne zyskały należytą ochronę.

Polski adwokat Brema – kto może skorzystać z naszych usług?

Podstawę naszej działalności stanowi stacjonarna obsługa klienta w kancelariach znajdujących się w Magdeburgu i Berlinie. Oprócz tego zajmujemy się świadczeniem zdalnej obsługi prawnej dla klientów na terenie całych Niemiec – niezależnie od ich miejsca zamieszkania czy właściwości miejscowej sądu. Z naszej pomocy prawnej mogą w szczególności skorzystać osoby na stałe mieszkające lub przebywające tymczasowo na terenie Bremy. Usługi polskiego prawnika w miejscowości Bremen powinny zainteresować zwłaszcza tych klientów, którzy nie chcą lub nie mogą regularnie podróżować do jednej z naszych kancelarii. W ich przypadku podstawą obsługi prawnej może być komunikacja za pomocą Internetu, telefonu czy poczty.

Nieznajomość języka? Nie szkodzi

Polski prawnik (Brema) to propozycja dla osób, które nie mogą zadbać o własne interesy ze względu na barierę językową. W naszej kancelarii doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że podstawą satysfakcjonującej współpracy między prawnikiem a zleceniodawcą jest udana komunikacja. Aby ją zapewnić, oferujemy klientom polskojęzyczną obsługę obejmującą tłumaczenie wszystkich istotnych w danej sprawie dokumentów – zarówno z języka niemieckiego na polski, jak i z języka polskiego na niemiecki. W zakresie przekładu korzystamy z pomocy biura tłumaczeń Aliny Müller. Dzięki obsłudze w języku polskim zleceniodawca może na bieżąco czuwać nad przebiegiem sprawy, zgłaszając w razie potrzeby uwagi i formułując zalecenia.

Polski adwokat Bremen – czym się zajmujemy?

Zakres świadczonych przez nas usług jest szeroki i obejmuje m.in. doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych, przygotowanie opinii prawnych czy reprezentację przed organami administracyjnymi i sądami. Podejmowane przez nas działania są każdorazowo dopasowywane do charakteru sprawy i interesów prawnych klienta.
Nasza działalność nie jest ograniczona do jednej tylko gałęzi prawnej. Specjalizujemy się w sprawach należących do różnych dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego), prawa socjalnego, prawa pracy i prawa karnego. Świadczymy obsługę prawną zarówno w przypadku spraw o charakterze publicznoprawnym, jak i sporów cywilnoprawnych.

Polski prawnik Bremen – zwolnienie z kosztów

Zagadnienie kosztów obsługi prawnej w Niemczech regulują przepisy ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Ich wysokość jest każdorazowo ustalana w odniesieniu do wartości przedmiotu sporu. Co ważne, w uzasadnionych przypadkach, związanych z trudną sytuacją materialną, zleceniodawca może uzyskać zwolnienie z kosztów obsługi pozasądowej i kosztów sądowych. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie specjalnego wniosku. W naszej kancelarii zajmujemy się jego przygotowaniem w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jak samodzielnie zabezpieczyć interesy prawne? Formularze i baza wiedzy

Aby ułatwić osobom polskojęzycznym zadanie samodzielnego zabezpieczenia interesów prawnych, przygotowaliśmy specjalne wzory i formularze z zakresu prawa pracy opatrzone polskimi komentarzami. Wśród nich znaleźć można m.in.: wzór wniosku wezwania do wydania odcinków wypłaty, wzór wezwania do zapłaty pieniędzy podczas urlopu czy formularz żądania wydania zaświadczenia o zatrudnieniu.
Oprócz tego dla wszystkich osób zainteresowanych prawem niemieckim lub potrzebujących informacji na temat związanych z nim zagadnień przygotowaliśmy specjalną bazę wiedzy. Obejmuje ona krótkie artykuły z zakresu różnych dziedzin prawa – ich lektura może pomóc we wstępnym rozpoznaniu danej sprawy i podjęciu ewentualnej decyzji o rozpoczęciu współpracy z kancelarią.

Polski prawnik Brema – kontakt

Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy prawnej, mogą skorzystać z udostępnionego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego. Wstępna konsultacja z naszą kancelarią, obejmująca ustalenie zakresu usług potrzebnych w danej sprawie i analizę dokumentów, jest bezpłatna i nie rodzi żadnych obowiązków po stronie osoby zgłaszającej. Opłaty mogą zostać pobrane dopiero po uprzednim udzieleniu zgody klienta i ustaleniu zakresu obsługi.