Polski Adwokat Dortmund

Jak zadbać o interesy prawne i finansowe w obcym państwie? Podstawowym warunkiem jest dostatecznie dobra znajomość języka – taka, która nie tylko pozwala na komunikację w sytuacjach życia codziennego, ale również umożliwia zrozumienie skomplikowanej terminologii prawnej. Oprócz tego niezwykle ważna okazuje się znajomość przepisów, a także praktyki prawniczej: orzeczniczej – w przypadku sądów – i decyzyjnej – w przypadku organów administracji publicznej. Osoba, która nie zna przepisów, nie wie, czy dane zachowanie jest z nimi zgodne oraz na ogół nie potrafi dopasować środków prawnych do danej sytuacji w taki sposób, by zapewnić sobie pożądaną ochronę. Oferta naszej kancelarii stanowi odpowiedź na problemy, które napotkać mogą osoby przebywające w obcym państwie, nie znając jego języka lub systemu prawnego. W naszej kancelarii zapewniamy obsługę prawną dla klientów polskojęzycznych, którzy na stałe bądź przemijająco podlegają niemieckiemu prawu. W celu uzyskania porady prawnej w języku polskim można zgłasząć się do nas niezlaeżnie od stopnia skomplikowania sprawy.

Polskojęzyczny adwokat Dortmund – działalność na terenie Niemiec

Podstawę naszej działalności stanowi stacjonarna obsługa klientów w prowadzonych przez nas kancelariach w Magdeburgu i Berlinie. Oprócz tego świadczymy usługi zdalnie dla wszystkich osób potrzebujących pomocy prawnej, niezależnie od ich miejsca zamieszkania czy właściwości miejscowej sądu i organu. Z obsługi zdalnej mogą w szczególności skorzystać klienci zamieszkali w Dortmundzie. Polskojęzyczny prawnik (Dortmund) to propozycja dla tych osób, które z uwagi na brak czasu lub wystarczających środków finansowych, wolą uczynić podstawą współpracy z kancelarią komunikację elektroniczną, telefoniczną i komunikację za pośrednictwem poczty. Termin konsultacji zdalnych uzgadniany zostaje indywidualnie, w dogodnym dla klienta czasie.

Polski prawnik Dortmund – potrzeba zrozumienia klienta

Działania podjęte w celu ochrony interesów klienta muszą być każdorazowo dostosowane do jego indywidualnej sytuacji i wymagań. Warunkiem dostosowania tych działań jest odpowiednia komunikacja. W tym kontekście należy podkreślić nie tylko fakt, że w naszej kancelarii zapewniamy obsługę prawną w języku polskim (stąd problem bariery językowej zostaje wyeliminowany), ale również to, że na każdym etapie danej sprawy jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi zleceniodawcy. Warto ponadto dodać, że klient ma możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych przez nas działań.
Aby uczynić możliwą kontrolę zleceniodawcy nad sprawą, zapewniamy przekład wszystkich potrzebnych dokumentów prawnych – z języka polskiego na niemiecki, a także z języka niemieckiego na polski. Za przekład odpowiada biuro tłumaczeń Aliny Müller. Na życzenie klienta tłumaczenie dokumentów może stanowić osobną usługę niezwiązaną z obsługą prawną.

Polski adwokat Dortmund – zakres świadczonych usług

Zakres świadczonych przez naszą kancelarię usług obejmuje m.in.: doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych czy reprezentowanie klienta przed sądami i organami. Dobór poszczególnych usług zależy od charakteru danej sprawy i gałęzi prawa, której ona dotyczy. Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa socjalnego i prawa karnego. Udzielamy konsultacji i porad prawnych z zakresu wymienionych dziedzin.

Adwokat Dortmund – formularze i baza wiedzy

Na naszej stronie udostępniliśmy dla wszystkich zainteresowanych specjalne formularze z zakresu prawa pracy. Ponadto regularnie uzupełniamy prowadzoną przez nas bazę wiedzy. Formularze opatrzone zostały polskimi komentarzami – dzięki temu nawet osoba, która nie zna biegle języka niemieckiego, może skorzystać z nich w celu załatwienia danej sprawy. Do udostępnionych przez nas wzorów należą m.in.: wzór wniosku do udzielenia urlopu wypoczynkowego, wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego, wzór wniosku o wypłatę świadczeń z powodu upadłości niemieckiego pracodawcy, wzór żądania wydania zaświadczenia o zatrudnieniu czy wzór wezwania do wypłaty odcinków wypłaty.
Baza wiedzy obejmuje z kolei szereg artykułów na temat istotnych z perspektywy klienta zagadnień prawnych. Poszczególne artykuły, dotyczące problemów związanych z różnymi gałęziami prawa, np. z prawem rodzinnym czy prawem karnym, zawierają przydatne wskazówki, które warto zastosować w praktyce. Teksty pozwolą ponadto pogłębić osobom zainteresowanym wiedzę prawniczą i ułatwią podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy z kancelarią.

Polski adwokat Dortmund – kontakt z kancelarią

Każda osoba ma możliwość wykorzystania jednego z dostępnych na naszej stronie formularzy internetowych dotyczących: bezpłatnych zapytań prawnych, zlecenia kancelarii obsługi prawnej i zwolnienia z kosztów procesowych. Należy zaznaczyć, że wstępna konsultacja z kancelarią, obejmująca analizę przesłanych przez klienta dokumentów, jest całkowicie bezpłatna. Obowiązek uiszczenia jakichkolwiek opłat powstaje dopiero po ustaleniu zakresu obsługi i udzieleniu przez klienta zgody.