Polski Adwokat Drezno

Osoba polskojęzyczna, której sytuacja prawna związana jest z prawem niemieckim, ma niekiedy trudności z zabezpieczeniem własnych interesów prawnych i finansowych. Główną przyczyną tych trudności jest niewystarczająca znajomość niemieckiego prawa, w wielu miejscach odmiennego od prawa obowiązującego w Polsce. Niekiedy również trudną do przezwyciężenia przeszkodę stanowi bariera językowa. Należy w tym kontekście pamiętać, że znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym codzienną komunikację może okazać się niewystarczająca do samodzielnego zrozumienia i załatwienia spraw w sferze prawnej. Z uwagi na występowanie licznych terminów i skomplikowaną niekiedy składnię przepisy prawa wymagają specjalnego przygotowania językowego. Nasz oferta usług prawnych powstała z myślą o wszystkich osobach polskojęzycznych, które napotykają trudności z zabezpieczeniem interesów w obrębie niemieckiego systemu prawnego. Oferta ta kierowana jest w szczególności do osób mieszkających lub przebywających w Dreźnie.

Polski adwokat Drezno – obsługa zdalna

W naszej kancelarii usługi prawne świadczymy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Podstawą obsługi stacjonarnej jest działalność, którą prowadzimy w Berlinie i Magdeburgu – w tych miastach zlokalizowane są bowiem nasze kancelarie. Obsługa zdalna obejmuje natomiast teren całych Niemiec – mogą z niej skorzystać w szczególności klienci zamieszkali w Dreźnie. W przypadku skorzystania z usług polskiego adwokata w miejscowości Dresden komunikacja z klientem będzie odbywać się przy użyciu poczty, Internetu czy telefonu. Konsultacje odbywać się więc mogą drogą mailową, podczas rozmów telefonicznych, bądź telekonferencji online. W ten sposób przypadki, w których konieczna okaże się podróż zleceniodawcy do kancelarii, zostaną ograniczone do minimum, a zdecydowana większość kontaktów będzie miała charakter zdalny.

Polski prawnik Drezno dla osób polskojęzycznych

Dla klientów, którzy nie znają języka niemieckiego, świadczymy pomoc prawną wyłącznie w języku polskim, co znacznie ułatwia osobom wymagającym konsultacji zrozumienie sytuacji, w jakiej się znalazły i kroków, jakie w związku z nią można podjąć. W trakcie współpracy informujemy zleceniodawcę o każdym ważnym momencie postępowania, umożliwiając mu zgłaszanie uwag. Polskojęzyczna obsługa obejmuje nie tylko bieżącą komunikację, ale również tłumaczenie wszystkich potrzebnych dokumentów – zarówno z języka polskiego na język niemiecki, jak i z języka niemieckiego na język polski. Pozwala to na zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą sprawy w języku ojczystym. Za przekład odpowiada biuro tłumaczeń Aliny Müller.

Polski prawnik Drezno – gałęzie prawa i forma współpracy

W naszej kancelarii specjalizujemy się w różnych gałęziach prawach. Nie są nam obce zarówno zagadnienia o charakterze publicznoprawnym, właściwe dla prawa socjalnego, jak i spory prywatnoprawne, do których dochodzi często na gruncie prawa rodzinnego. Oferujemy ponadto pomoc prawną dla osób podejrzanych o popełnienie określonych w prawie karnym czynów zabronionych. Zróżnicowanie przygotowanej przez nas oferty obejmuje nie tylko dziedziny prawa, ale również formę współpracy. W zależności od potrzeb zleceniodawcy i charakteru sprawy zapewniamy między innymi doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych, przygotowanie opinii prawnych czy reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi.

Koszt usług polskiego prawnika – Dresden

Kwestie związane z wynagrodzeniem prawników w Niemczech uregulowane zostały w ustawie o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Wysokość kosztów obsługi prawnej zależy każdorazowo od wartości przedmiotu sporu. Niemieckie przepisy przewidują ponadto możliwość wnioskowania o zwolnienie z kosztów – przesłanką uzyskania zwolnienia jest trudna sytuacja materialna wnioskującego. Przedmiotem wniosku mogą być zarówno koszty obsługi pozasądowej, jak i koszty sądowe. W naszej kancelarii zajmujemy się nieodpłatnym przygotowaniem wniosków obydwu rodzajów na rzecz klienta.

Nieodpłatna pomoc polskiego adwokata – Dresden

Szereg działań podejmowanych przez nas na rzecz klienta przybiera postać bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta obejmuje w szczególności wstępną konsultację. W jej ramach wykonujemy analizę przesłanych przez potencjalnego zleceniodawcę dokumentów i określamy zakres usług. Ponadto pomagamy klientom wyznaczyć wartość przedmiotu sporu, od której zależy koszt obsługi prawnej.
Szczególnego rodzaju pomoc stanowią udostępnione na naszej stronie internetowej formularze i wnioski z zakresu prawa pracy, np. wniosek wezwania do zapłaty wynagrodzenia lub nadgodzin, wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego czy wzór wezwania do zapłaty pieniędzy podczas urlopu. Każdy z wniosków opatrzony został polskim komentarzem – stąd może być z powodzeniem wykorzystany przez osobę, która nie włada biegle językiem niemieckim. Warto również wspomnieć o bazie wiedzy, która obejmuje praktyczne artykuły na temat zagadnień związanych z poszczególnymi gałęziami prawa, np. prawem pracy czy prawem karnym.