Polski Adwokat Karlsruhe

Osoba polskojęzyczna, której sprawy podlegają prawu niemieckiemu, np. ze względu na podjętą pracę czy wyjazd wakacyjny, może mieć trudność z zabezpieczeniem własnych interesów, gdy zajdzie taka potrzeba. Problemem dla takiej osoby bywa nie tylko niewystarczająca znajomość przepisów (polski i niemiecki system prawny różnią się między sobą), ale również bariera językowa. Jeśli nie posługujemy się biegle językiem niemieckim, samodzielne załatwienie spraw okazuje się zwykle niemożliwe.

W sytuacji, gdy nie znamy przepisów lub nie nie mówimy po niemiecku, warto skorzystać z usług prawnika. Oferta naszej kancelarii powstała z myślą o wszystkich osobach polskojęzycznych, które potrzebują pomocy z prawem niemieckim.

Polski prawnik – Karlsruhe. Gdzie działamy?

Zapewniamy zarówno stacjonarną, jak i zdalną obsługę prawną. Nasze biura znajdują się w Berlinie i Magdeburgu, gdzie czekamy na każdego klienta, który oczekuje bezpośredniego kontaktu z prawnikiem. Nie trzeba jednakże udawać się osobiście do jednej z kancelarii, aby skorzystać z usług prawnika – pomoc w trybie zdalnym obejmuje teren całych Niemiec. Może ona przybrać formę wideorozmowy, korespondencji mailowej czy rozmowy telefonicznej. Obsługa zdalna jest dobrym rozwiązaniem dla tych klientów, którzy nie mogą, np. ze względu na obowiązki zawodowe, przyjechać do Magdeburga czy Berlina. Szczególnie przydatna okaże się ona wówczas, gdy szybka pomoc prawna jest warunkiem pomyślnego załatwienia danej sprawy.

Polski prawnik – Karlsruhe. Jak rozpocząć współpracę z kancelarią?

Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy specjalny formularz kontaktowy. Za jego pośrednictwem klient może opisać swoją sprawę, załączyć wszystkie związane z nią dokumenty i zadać prawnikowi pytania. Przesłane za pomocą formularza zgłoszenie jest następnie szczegółowo analizowane. Po zakończeniu analizy kontaktujemy się z klientem w celu ustalenia warunków współpracy i kosztów obsługi. Wstępna konsultacja i użycie formularza jest nieodpłatne, nie doprowadza ponadto do powstania żadnych obowiązków po stronie klienta. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by zainicjować kontakt z kancelarią w inny sposób niż za pośrednictwem formularza, np. telefonicznie czy mailowo.

Polski prawnik – Karlsruhe. Jakie usługi obejmuje pomoc prawna?

Zajmujemy się prowadzeniem spraw należących do różnych gałęzi prawa, m.in.: prawa karnego, prawa pracy, prawa socjalnego czy prawa rodzinnego. Poszczególne usługi dostosowujemy do indywidualnej sytuacji klienta i charakteru jego sprawy. Pomoc prawna może polegać w szczególności na reprezentacji przed sądami i organami administracji, doradztwie prawnym, rozwiązywaniu sporów z pracodawcą, przygotowaniu opinii czy opracowaniu umów dla przedsiębiorców. Dzięki zróżnicowaniu usług i gałęzi prawa, w których się specjalizujemy, klient może liczyć na kompleksową obsługę niezależnie od skomplikowania sprawy.

Polski adwokat – Karlsruhe. Komunikacja w języku polskim

W celu ograniczenia negatywnych skutków bariery językowej oferujemy obsługę prawną w całości w języku polskim. Obejmuje ona nie tylko bieżący kontakt z klientem, ale również tłumaczenie związanych ze sprawą dokumentów – zarówno z języka polskiego na niemiecki, jak i niemieckiego na polski. Za przekład odpowiada współpracujące z kancelarią biuro tłumaczeń Aliny Müller. Dzięki niemu klient ma stałą kontrolę nad przebiegiem sprawy i może zgłaszać uwagi co do jej prowadzenia.

Koszt pomocy prawnej – polski prawnik Karlsruhe

Na mocy przepisów niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) koszty obsługi prawnej zależą od wartości przedmiotu sporu w sprawie. Co ważne, niemieckie prawo przewiduje instytucję zwolnienia z kosztów sądowych i kosztów pozasądowej pomocy prawnika. Warunkiem jego uzyskania jest trudna sytuacja finansowa wnioskującego. W naszej kancelarii pomagamy klientom otrzymać zwolnienie z kosztów – aby skorzystać z pomocy, wystarczy wypełnić znajdujący się na stronie formularz.

Polski prawnik w Karlsruhe – baza wiedzy i formularze z prawa pracy

Na naszej stronie internetowej – w bazie wiedzy – regularnie publikujemy teksty dotyczące zagadnień z różnych gałęzi prawa niemieckiego, np. prawa karnego, prawa cywilnego czy prawa pracy. Ich lektura nie tylko dostarczy czytelnikowi wiedzy potrzebnej do samodzielnego załatwienia przynajmniej niektórych, mniej skomplikowanych, spraw, ale również ułatwi decyzję dotyczącą rozpoczęcia współpracy z prawnikiem. Dla wszystkich osób, które chciałyby samodzielnie zadbać o swoje interesy, przygotowaliśmy również specjalne formularze i wzory z zakresu niemieckiego prawa pracy, takie jak wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia podczas urlopu, formularz wezwania do wydania odcinków wypłaty, formularz żądania wydania zapisów dotyczących czasu pracy od niemieckiego pracodawcy dla kierowców zawodowych czy też wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego. Formularze zostały opatrzone polskimi komentarzami – dzięki temu mogą z nich korzystać nawet te osoby, które nie posługują się biegle językiem niemieckim.