Polski Adwokat w Krefeld

Poszczególne systemy prawne różnią się między sobą. Polskie prawo zawiera normy prawne, których nie spotkamy np. w prawie niemieckim czy amerykańskim. Podobnie, obce z polskiej perspektywy systemy prawne normują niektóre kwestie w swoisty, niespotykany w Polsce sposób. Z tego względu osoby, które przebywają za granicą – i tym samym podlegają „nowym”, często nieznanym regulacjom – mogą mieć trudności z samodzielnym zabezpieczeniem swoich interesów. W niektórych sytuacjach, np. gdy pracujemy za granicą i popadniemy w spór z pracodawcą czy też zostaliśmy oskarżeni o popełnienie przestępstwa, nieznajomość obcego prawa może okazać się szczególnie problematyczna.

W naszej kancelarii zapewniamy obsługę prawną osobom polskojęzycznym, których sprawy podlegają prawu niemieckiemu.

Polski prawnik w Krefeld – dwa tryby współpracy z kancelarią

W naszej kancelarii zajmujemy się świadczeniem usług zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy klienci mają czas, aby odwiedzić jedno z naszych biur – w Magdeburgu lub w Berlinie. Stąd obok tradycyjnej obsługi stacjonarnej oferujemy pomoc prawną w formie wideorozmów, kontaktu mailowego i telefonicznego. Co ważne, obsługa zdalna obejmuje teren całych Niemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania klienta – z usług polskiego prawnika mogą skorzystać np. mieszkańcy Krefeld.

Bezpłatne zapytanie prawne

Aby rozpocząć współpracę z kancelarią, warto skorzystać z udostępnionego na naszej stronie formularza. Pozwala on wybrać dyscyplinę prawną oraz scharakteryzować problem, którego rozwiązaniem ma zająć się kancelaria. Użycie formularza jest bezpłatne i nie zobowiązuje osoby wypełniającej do współpracy z prawnikiem. Przesłane zgłoszenie jest dla nas podstawą do opracowania rozwiązań – zostają one przedstawione potencjalnemu klientowi w trakcie wstępnej konsultacji, podobnie jak zgłoszenie, nieodpłatnej. Osoba, która podjęła decyzję o skorzystaniu z naszej pomocy, może udzielić nam zlecenia, korzystając z zakładki „Zlecenia kancelarii”.

Polski adwokat w Krefeld. Z jakich usług może skorzystać klient?

Zakres działań polskiego adwokata w Krefeld dostosowany jest do potrzeb różnorodnych klientów. Jej zakres nie ogranicza się wyłącznie do jednej, wybranej gałęzi prawa – przeciwnie, zajmujemy się sprawami z zakresu różnych dziedzin, np. prawa karnego, prawa rodzinnego czy prawa pracy. Poszczególne dziedziny prawa różnią się między sobą pod względem uregulowanej materii. Zadaniem prawnika jest dopasowanie do nich odpowiednich, przydatnych z perspektywy klienta, rozwiązań. Do usług oferowanych przez kancelarię należą m.in.:

  • przygotowanie umów dla przedsiębiorców,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej,
  • przygotowanie opinii prawnych.

Polski adwokat prawnik a bariera językowa

Z perspektywy klienta ważne może okazać się wyeliminowanie skutków bariery językowej – nierzadko to ona sprawia, że przebywająca w Niemczech osoba polskojęzyczna nie może samodzielnie zabezpieczyć swoich interesów. Obsługa prawna, którą oferujemy, odbywa się w całości w języku polskim. Dzięki temu klient może na bieżąco czuwać nad przebiegiem swojej sprawy. Po drugie, zapewniamy tłumaczenie związanych z nią dokumentów – z języka niemieckiego na polski, a także z języka polskiego na niemiecki. Za przekład odpowiada biuro tłumaczeń Aliny Müller.

Koszty obsługi prawnej w Krefeld

Wysokość kosztów ponoszonych w związku z obsługą prawną określa ustawa o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Zgodnie z zawartymi w niej regulacjami wysokość kosztów zależy w szczególności od wartości przedmiotu sporu w danej sprawie. Warto przy tym pamiętać, że osoby pozostające w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać ze zwolnienia – obejmuje ono zarówno koszty sądowe, jak i koszty obsługi pozasądowej. W naszej kancelarii oferujemy pomoc w zakresie przygotowania wniosku w przedmiocie zwolnienia. Aby z niej skorzystać, należy wypełnić udostępniony na stronie formularz.

Materiały online do pobrania ze strony

W przypadku spraw, które nie cechują się dużym skomplikowaniem, pomoc prawnika okazuje się niekiedy zbędna. Z myślą o takich sprawach przygotowaliśmy dla osób odwiedzających naszą stronę dwa nieodpłatne narzędzia: bazę wiedzy i formularze z zakresu prawa niemieckiego. Baza wiedzy obejmuje artykuły dotyczące różnych zagadnień prawa niemieckiego, np. kar za posiadanie narkotyków, kontroli nad ruchem drogowym czy wypowiedzenia stosunku pracy. Na podstawie lektury czytelnik może zdecydować, czy w jego sytuacji potrzebna jest pomoc prawnika. Z kolei formularze pozwolą pracownikowi samodzielnie załatwić przynajmniej niektóre sprawy związane z łączącym go z pracodawcą stosunkiem prawnym. Co ważne, formularze zostały przetłumaczone na język polski i opatrzone polskimi komentarzami. Z tego względu okażą się one użyteczne nawet dla tych osób, które nie posługują się biegle językiem niemieckim.

Materiały pobrać można z naszej strony internetowej. Znajdują się na niej także wszelkie dane kontaktowe.