Polski Adwokat w Mainz

Kiedy zwykle korzysta się z pomocy prawnika? Najczęściej w sprawach na tyle skomplikowanych, że samodzielne dochodzenie swoich praw okazuje się utrudnione. Może chodzić o rozwód z orzeczeniem o winie, przygotowanie złożonej umowy łączącej przedsiębiorców czy postępowanie karne dotyczące przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności. Czasem jednak zdarza się, że także w mniej skomplikowanych sprawach obsługa prawna staje się nieodzowna. O jakie sprawy chodzi? Przede wszystkim o takie, które dotyczą osób przebywających na terenie obcego państwa. Tym, co ogranicza możliwości przyjezdnych w zakresie samodzielnego zabezpieczenie interesów, jest nie tylko nieznajomość przepisów, ale również bariera językowa.

Polski adwokat w Mainz zapewnia obsługę prawną osobom polskojęzycznym przebywającym na terenie Niemiec. Dążymy do wyeliminowania skutków bariery językowej oraz innych przeszkód natury prawnej, które osoby te napotykają

Polski adwokat w Mainz – zdalnie i stacjonarnie

Klientom zapewniamy obsługę prawną zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Aby skorzystać z pomocy prawnika stacjonarnie, wystarczy odwiedzić jedno z naszych biur – w Magdeburgu bądź w Berlinie. Osoby z innych miast, które chcą zaoszczędzić czas potrzebny na podróż i skorzystać obsługi bez wychodzenia z domu, mogą umówić się na konsultację zdalną w formie wideorozmowy, rozmowy telefonicznej czy korespondencji mailowej. Usługi zdalne świadczymy na terenie całych Niemiec.

Polski prawnik w Mainz – jak nawiązać z nami współpracę?

Na naszej stronie udostępniliśmy formularz kontaktowy. Za jego pomocą można wybrać gałąź prawną, której dotyczy sprawa, scharakteryzować napotkany problem oraz załączyć związane z nim dokumenty. Naszym zadaniem jest przeprowadzanie analizy zgłoszenia. Gdy jest ona gotowa, kontaktujemy się z potencjalnym klientem i w trakcie wstępnej konsultacji przedstawiamy ocenę problemu oraz warunki współpracy. Użycie formularza i konsultacja są bezpłatne i nie generują zobowiązań po stronie osoby kontaktującej się z kancelarią. Te mogą powstać dopiero po wyrażeniu przez nią zgody i udzieleniu zlecenia na reprezentowanie interesów. Aby zainicjować współpracę z polskim prawnikiem, mieszkańcy Moguncji mogą także skontaktować się z kancelarią telefonicznie lub mailowo bądź osobiście odwiedzić nasze biuro.

Jakie usługi świadczymy? Polski prawnik w Moguncji

Oferta naszej kancelarii obejmuje różne gałęzie prawa: karne, cywilne, pracy, socjalne czy rodzinne. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, dostosowując zakres usług do stopnia jej skomplikowania i charakteru problemu. Pomoc prawna może w szczególności przybrać postać:

  • przygotowania opinii prawych,
  • opracowania umów dla przedsiębiorców,
  • reprezentacji przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi,
  • sporządzania pism procesowych.

O tym, jakie rozwiązania znajdą zastosowanie w danej sprawie, decydujemy wspólnie z klientem.

Polski adwokat w Mainz – komunikacja w języku polskim

Dążąc do wyeliminowania bariery językowej, polski prawnik w Mainz zapewnia obsługę w języku polskim oraz tłumaczenie wszystkich potrzebnych dokumentów – zarówno z języka polskiego na język niemiecki, jak i na odwrót. Za przekład odpowiada współpracujące z kancelarią biuro tłumaczeń Aliny Müller. Dzięki ograniczeniu skutków bariery językowej klient może na bieżąco monitorować przebieg sprawy, a także – w razie potrzeby – przekazywać nam swoje uwagi dotyczące sposoby jej prowadzenia. W konsekwencji staje się on aktywnym uczestnikiem postępowania, nawet jeśli nie posługuje się biegle językiem niemieckim.

Ile kosztuje obsługa prawna w Niemczech? Polski adwokat w Moguncji

Informacje o kosztach obsługi prawnej w Niemczech znaleźć można w ustawie o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Wysokość wynagrodzenia zależy każdorazowo od wartości przedmiotu sporu w sprawie. Warto jednak pamiętać, że prawo niemieckie zapewnia możliwość uzyskania zwolnienia z kosztów (zarówno obsługi prawnej, jak i kosztów sądowych) – warunkiem jego uzyskania jest pozostawanie w trudnej sytuacji finansowej. Osoby korzystające ze zdalnych usług polskiego prawnika w Mainz mogą liczyć na pomoc w przygotowaniu wniosku w sprawie zwolnienia – aby z niej skorzystać, wystarczy wypełnić znajdujący się na naszej stronie formularz.

Polski adwokat w Moguncji – baza wiedzy i wzory wniosków

Usługi polskiego adwokata w Mainz wykraczają poza standardową obsługę prawną. Zarówno nasi klienci, jak i osoby, które dopiero rozważają kontakt z kancelarią, mogą skorzystać z przygotowanej przez nas bazy wiedzy oraz udostępnionych formularzy wniosków z zakresu prawa pracy. W bazie regularnie publikujemy teksty dotyczące rozmaitych zagadnień prawa niemieckiego, np. wynagrodzenia za świadczenie usług budowlanych czy odstąpienie od umowy kredytu samochodowego. Formularze stanowią natomiast nieodzowną pomoc dla osób, które chciałyby samodzielnie załatwić sprawy podlegające niemieckiemu prawu pracy. Co ważne, zostały one opatrzone polskimi komentarzami i przetłumaczone na język polski. Nie ma zatem przeszkód, by użyły ich osoby, które nie posługują się biegle językiem niemieckim.