Polski Adwokat Mannheim

Osoby mające styczność z prawem niemieckim wiedzą, że w wielu miejscach odznacza się ono dużym skomplikowaniem. W wyniku tego skomplikowania samodzielne zabezpieczenie spraw – bez pomocy prawnika – okazuje się niekiedy trudne. Dobrze zdają sobie z tego sprawę zwłaszcza te osoby przebywające na terenie Niemiec, które pochodzą z innych państw. Często nie tylko nie znają one w wystarczającym zakresie przepisów prawnych, ale również nie posługują się biegle językiem niemieckim. W takim wypadku, zabezpieczenie własnych interesów, nawet w stosunkowo prostych sprawach, może okazać się niemożliwe.

Oferta naszej kancelarii powstała w celu przeciwdziałania wskazanym wyżej trudnościom. Zapewniamy pomoc prawną osobom polskojęzycznym, których sprawy podlegają prawu niemieckiemu.

Polski adwokat – Mannheim. Gdzie nas znaleźć?

Usługi prawne świadczymy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Biura, w których można nas spotkać, znajdują się w Berlinie i Magdeburgu. Nie ograniczamy jednakże działalności wyłącznie do tych dwóch miast. Z pomocy prawnej polskiego prawnika może skorzystać każda osoba niezależnie od miejsca pobytu w Niemczech – wystarczy umówić się na konsultację zdalną. Ta może przybrać postać rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej czy wideorozmowy. W wielu sprawach zdalny tryb współpracy między prawnikiem a klientem okaże się w zupełności wystarczający. Z tego względu konsultacje zdalne okazują się dobrym rozwiązaniem dla osób, które oczekują profesjonalnej obsługi, a jednocześnie nie mogą lub nie chcą udać się osobiście do jednej z naszych kancelarii.

Polski prawnik – Mannheim. Jak skorzystać z pomocy kancelarii?

Aby zainicjować współpracę z kancelarią, warto skorzystać z formularza kontaktowego, który udostępniliśmy na naszej stronie internetowej. Za pośrednictwem formularza można opisać sprawę, sformułować związane z nią pytania, a także załączyć wszystkie ważne dokumenty. Po otrzymaniu zgłoszenia za każdym razem przeprowadzamy jego analizę oraz określamy koszty przyszłej współpracy. Następnie kontaktujemy się z potencjalnym klientem i przedstawiamy nasze ustalenia. Użycie formularza i wstępna konsultacja są bezpłatne i nie generują żadnych obowiązków po stronie klienta.

Polski prawnik w Mannheim – bariera językowa

Aby działania prawnika okazały się skuteczne, konieczne jest dostosowanie obsługi do indywidualnej sytuacji klienta. Warunkiem tego dostosowania jest z kolei efektywna komunikacja. W naszej kancelarii odbywa się ona w języku polskim, dzięki czemu wyeliminowana zostaje bariera językowa. Co ważne, w ramach obsługi korzystamy z profesjonalnych usług translatorskich, obejmujących przekład związanych ze sprawą dokumentów – zarówno z języka niemieckiego na polski, jak i z języka polskiego na niemiecki. Usługi te świadczy współpracujące z naszą kancelarią biuro tłumaczeń Aliny Müller. Korzystając z usług polskiego prawnika w Mannheim, każdy klient dostaje możliwość czuwania nad przebiegiem sprawy i formułowania uwag dotyczących sposobu jej prowadzenia.

Polski Adwokat w Mannheim – czym się zajmujemy?

Zakres świadczonej przez naszą kancelarię pomocy prawnej jest szeroki – obejmuje on sprawy należące do różnych gałęzi prawa, m.in.: prawa karnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa socjalnego. Zróżnicowanie obsługi dotyczy nie tylko dyscyplin prawnych, ale również wykonywanych w ich ramach usług. W zależności od charakteru sprawy i jej skomplikowania, a także związanych z nią wymagań klienta pomoc prawna może polegać m.in. na reprezentacji przed sądem i organami administracyjnymi, przygotowaniu opinii prawnych, rozwiązywaniu sporów z pracodawcą, opracowaniu umów biznesowych czy sporządzaniu pism procesowych.

Polski prawnik – Mannheim. Wzory dokumentów i baza wiedzy

Pomoc prawna, którą oferujemy, obejmuje również bezpłatne wzory i formularze z niemieckiego prawa pracy oraz bazę wiedzy. Jeśli chodzi o wzory i formularze, umożliwią one klientowi przedsięwzięcie własnych działań z zakresu prawa pracy, nawet w przypadku, gdy nie posługuje się on biegle językiem niemieckim – wzory zostały opatrzone polskimi komentarzami. Należą do nich m.in. wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego, wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia lub nadgodzin, wzór wezwania o wypłatę ekwiwalentu urlopowego czy wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia podczas urlopu. Wszystkie osoby, które zastanawiają się nad rozpoczęciem współpracy z prawnikiem, zachęcamy również do zapoznania się artykułami umieszczanymi w internetowej bazie wiedzy. Teksty nie tylko pogłębią wiedzę prawniczą czytelnika z zakresu prawa niemieckiego (ich tematyka obejmuje zagadnienia należące do różnych dziedzin prawa, np. z prawa karnego czy prawa pracy), ale również ułatwią podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy z kancelarią.