Polski Prawnik i Adwokat w Wiesbaden

Nie jest tajemnicą, że nieznajomość prawa nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania. Jak każde zjawisko w życiu, tak i kwestie prawne są wielowymiarowe. Służą bowiem nie tylko nakładaniu na obywateli poszczególnych państw obowiązków, ale także ochronie ich interesów. Odnalezienie się w aktualnie obowiązujących przepisach jest skomplikowane nawet dla osób pochodzących z konkretnego kraju. Ich znajomość i prawidłowa interpretacja okazują się zazwyczaj jeszcze trudniejsze dla tych, których sprawę reguluje obce prawo, bowiem systemy prawne poszczególnych państw nie są jednolite. Bariera językowa to kolejna przeszkoda na drodze do szeroko pojętej ochrony swoich interesów. Usługi naszej kancelarii stanowią odpowiedź na potrzebę pomocy prawnej dla osób polskojęzycznych, których sytuacje są wyznaczane przez prawo niemieckie.

Polski adwokat – Wiesbaden. Zakres usług prawnych

Konflikt z prawem, niesprawiedliwe zwolnienie z pracy, wynagrodzenie niższe niż minimalna stawka przewidywana przez prawo, problemy rodzinne – to zaledwie niektóre trudności, z jakimi borykają się mieszkający w Niemczech Polacy. Ze względu na fakt, że specjalizujemy się w różnych dziedzinach prawa – między innymi prawie pracy, prawie karnym, prawie rodzinnym i prawie socjalnym – jesteśmy w stanie świadczyć usługi z szerokiego zakresu. Obejmuje on między innymi:

  • reprezentację przed sądami i organami administracji,
  • rozwiązywanie sporów z pracodawcą zarówno w trakcie współpracy, jak i po jej zakończeniu,
  • przygotowywanie umów dla przedsiębiorców,
  • pomoc w uzyskaniu zasiłków, innych świadczeń socjalnych i odszkodowań,
  • sporządzanie opinii prawnych.

Sposób postępowania w każdym przypadku dobierany jest indywidualnie i zależy od oczekiwań osoby zgłaszającej się po pomoc prawną, a także specyfiki sprawy i wszystkich towarzyszących jej okoliczności.

Polski prawnik – Wiesbaden i teren całych Niemiec

Stacjonarną obsługę prawną świadczymy w Magdeburgu i Berlinie, bowiem w tych miastach znajdują się nasze kancelarie. Jeśli chodzi o Wiesbaden i teren całych Niemiec, z pomocy prawnej można skorzystać w formie zdalnej. Kontakt z prawnikiem może przybrać postać wideorozmowy, korespondencji mailowej lub rozmowy telefonicznej – w zależności od preferencji klienta. Możliwość odbycia zdalnych konsultacji to odpowiedź na potrzeby osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie stawić się osobiście w jednej z kancelarii.

Polski adwokat – Wiesbaden. Nawiązanie kontaktu

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy. Pierwszy kontakt z naszą kancelarią, którego celem jest nawiązanie współpracy, może odbyć się właśnie za jego pośrednictwem. Poszczególne rubryki umożliwiają wstępne opisanie charakteru sprawy i specyfiki towarzyszących jej okoliczności, a także załączenie dokumentów istotnych z perspektywy konkretnego postępowania. Formularz kontaktowy jest prosty w obsłudze i intuicyjny, a skorzystanie z niego nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat, a ponadto nie prowadzi do powstania żadnego zobowiązania po stronie klienta. Strategia postępowania jest przez nas proponowana dopiero po zapoznaniu się z opisem sprawy i załączoną dokumentacją. Wypełnienie formularza nie jest zatem jednoznaczne z deklaracją rozpoczęcia współpracy – o chęci jej podjęcia zainteresowany decyduje się po uzyskaniu wyczerpujących informacji o warunkach i zasadach, wyrażając stosowną zgodę.

Polski prawnik – Wiesbaden. Obsługa w języku polskim i tłumaczenie dokumentów

Bariera językowa to duże ograniczenie, które może stać się przeszkodą do właściwej interpretacji przepisów prawnych, postanowień, rozporządzeń, umów czy wezwań. W konsekwencji może skutkować to negatywnymi konsekwencjami prawnymi, a więc koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów finansowych oraz obciążeniem psychicznym – aspektami, których każdy pragnie uniknąć. Obsługa prawna, którą świadczymy, odbywa się w całości w języku polskim. Ma to na celu umożliwienie polskojęzycznemu klientowi, do którego kierowane są nasze usługi, aktywnego uczestniczenia na każdym etapie postępowania w jego sprawie. Ponadto można zlecić nam tłumaczenia dokumentów z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. Za profesjonalne przekłady odpowiada biuro tłumaczeń Aliny Müller.

Polski adwokat – Wiesbaden. Działania we własnym zakresie

Pomoc prawna polskiego adwokata w Wiesbaden to niejedyna forma działania, które można podjąć w trudnej sytuacji. Do dyspozycji osób, których sprawa wyznaczana jest przez prawo niemieckie, na naszej stronie udostępniliśmy wiele specjalistycznych publikacji oraz szereg bezpłatnych formularzy z zakresu prawa pracy w Niemczech. Mogą one stanowić wsparcie w staraniach podejmowanych w celu załatwienia sprawy we własnym zakresie. Gotowe wzory opatrzone polskimi komentarzami dotyczą między innymi: wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego, żądania wydania zapisów dotyczących czasu pracy od niemieckiego pracodawcy dla kierowców zawodowych, wezwania do zapłaty wynagrodzenia lub nadgodzin czy wezwania do zapłaty wynagrodzenia podczas urlopu. Informacje przydatne przy samodzielnym załatwianiu spraw regulowanych niemieckim prawem można zdobyć w naszej stale aktualizowanej bazie wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa niemieckiego.