Polskie zaświadczenie o niezdolności do pracy w Niemczech

Choroba w Polsce: Co robić? Jeżeli zachorujecie Państwo w Polsce, musicie pamiętać, aby odpowiednio wcześnie zgłosić chorobę swojemu niemieckiemu pracodawcy. Jest to zawsze konieczne, jeżeli podczas podróży nie możecie Państwo pracować z powodów zdrowotnych.

Niemieccy pracodawcy często nie akceptują polskich zaświadczeń lekarskich. „Nie słusznie! Także polskie zaświadczenia muszą być uznawane”, wyjaśnia polskojęzyczny prawnik Sebastian Müller

Choroba na urlopie w Polsce? – Kiedy zwolnienie lekarskie jest obowiązkowe

Bardzo uciążliwe: Od dawna cieszycie się Państwo na swój wyjazd do Polski, a potem w Polsce chorujecie. Jeżeli nawet musicie Państwo odwiedzić lekarza lub szpital, to zazwyczaj pierwszą myślą jest: Czy moja niemiecka kasa chorych zapłaci za leczenie w Polsce?

Bardzo ważne jest również, aby zgłosić chorobę swojemu niemieckiemu pracodawcy. Jest to obowiązkowe podczas pobytu w Polsce, jeżeli z tą samą chorobą w Niemczech zgłoszono by, że Państwo jesteście niezdolni do pracy.

Odpowiednio reguluje to § 5 ust. 2 niemieckiej ustawy o kontynuacji wynagrodzenia (EFZG): „Jeśli pracownik w momencie rozpoczęcia niezdolności do pracy przebywa za granicą, jest on zobowiązany do poinformowania pracodawcy o niezdolności do pracy, przewidywanym czasie jej trwania oraz adresie w miejscu pobytu w możliwie najszybszy sposób”.

O niezdolności do pracy i przewidywanym czasie jej trwania należy poinformować również niemiecką kasę chorych w przypadku choroby w Polsce zgodnie z § 5 ust. 2 EFZG.

Niemiecki pracodawca musi ponieść koszty przekazania zgłoszenia choroby

Najszybszą możliwą metodą przekazania” jest zazwyczaj rozmowa telefoniczna z niemieckim pracodawcą. Nie musicie się Państwo obawiać wysokich kosztów, nawet poza Unią Europejską, ponieważ muszą one być ponoszone przez niemieckiego pracodawcę.

W zależności od tego, jakie kanały komunikacji są powszechne w Państwa zakładzie, e-mail lub SMS może być również „najszybszą możliwą drogą przekazu”. Ważne jest tylko, aby trafił on bezpośrednio do kierownika lub działu personalnego. Zgłoszenia niemieckiego pracodawcy może dokonać również towarzysz podróży dla Państwa.

Czy w Niemczech konieczne jest pisemne zaświadczenie lekarskie?

Tak. Jeżeli jesteście Państwo niezdolni do pracy, to nie możecie uniknąć wizyty u polskiego lekarza podczas urlopu w Polsce – i to już od pierwszego dnia choroby. Tylko w ten sposób można udowodnić, ile dni urlopu w sumie Państwo chorowali, a następnie ponownie zaliczyć je na Państwa konto.

Zaświadczenie o niezdolności do pracy od polskiego lekarza w Niemczech ma w zasadzie taką samą wartość dowodową jak zwolnienie lekarskie wystawione przez niemieckiego lekarza. Warunkiem jest jednak, aby polskie zaświadczenie zawierało wszystkie niezbędne informacje. Na przykład, musi on wyraźnie stwierdzać, że nie jesteście Państwo „tylko” chorzy, ale również niezdolni do pracy. W takim przypadku niemiecki pracodawca z reguły musi przyjąć polskie zwolnienie lekarskie – chyba, że może przedstawić uzasadnione wątpliwości.

Czy muszę natychmiast wysłać zwolnienie lekarskie do niemieckiego pracodawcy?

Nie. Jeżeli pracodawca jest informowany z Polski, wówczas należy jak najszybciej przedłożyć pisemne zaświadczenie o niezdolności do pracy. Nie ma jednak na to ustawowego terminu. Dlatego z reguły możecie to Państwo zrobić bezpośrednio po powrocie z Polski.

Alternatywnie można skorzystać z uproszczonego sposobu złożenia pisemnego zaświadczenia o niezdolności do pracy, jeżeli jesteście Państwo na urlopie w Unii Europejskiej: zaświadczenie przekazujecie Państwo do niemieckiej kasy chorych w Polsce. Ta ostatnia przekazuje je do Państwa kasy chorych w Niemczech, która z kolei przesyła je do niemieckiego pracodawcy.

Ta uproszczona procedura jest możliwa również w krajach, które nie należą do Unii Europejskiej, ale mają odpowiednią umowę o zabezpieczeniu społecznym z Niemcami – na przykład Norwegia, Szwajcaria i Turcja (od grudnia 2019).

Jeżeli w końcu po powrocie z Polski nadal chorujecie Państwo i jesteście niezdolni do pracy, musicie niezwłocznie zgłosić to swojemu niemieckiemu pracodawcy i niemieckiej kasie chorych.

PODSUMOWANIE

Jeżeli zachorujecie Państwo w Polsce i nie będziecie mogli pracować, musicie jak najszybciej poinformować o tym niemieckiego pracodawcę, np. telefonicznie. Ponadto, obowiązkowe jest pisemne zaświadczenie o niezdolności do pracy od polskiego lekarza. Nie musi to być jednak natychmiast wysłane do pracodawcy w Niemczech. Polscy pracownicy w Polsce mogą skorzystać z uproszczonej procedury wysyłania zaświadczenia.