Prawo karne na terenie Niemiec

 

Zgodnie z § 140 niemieckiego kodeksu postępowania karnego tzw. „obowiązek adwokacki“ istnieje tylko wtedy, gdy proces główny odbywa się w pierwszej instancji przed niemieckim sądem rejonowym lub wyższym sądem regionalnym, oskarżonego o popełnienie przestępstwa – tzn. przestępstwa podlegającego karze pozbawienia wolności na okres jednego roku – lub gdy postępowanie może prowadzić do zakazu wykonywania zawodu.

Ponieważ zdecydowana większość popełnionych przestępstw podlega karze pozbawienia wolności na okres krótszy niż rok, większość oskarżeń wysuwanych w Niemczech nie wymaga adwokatów. Oskarżony mógł zatem bronić się również przed sądem. Więc dlaczego w takich przypadkach zatrudnić prawnika z prawa karnego?

Kiedy w Niemczech potrzebni są prawnicy do spraw karnych?

Jako Państwa adwokat odpowiedzialny za prawo karne, możemy złożyć wniosek o wgląd do akt na wczesnym etapie i dokładnie sprawdzić, co ma przeciwko Państwu prokuratura niemiecka. Jedynie prawnicy mają możliwość wglądu w akta dochodzeniowe. Wraz z rosnącą przestępczością i związanymi z nią oszczędnościami w sektorze administracji publicznej i niemieckim sądownictwie, prokuratorzy i sędziowie w Niemczech często mają ograniczone możliwości radzenia sobie z masowym postępowaniem karnym.Duża liczba dochodzeń w Niemczech jest przerywana w drodze nieformalnych negocjacji między obroną a prokuraturą (tzw. „umowy“).

Jeśli zostaną Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa, należy umówić się na wizytę w naszej polskojęzycznej kancelarii prawnej w Niemczech.

Kontrola nad ruchem drogowym na terenie Niemiec

Jak należy się zachować?

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w Niemczech?

Odpowiedzialność karna nieletnich (w Niemczech)

Zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech

kiedy się go nakłada i jak można go uniknąć

Jazda autem po narkotykach: Oto kary, jakie grożą kierowcom w Niemczech za marihuanę, haszysz, kokainę i inne narkotyki.

Niestawienie się na przesłuchanie w roli świadka w Niemczech

jakie grożą konsekwencje?

Kary za posiadanie narkotyków w Niemczech

Przekazanie kary pozbawienia wolności z Polski do Niemiec

Utrata prawa jazdy w Niemczech

Kiedy przysługuje Ci obrońca z urzędu w Niemczech?

Jakie są zasady postępowania karnego w Niemczech?