Prawa pracownika w Niemczech | Niemieckie prawo pracy dla Polaków

Wyjeżdżając za granicę, zwłaszcza w celach zarobkowych, warto zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie przepisami. Wśród Polaków najczęściej wybieranym kierunkiem podróży są nasi zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy. Niemieckie prawo pracy dla Polaków może jednak sprawiać trudności w zrozumieniu. Szczególnie, gdy sytuacja dotyczy utraty pracy w towarzystwie stresu. Znamy prawa pracownika w Niemczech i na nich skupiamy swoją działalność. Podejmujemy się spraw z obszaru prawa pracy niemieckiego, przede wszystkim działań na rzecz ochrony pracownika przed zwolnieniem oraz umowami o rozwiązaniu stosunku pracy w Niemczech. Ponadto na Państwa prośbę interweniujemy, jeśli pojawiają się trudności, gdy niemiecki pracodawca zalega z wypłacaniem pensji. Pomagamy podjąć odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia danej sytuacji, zażegnania konfliktu, a także odzyskania należności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz stale pogłębianej znajomości prawa pracy w Niemczech, podejmujemy się różnego rodzaju spraw, także tych wyjątkowo skomplikowanych. Dbamy o Państwa komfort, dlatego proponujemy kompleksową obsługę z zakresu prawa pracy na terenie Niemiec.

Wypowiedzenie stosunku pracy

Pracodawca wypowiedział stosunek pracy lub chcieliby Państwo zakończyć stosunek pracy

Wynagrodzenie

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je tylko częściowo

Nadgodziny

Pracujecie Państwo więcej niż ustalono w umowie i nie otrzymujecie Państwo wynagrodzenia za dodatkowy czas pracy

Chorobowe w Niemczech

Jesteście Państwo chorzy i pracodawca nie płaci za ten okres.

Ekwiwalent urlopowy

Przy zakończeniu stosunku pracy wszelkie niewykorzystane dni urlopowe muszą zostać wypłacone

Kurzarbeit: praca w niepełnym wymiarze godzin

Czy pracodawca chce skrócić regularny czas pracy?

Mobbing

Sytuacja prawna, gdy pracodawca lub inni pracownicy źle Państwa traktują

Niemiecka umowa o pracę

Wszystko, co należy wiedzieć przed podpisaniem umowy

Zgłaszanie naruszeń prawa popełnionych przez pracodawcę

Składzanie meldunków do urzędów

Pracodawca rozliczył się z błędną klasą podatkową!

Jak mam zareagować?

Ciąża w Niemczech

W jakich warunkach kobiety w ciąży nie mogą pracować?

Corona

czy muszę w Niemczech iść do pracy, mimo że należę do grupy ryzyka?

Wypowiedzenie umowy o pracę kobiecie w ciąży przez pracodawcę w Niemczech (Kundigung)

Pierwsza pomoc, jeśli jest Pani w ciąży i została Pani zwolniona z pracy.

Sądy pracy w Niemczech

Jak wygląda postępowanie sądowe w Niemczech?

Dyskryminacja płacowa

nierówne traktowanie pracowników na tych samych stanowiskach

Zwolnienie z pracy a koronawirus

praca w Niemczech

Wypowiedzenie umowy pracy w Niemczech

Niemieckie Arbeitszeitkonto

Jak działa wypłata wynagrodzenia z konta czasu pracy w Niemczech?

Płaca minimalna w Niemczech

Wypowiedzenie z pracy podczas choroby w Niemczech

Polskie zaświadczenie o niezdolności do pracy w Niemczech

Opóźnione dochodzenie wynagrodzenia za pracę w Niemczech

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech (Kundigung)

Informacje na temat wypowiedzenia umowy o pracę

Niemiecki pracodawca odesłał mnie do domu, nie pozwalając mi pracować, czy nadal otrzymuję wynagrodzenie?

Obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne przez niemieckiego pracodawcę

30 pytań i odpowiedzi na temat obowiązkowych testów w niemieckich firmach i przedsiębiorstwach

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuje pracodawców do zaoferowania swoim pracownikom testu na koronawirusa.

Praca w Niemczech: Co pracownicy opieki powinni wiedzieć.

Czy niemiecki pracodawca może skrócić pracownikowi urlop, jeśli w zakładzie jest Kurzarbeit czyli praca w niepełnym wymiarze godzin?

Państwa pytania, nasze odpowiedzi - Nadgodziny po niemiecku

Wypłata nadgodzin kierowców zawodowych w Niemczech

Minijob w Niemczech – co warto wiedzieć?

Jakie prawa przysługują polskim pracownikom w Niemczech?

Gewerbe – jak założyć firmę w Niemczech?

Wypadek przy pracy w Niemczech – co powinieneś wiedzieć?

Zasady BHP w Niemczech – jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?

Nasze usługi z zakresu prawa pracy dla Państwa:

OCHRONA PRZED ZWOLNIENIEM Z PRACY

Co zrobić, gdy otrzymali Państwo wypowiedzenie umowy o pracę z niemieckim pracodawcą? Może mają Państwo problem w postaci zaległości w wypłacaniu pensji przez pracodawcę? W takich sytuacjach nie warto czekać na rozwój sytuacji. Natychmiast należy skontaktować się z prawnikiem, który na spokojnie wyjaśni jakie kroki należy podjąć oraz pomoże w rozwiązaniu sprawy. Wypowiedzenie stosunku pracy może być wniesione do niemieckiego sądu tylko na bardzo krótki okres czasu. Podpowiadamy, czy warto podejmować takie kroki i czy może ono prowadzić do uzyskania odszkodowania lub – rzadziej – do przywrócenia umowy o pracę. Dokładnie informujemy Państwa o przebiegu sprawy, pokazujemy możliwości, jak i kierujemy swoje działania w celu rozwiązania danej sytuacji na Państwa korzyść.

ODZYSKIWANIE WYNAGRODZENIA

Spotkali się Państwo z nieuczciwym zachowaniem ze strony pracodawcy i nie wiedzą jak temu zaradzić? Jak odzyskać swoją należność? Niestety takie sytuacje w prawie pracy w Niemczech nie są odosobnione. Podobne sprawy zdarzają się wielokrotnie: niemiecki pracodawca nie wypłaca uzgodnionej wynagrodzenia. Powodów może być wiele – zaburzona płynność finansowa firmy, nieuczciwość osoby zatrudniającej. Albo dlatego, że istnieją przypuszczalne powody usprawiedliwiające. Niektórzy przedsiębiorcy niemieccy uważają, że pracownik mógł uszkodzić własność firmy, za co musi ponieść koszty. Zdarzają się sytuacje, gdy po prostu nie podają żadnego powodu. Niemieckie prawo pracy dla Polaków pozwala jednak wyegzekwować zaległe należności. W takich przypadkach należy zareagować szybko, ponieważ każda chwila opóźnienia może zaprzepaścić szansę na szybkie rozwiązanie sprawy. Dlatego odpowiednie kroki podejmujemy natychmiastowo, gdy tylko zgłoszą się Państwo do naszej kancelarii. Prawa pracownika w Niemczech traktujemy niezwykle poważnie, dlatego nie możemy pozwolić sobie na chwilę opóźnienia, gdy w grę wchodzi czas. Przedstawiamy Państwu strategię, jak należy podejść do danej sprawy. Informujemy realnych możliwościach sukcesu i dochodzimy praw na terenie Niemiec. Nasze umiejętności w odzyskiwaniu należności potwierdzają liczne wygrane sprawy na terenie Niemiec. Wysoka znajomość prawa pracy pozwala nam na właściwą ocenę sytuacji i podjęcie odpowiednich kroków w każdej sytuacji.

UMOWY O PRACĘ I ŚWIADECTWA

Nasze działania nie skupiają się tylko na egzekwowaniu niesprawiedliwego zwolnienia z pracy czy zaległości z tytułu wypłaty. Dokonujemy także analizy i sporządzenia projektów umów o pracę i porozumień o rozwiązanie umowy w języku niemieckim oraz polskim. Sprawiamy, że niemieckie prawo pracy dla Polaków staje się o wiele bardziej przystępne i zrozumiałe. Jeśli chcieliby Państwo, abyśmy dokonali oceny niemieckiego świadectwa pracy, chętnie pomożemy. Jesteśmy otwarci na pytania, udzielamy też rad, gdyby pojawiły się wątpliwości. Polscy pracownicy w Niemczech często nie mają wiedzy na temat tego, co kryje się za wyrażeniami w języku, w jakim skonstruowane jest świadectwo i czy rzeczywiście dokument ten jest rekomendacją dla przyszłych pracodawców. Dlatego wyjaśniamy wszelkie zawiłości prawa pracy w Niemczech.

ODSZKODOWANIA

Nasi Klienci często zadają sobie pytanie, czy po wypowiedzeniu umowy niemiecki pracodawca musi wypłacić odprawę. Znajomość prawa pracy w Niemczech jest tutaj wiedzą nieocenioną. Doradzamy w tym zakresie i kontaktujemy się z pracodawcą w celu przeprowadzenia negocjacji na terenie Niemiec. Podejmujemy się kompleksowej obsługi Państwa sprawy i prowadzimy ją aż do pozytywnego zakończenia.

INNE KWESTIE PRAWA PRACY

Nasza kancelaria jako priorytet stawia sprawy z zakresy prawa pracy w Niemczech. Jednak to nie wszystko, czym się zajmujemy. Niemieckie prawo pracy to nie tylko wypowiedzenia umów czy domaganie się zaległych należności. Dotyczy to także takich spraw jak prawo osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, egzekwowania roszczeń polskich pracowników, analizowania pism o zawieszeniu płatności, transferów pracowników, postępowania w przypadku upadłości pracodawcy i wiele innych. Prowadzimy sprawy z zakresu innych dziedzin prawa niemieckiego, dlatego jesteśmy w stanie kompleksowo zająć się Państwa problemami.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania w języku polskim.

Utrata pracy w Niemczech jest gorzką porażką dla prawie każdego. Należy przecież spełnić zobowiązania finansowe, takie jak czynsz, ubezpieczenie itp. W niektórych przypadkach niemieckie wypowiedzenie nie jest nawet zawinione przez pracownika. Wyjaśniamy, kiedy pracownik ma prawo do odprawy w Niemczech.

Odprawa w Niemczech to jednorazowa, wyjątkowa wypłata, która może być wypłacona pracownikowi przez pracodawcę, gdy niemiecka umowa o pracę zostaje zakończona. Może to przynieść ogromną ulgę, ponieważ pozwala zwolnionym pracownikom wypełnić pewien okres czasu i zrekompensować brakujące płatności przychodzące. Często czyta się i słyszy o wystawnych, wysokich pięcio-, a nawet sześciocyfrowych kwotach odpraw w Niemczech. Ale kiedy można ubiegać się o odprawę?

Prawo do żądania odprawy w Niemczech

Zasadniczo nie istnieje ustawowe uprawnienie do wypłaty odprawy w Niemczech. Ale to nie musi zamykać drogi do uzyskania niemieckiej odprawy. Jedyny przepis prawny dotyczący odpraw w Niemczech znajduje się w §1a niemieckiej ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem (KSchG). Zgodnie z tym, pracownik otrzymuje odprawę w Niemczech, jeśli dochodzi do zwolnienia z przyczyn operacyjnych, a niemiecki pracodawca dopuszcza do upływu terminu na wniesienie powództwa. Tutaj pracownik musi sam zdecydować, czy chce przyjąć niemieckie zwolnienie i żądać odprawy, czy też walczyć o swoje miejsce pracy i wnieść pozew do sądu. Obowiązkowym warunkiem wstępnym dla roszczenia o odprawę jest wypowiedzenie z przyczyn operacyjnych. Pracodawca powinien zaznaczyć pracownikowi w niemieckim zwolnieniu z pracy z powodów operacyjnych, że otrzyma on odprawę, jeżeli nie wystąpi na drogę sądową.

Odprawa w Niemczech po wniesieniu pozwu o niesprawiedliwe zwolnienie z pracy

Takie powództwo o ochronę przed zwolnieniem można wnieść w przypadku każdego rodzaju wypowiedzenia w Niemczech. Ustawa reguluje jednak tylko odprawę w przypadku zwolnienia z przyczyn operacyjnych i związanego z tym zawieszenia okresu wypowiedzenia.

Zasadniczo celem pracownika przy wnoszeniu pozwu o ochronę przed zwolnieniem jest przywrócenie do pracy. Na przykład, jeżeli niemiecki sąd zakwalifikuje niemieckie wypowiedzenie jako społecznie nieuzasadnione zgodnie z ustawą o ochronie przed wypowiedzeniem. Jeżeli jednak przywrócenie do pracy zostanie uznane za nieracjonalne dla pracownika, wypłata odprawy w Niemczech może zostać nakazana wyrokiem.

Nieracjonalność może istnieć, jeśli np. w trakcie sporu o ochronę przed zwolnieniem doszło do naruszenia relacji zaufania, niemiecki pracodawca postawił pracownikowi lub jego zachowaniu oszczercze zarzuty lub istnieje możliwość, że pracownik nie byłby odpowiednio traktowany, gdyby wrócił do niemieckiego przedsiębiorstwa.

Odprawa w Niemczech na podstawie indywidualnych warunków w niemieckiej umowie o pracę

Podobnie, jeśli chodzi o kwestię przysługiwania odprawy w Niemczech, wskazane może być przyjrzenie się niemieckiej umowie o pracę. Może ona zawierać indywidualne ustalenie dotyczące potencjalnej odprawy, które w określonych okolicznościach lub warunkach gwarantuje pracownikowi odprawę w Niemczech. Dodatkowo, socjalne plany wynagrodzeń, niemieckie układy zbiorowe pracy i umowy dyrektorów zarządzających może również zawierać postanowienia dotyczące odpraw.

Odprawa w Niemczech za porozumieniem stron 

W praktyce częściej spotyka się niemieckie porozumienie o rozwiązaniu umowy. Niemiecki pracodawca jest świadomy, że nie może zwolnić pracownika w Niemczech bez podania przyczyny i że pracownik korzysta w tym kraju ze ścisłej niemieckiej ustawowej ochrony przed zwolnieniem. Dlatego proponuje mu dobrowolne rozwiązanie umowy o pracę w zamian za wypłatę odpowiedniej odprawy w Niemczech. Pracownik musi jednak uważać, ponieważ może to zablokować zasiłek dla bezrobotnych, do którego normalnie byłby uprawniony.

Jeżeli pracownik zostaje zwolniony z powodu planu socjalnego lub zmiany w przedsiębiorstwie, ma również prawo do wypłaty odprawy w Niemczech, aby zrekompensować niekorzystne warunki, jakie w związku z tym poniósł.

Bezpłatna wstępna konsultacja w zakresie prawa pracy

Czy macie Państwo problem ze swoim niemieckim pracodawcą i nie wiecie, co zrobić? Otrzymali Państwo wypowiedzenie z pracy w Niemczech lub chcą Państwo negocjować odprawę w Niemczech? Nie są Państwo pewni, czy jest sens wzywać teraz polskiego adwokata w Niemczech i wydawać pieniądze? Zapraszamy do skorzystania z naszego darmowego serwisu zapytań. Doradzimy Państwu we wszystkich tematach związanych z niemieckim prawem pracy – szybka i rzetelna pomoc bezpośrednio od polskiego prawnika w Niemczech w zakresie prawa pracy.