Spis treści:
1. Przekroczenie prędkości w Niemczech – dopuszczalna prędkość
2. Mandaty w Niemczech – konsekwencje przekroczenia prędkości
3. Punkty karne w Niemczech – jazda poza terenem zabudowanym
4. Utrata prawa jazdy w Niemczech – nie tylko przekroczenie prędkości

Kwestia mandatów za przekroczenie prędkości i utraty prawa jazdy jest ważna nie tylko dla obywateli Niemiec, ale także (a może nawet przede wszystkim) dla osób, które do Niemiec jedynie podróżują. Kierowca z Polski, który udaje się do naszego zachodniego sąsiada samochodem powinien pamiętać, że przepisy obowiązujące w Niemczech znacznie różnią się od tych, które obowiązują w Polsce. Odmienne są w szczególności kary za przekroczenie prędkości oraz okoliczności, w których można utracić prawo jazdy. Z artykułu dowiesz się więcej o mandatach za przekroczenie prędkości w Niemczech oraz o tym, kiedy występuje powiązane z nimi ryzyko utraty prawa jazdy.

Przekroczenie prędkości w Niemczech – dopuszczalna prędkość

W Niemczech obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym i, nieco inaczej niż w Polsce, 100 km/h poza terenem zabudowanym. Jak powszechnie wiadomo, ograniczenie prędkości nie występuje na autostradach (zalecana prędkość wynosi 130 km/h). Należy przy tym pamiętać, że kierowcy pojazdów są zobowiązani do jazdy zgodnie z warunkami pogodowymi. W razie złych warunków pogodowych, na przykład w przypadku śniegu i oblodzenia jezdni, kierowcy mają obowiązek zmniejszenia prędkości jazdy. Od czasu do czasu temat ograniczenia prędkości na autostradach powraca jako przedmiot debaty publicznej. Niewykluczone, że za jakiś czas ograniczenie takie zostanie ustanowione.

Mandaty w Niemczech – konsekwencje przekroczenia prędkości

Należy pamiętać, że na niektórych odcinkach ulic (w tym również na odcinkach autostrad!) występują znaki drogowe, które nakazują osobie prowadzącej pojazd ograniczyć prędkość. Istnieje wysokie ryzyko, że kierowca, który nie dostosuje swojej prędkości do ograniczenia, zostanie „złapany” przez fotoradar. Co ważne, w takim przypadku odpowiedzialność za naruszenie przepisów ruchu drogowego ponosi kierowca – nie zaś zarejestrowany posiadacz pojazdu. Podstawą do nałożenia mandatu jest oczywiście zrobione przez fotoradar zdjęcie. Za przekroczenie prędkości w Niemczech grożą – oprócz mandatu – punkty karne, a także, w skrajnych przypadkach, utrata prawa jazdy.

Mandaty w Niemczech – teren zabudowany

Prawo niemieckie przewiduje następujące mandaty za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym:
…1-10 km/h – 30 euro; brak punktów karnych,
…11-15 km/h – 50 euro; brak puntów karnych,
…16-20 km/h – 60 euro; brak punktów karnych,
…21-25 km/h – 80 euro; 1 punkt karny; utrata prawa jazdy na miesiąc,
…26-30 km/h – 100 euro; 1 punkt karny; utrata prawa jazdy na miesiąc,
…31-40 km/h – 160 euro; 2 punkty karne; utrata prawa jazdy na miesiąc,
…41-50 km/h – 200 euro; 2 punkty karne; utrata prawa jazdy na miesiąc,
…51-60 km/h – 280 euro; 2 punkty karne; utrata prawa jazdy na dwa miesiące,
…61-70 km/h – 480 euro; 2 punkty karne; utrata prawa jazdy na trzy miesiące,
powyżej 70 km/h – 680 euro; 2 punkty karne; utrata prawa jazdy na trzy miesiące.

Punkty karne w Niemczech – jazda poza terenem zabudowanym

Prawo niemieckie przewiduje następujące mandaty za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym:
…1-10 km/h – 20 euro; brak punktów karnych,
…11-15 km/h – 40 euro; brak puntów karnych,
…16-20 km/h – 60 euro; brak punktów karnych,
…21-25 km/h – 70 euro; 1 punkt karny; utrata prawa jazdy na miesiąc,
…26-30 km/h – 80 euro; 1 punkt karny; utrata prawa jazdy na miesiąc,
…31-40 km/h – 120 euro; 2 punkty karne; utrata prawa jazdy na miesiąc,
…41-50 km/h – 160 euro; 2 punkty karne; utrata prawa jazdy na miesiąc,
…51-60 km/h – 240 euro; 2 punkty karne; utrata prawa jazdy na dwa miesiące,
…61-70 km/h – 440 euro; 2 punkty karne; utrata prawa jazdy na dwa miesiące,
powyżej 70 km/h – 600 euro; 2 punkty karne; utrata prawa jazdy na trzy miesiące.

Utrata prawa jazdy w Niemczech – nie tylko przekroczenie prędkości

Utrata prawa jazdy w Niemczech może się wiązać z przekroczeniem prędkości (należy na marginesie odnotować, że prawo jazdy jest nam zabierane na stałe, jeśli zgromadzimy 8 punktów karnych). Nadmierna prędkość nie jest jednakże jedynym możliwym powodem utraty uprawnień. Osobne regulacje związane są z kierowaniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Warto również zaznaczyć, że ryzyko utraty prawa jazdy występuje w przypadku, gdy popełniamy przestępstwa niezwiązane z przepisami ruchu drogowego. Do utraty prawa jazdy może np. dojść w sytuacji, gdy wykorzystujemy pojazd do popełnienia przestępstwa kradzieży.