Ważna decyzja sądu w sprawie 24-godzinnej pracy pracowników opieki w Niemczech

Tak orzekają niemieckie sądy: pracownicy opieki całodobowej w Niemczech mają prawo do płacy minimalnej. W swoim orzeczeniu z dnia 17 sierpnia 2020 r., sygn. akt: 21 Sa 1900/19, Sąd Pracy Regionu Berlin-Brandenburgia rzucił światło na sprawę dotyczącą prywatnej opieki.

Bułgarska opiekunka była zatrudniona przez bułgarską agencję opiekuńczą w Niemczech w prywatnych gospodarstwach domowych jako opiekunka i pomoc domowa. Agencja opiekuńcza reklamowała usługę jako opiekę całodobową i zatrudniła opiekunkę na podstawie umowy o pracę z czasem pracy 6 godzin dziennie i 30 godzin tygodniowo ze średnim wynagrodzeniem godzinowym w wysokości równowartości 8,50 euro. Skarżąca w sprawie była zatrudniona w Niemczech. Skarżąca pracownica w Niemczech twierdziła, że pracowała dla pracodawcy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i domagała się wynagrodzenia na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Niemiecki Sąd Pracy i Regionalny Sąd Pracy zasadniczo uwzględniły to roszczenie. Sąd niemiecki jest zdania, że niemieckie prawo pracy ma zastosowanie poprzez ustawę o pracownikach delegowanych. Pracodawca był zobowiązany do wypłacenia pielęgniarce niemieckiej płacy minimalnej za dzienny czas pracy wynoszący 21 godzin. Niemiecki pracodawca nie mógł powoływać się na uzgodniony w umowie o pracę tygodniowy wymiar czasu pracy. Sąd uznał, że argumentacja ta stanowi niedopuszczalne wykonywanie prawa, ponieważ pracodawca obiecał całodobową opiekę nad podopiecznym i powierzył pracownikowi przestrzeganie i organizację czasu pracy. W związku z tym pracodawca nie zapewnił organizacji pracy zgodnie z niemiecką ustawą o czasie pracy i dlatego ponosi odpowiedzialność za rzeczywiście przepracowany czas pracy.

W niniejszej sprawie sąd docenił szczególność tego, że opiekunka była już w dyżurze, tj. w czasie pracy, gdy jedynie przebywała w gospodarstwie domowym opiekuna.
Okręgowy Sąd Pracy w Berlinie-Brandenburgii uwzględnił odwołanie do Federalnego Sądu Pracy. Sprawa jest więc nadal aktualna.

Aktualna płaca minimalna w Niemczech wynosi 9,35 € za godzinę. Jeśli świadczone są głównie podstawowe usługi opiekuńcze, obowiązuje specjalna płaca minimalna dla branży opiekuńczej w wysokości 11,35 € za godzinę (Zachód) lub 10,85 € za godzinę (Wschód).

Nasza kancelaria pomaga polskim opiekunom w dochodzeniu swoich praw i chroni ich przed wykorzystywaniem. Zapraszamy do kontaktu z nami.