Żądania zapłaty od Waldorf Frommer (Abmahnung)

Często otrzymujemy zapytania od polskich poszkodowanych, którzy otrzymali list upomnienia od niemieckiej kancelarii prawnej Waldorf Frommer.

Zarzuca się Państwu, że w Niemczech nielegalnie ściągano i udostępniano utwory muzyczne i filmowe, a tym samym naruszono obowiązujące prawo autorskie. Niemieccy prawnicy Waldorf Frommer żądają w Niemczech od konsumentów podpisania oświadczenia o zaniechaniu oraz odszkodowania i pokrycia kosztów niemieckich prawników.

Jeżeli również otrzymaliście Państwo upomnienie od Waldorf Frommer, proszę nie wpadać w panikę, ponieważ nie jesteście Państwo sami! Te upomnienia są wysyłane tysiące razy, ale w większości przypadków te upomnienia mogą zostać zdemaskowane!

Ważne jest, aby nie odpowiadać na żądanie, nie podpisywać niemieckie oświadczenia wzoru i nie kontaktować się z Waldorf Frommer. Większość takich pism można w Niemczech zakwestionować. W ramach bezpłatnej konsultacji wstępnej możemy omówić z Państwem dalsze postępowanie.

W ostatnich latach niemiecka kancelaria prawna Waldorf Frommer stała się zdecydowanie największą kancelarią w Niemczech zajmującą się zaniechaniem. Tysiące listów upominawczych są wysyłane do poszkodowanych konsumentów w Niemczech każdego roku. Kancelaria nie waha się przed dochodzeniem swoich zarzutów przed sądem w Niemczech. Dlatego elementarne jest podjęcie prawnych środków zapobiegawczych na wczesnym etapie. Uważamy za nasze zadanie zaoferować polskim ofiarom najlepszą możliwą obronę w nieskomplikowany sposób.

 

Jak działa kancelaria prawna Waldorf Frommer?

Jak wygląda list upominawczy od Waldorfa Frommera?

Czy możecie się Państwo jeszcze bronić przed tym postępowaniem informacyjnym?

Jaka jest ocena prawna tego procesu?

Czy rzeczywiście zawsze i w pełni odpowiadam jako właściciel połączenia?

Oświadczenie o zaniechaniu: Centralny punkt pisma o zaniechaniu Waldorfa Frommera

Roszczenia odszkodowawcze skierowane przeciwko Państwu przez pismo o zaniechaniu działalności Waldorf Frommer

Jakich terminów trzeba przestrzegać?

Kiedy ten spór się skończy?

Gdzie można znaleźć dalsze informacje

Jak powinienem zareagować na upomnienie od Waldorf Frommer?

Jakich błędów należy za wszelką cenę unikać w związku z listem ostrzegawczym Waldorf Frommer?

Nasza pomoc – Państwa prawa.

Jak działa kancelaria prawna Waldorf Frommer?

 

Waldorf Frommer walczy przeciwko naruszeniom praw autorskich w Niemczech i podejmuje działania przeciwko osobom udostępniającym utwory chronione prawem autorskim w sieciach wymiany plików. Oznacza to, że nie chodzi o pobieranie, lecz o udostępnianie i oferowanie utworów muzycznych i filmowych w sieciach wymiany plików.

Niemiecka kancelaria adwokacka Waldorf Frommer działa zawsze z tym samym systemem upomnień i tymi samymi listami upominawczymi lub oświadczeniami o zaniechaniu. Poprzez wymienienie znanych firm wiele osób, które zostały upomniane, czuje się zastraszonych, boi się niemieckiego pozwu i dlatego stosuje się do żądań zawartych w liście upominającym. Często jest to błąd, ponieważ z odpowiednią pomocą można podjąć działania przeciwko nieuzasadnionym roszczeniom.

Utwory, przed którymi przestrzega Waldorf Frommer, zmieniają się wraz z nowościami w branży medialnej. W tym momencie upomniane są seriale telewizyjne, dzieła filmowe i albumy muzyczne.

Jak wygląda list upominawczy od Waldorfa Frommera?

 

Po pierwsze dobra wiadomość: List upominający od Waldorf Frommer ma zawsze taką samą strukturę. Dla klientów, którzy zostali upomnieni, oznacza to, że wiele punktów pisma z upomnieniem daje możliwość podjęcia działania.

Pismo od Waldorf Frommer zawiera oskarżenie o nielegalne udostępnianie utworów chronionych prawem autorskim za pomocą programu do wymiany plików. W piśmie tym oskarżeni Państwo są o to, że nie tylko ściągają utwór, ale również udostępniają go wielu innym osobom.

Takie rozpowszechnienie następuje zawsze wtedy, gdy programy do wymiany plików są ustawione w taki sposób, że pliki są nie tylko pobierane, ale również udostępniane innym użytkownikom. To znaczy, że jeżeli te ustawienia są obecne w Państwa programie do wymiany plików, to części pobieranego przez Państwa pliku będą automatycznie udostępniane innym użytkownikom. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie udostępniamy tych plików świadomie.

W dalszej części pisma Waldorf Frommer o zaniechaniu, wymienione są znane portale wymiany plików i rzekome platformy streamingowe.

Następnie Waldorf Frommer w szczególny sposób odnosi się do Państwa wykroczenia. Wymienione są następujące szczegóły: Utwór, rodzaj utworu (np. film), nazwę klienta Waldorf Frommer, kod hash pliku dla indywidualnej identyfikacji pliku, czas oferty pobrania (tzn. czas, w którym ustalono, że zaoferowano plik w programie wymiany plików), jak również adres IP, przez który zaoferowano upomniany plik.

W dalszej części pisma Waldorf Frommer wyjaśnione zostanie Państwu, w jaki sposób jesteście Państwo powiązani z tą ofertą plików. W przypadku listów z żądaniem zaniechania Waldorf Frommer działa to zazwyczaj w następujący sposób:

Niemieccy usługodawcy, tacy jak Digital Forensics GmbH (dawniej Ipoque GmbH), za pomocą oprogramowania Peer-to-Peer Forensic Systems (PFS) ustalają na zlecenie Waldorf Frommer adresy IP komputerów w portalach do wymiany plików, które udostępniają dzieła chronione prawem autorskim, i przekazują te dane niemieckim prawnikom Waldorf Frommer. Według ekspertyz te badania są prawidłowe.

Nie oznacza to jednak, że dochodzenia są w każdym przypadku prawidłowe, ponieważ trudno jest ustalić adres IP i odpowiadającego mu niemieckiego abonenta w danym momencie. Wynika to z faktu, że dostawcy Internetu często przydzielają dynamiczne adresy, które zmieniają się regularnie – np. co 24 godziny lub przy ponownym podłączeniu do Internetu.

W kolejnym kroku niemieccy adwokaci kancelarii Waldorf Frommer składają wniosek o wydanie postanowienia sądowego przez niemiecki sąd krajowy na podstawie stwierdzonego naruszenia praw autorskich w sieci wymiany plików w celu uzyskania informacji o danych inwentaryzacyjnych i danych o połączeniach oraz informacji o właścicielu połączenia od danego operatora.

Postanowienie to zostanie dołączone do Państwa pisma upominającego i oświadczenia o zaniechaniu. To nie jest wyrok skazujący w Niemczech z Państwa strony, lecz postępowanie informacyjne prowadzone przez Waldorf Frommer przeciwko Państwa dostawcy Internetu! Tym pismem sąd jedynie zezwala Państwa operatorowi na przekazanie Waldorfowi Frommerowi danych właściciela przyłącza.

Czy możecie się Państwo jeszcze bronić przed tym postępowaniem informacyjnym?

 

Pod pewnymi warunkami niemiecka ustawa o prawie autorskim przyznaje posiadaczom praw autorskich tzw. prawo do uzyskania informacji w celu dochodzenia swoich praw. Niemiecki dostawca może udostępnić te informacje dopiero po wydaniu postanowienia sądowego, ponieważ posiadacze praw potrzebują orzeczenia sądowego, aby uzyskać informacje o inwentarzu i danych o połączeniach od danego operatora.

Jaka jest ocena prawna tego procesu?

 

Waldorf Frommer wyjaśnia Państwu w swoim upomnieniu, że publiczne udostępnianie danego utworu na giełdach wymiany plików stanowi naruszenie praw autorskich i jest tym samym nielegalne w Niemczech.

Ponieważ jesteście Państwo właścicielami niemieckiego połączenia, jako właściciel połączenia odpowiadacie Państwo za rzekome wykroczenie i otrzymujecie upomnienie. Wskazano Państwu podanie konkretnych danych osobowych, jeżeli to nie Państwo, lecz ktoś inny popełnił przestępstwo.

Sugerowano Państwu, że macie Państwo obowiązek przeprowadzenia śledztwa, jeżeli nie jesteście podejrzani jako podejrzani o przestępstwo. W żadnym wypadku nie należy stosować się do upomnienia Waldorf Frommer bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej w języku polskim. W żadnym wypadku nie należy kontaktować się z prawnikami Waldorf Frommer bez pomocy polskojęzycznego adwokata!

Czy rzeczywiście zawsze i w pełni odpowiadam jako właściciel połączenia?

 

Sytuacja prawna jest nieco bardziej kompleksowa. W większości przypadków ogólne stwierdzenie listu Waldorf Frommer nie ma zastosowania.

W przypadku, gdy naruszenie praw autorskich nastąpiło w Niemczech, ewentualnie będzie trzeba pokryć roszczenia odszkodowawcze, koszty dochodzenia oraz koszty kancelarii prawnej Waldorf Frommer za list upominawczy – jeżeli są one uzasadnione.

W listach Waldorf Frommer dowód autorstwa jest zawsze przedstawiany w załączonym liście upominawczym. Dalsze dowody nie są dołączane do upomnienia i muszą być przedstawione w niemieckim postępowaniu sądowym. Nawet jeśli popełniono czyn, przed którym ostrzegano, nie oznacza to, że roszczenia zawarte w upomnieniu są w pełni uzasadnione i że należy podpisać oświadczenie o zaniechaniu.

W przypadku, gdy inna osoba naruszyła prawa autorskie poprzez Państwa połączenie internetowe, a Państwo nie jesteście sprawcą, możecie Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności jako osoba naruszająca obowiązek opieki.

Naruszenie obowiązku opieki ma dla Państwa decydującą korzyść finansową: tutaj nie ponosicie Państwo pełnej odpowiedzialności za upomnienie, lecz musicie jedynie zapłacić – nawet jeśli w ogóle – koszty niemieckiego adwokata i koszty dochodzenia Waldorf Frommer. Aby jednak można było uznać naruszenie obowiązku opieki, grupa użytkowników Państwa łącza internetowego musi spełniać określone wymagania. W szczególności taka odpowiedzialność może być możliwa w przypadku współdzielenia mieszkania, (pod)najemców, kawiarenek internetowych lub nieuprawnionego dostępu do Państwa sieci. Tutaj nasze doświadczenie z listami przestawnymi Waldorf Frommer może Państwu udzielić kompleksowej porady w języku polskim.

Oświadczenie o zaniechaniu: Centralny punkt pisma o zaniechaniu Waldorfa Frommera

 

Centralnym punktem listu Waldorf Frommer jest deklaracja o zaniechaniu. Wraz z deklaracją zaniechania macie Państwo zapewnić niemieckich prawników z Waldorf Frommer, że w przyszłości nie powtórzycie tego czynu. Proszę nie podpisywać tej deklaracji o zaniechaniu!

Podpisanie oświadczenia o zaniechaniu może być w Niemczech w szczególnych przypadkach równoznaczne z przyznaniem się do winy wobec Waldorfa Frommera. Dlatego też zawsze powinno się przed tym zwrócić się o indywidualną poradę do polskojęzycznego prawnika! Oświadczenie Waldorfa Frommera załączone do pisma o zaniechaniu działalności jest tylko wzorem, którego w żadnym wypadku nie powinno się podpisywać w tej formie, nawet jeśli sami Państwo popełnili przestępstwo. Wzór jest często bardzo szeroki, a podpisanie oświadczenia o zaniechaniu może mieć dla Państwa daleko idące konsekwencje, do których będziecie Państwo zobowiązani.

Następujące punkty z oświadczenia o zaniechaniu Waldorf Frommer mogą mieć dla Państwa negatywne skutki:

  1. za wysoka kara umowna
  2. przyjęcie odpowiedzialności również za (przyszłych) sprawców
  3. uznanie roszczeń odszkodowawczych
  4. przejęcie kosztów adwokata
  5. ustalenie przesadnej kwoty spornej.

W Internecie często można znaleźć porady, jak samodzielnie zmienić oświadczenie o zaniechaniu Waldorf Frommer. Również w Internecie znajdziecie Państwo mnóstwo niemieckich wzorów do tego celu. Ale proszę uważać: ponieważ deklaracja o zaniechaniu może mieć daleko idące konsekwencje, wymagana jest profesjonalna znajomość języka niemieckiego. Jeżeli zmienicie Państwo oświadczenie zbyt wąsko, Waldorf Frommer najprawdopodobniej go nie zaakceptuje i może to doprowadzić do kosztownego postępowania sądowego w Niemczech. Jeżeli sformułujecie Państwo oświadczenie o zaniechaniu działalności zbyt szeroko, może to postawić Państwa w niekorzystnej sytuacji!

Roszczenia odszkodowawcze skierowane przeciwko Państwu przez pismo o zaniechaniu działalności Waldorf Frommer

 

W załączeniu do oświadczenia o zaniechaniu jesteście Państwo również wzywani do uznania roszczeń odszkodowawczych, które Waldorf Frommer składa w imieniu właścicieli praw w Niemczech i które są wymienione w piśmie o zaniechaniu. Po pierwsze, pismo upominające od Waldorf Frommer wyznacza wartość przedmiotową roszczenia odszkodowania. Sporna kwota ustalana jest na podstawie opłat licencyjnych, które musielibyśmy ponieść, gdyby chcieliśmy zgodnie z prawem zlicencjonować film w formie, w jakiej został on opublikowany.

Waldorf Frommer zwraca uwagę w piśmie, że roszczenie o odszkodowanie zostało ustalone na niskim poziomie i że w przeszłości istniały niemieckie orzeczenia sądowe, które przewidywały znacznie wyższe koszty. Jednak w duchu polubownego załatwienia sprawy Waldorf Frommer oferuje Państwu w piśmie ostrzegawczym odszkodowanie w wysokości np. 700 euro, o ile dotrzymacie Państwo wymaganych terminów. W przeciwnym razie Waldorf Frommer grozi, że w razie konieczności złoży przeciwko Państwu sprawę sądową w Niemczech.

W następnym kroku adwokaci Waldorf Frommer określą wartość sporną upomnienia, co jest ważne dla określenia niemieckiego honorarium adwokackiego za upomnienie. W ramach uregulowania kosztów pism upominawczych dla konsumentów, niemiecki ustawodawca ustalił tę wartość z reguły na 1000 € za jedno pismo upominawcze. Wynagrodzenie adwokata, które należy zapłacić za upomnienie, jest ustalane od sumy roszczenia o odszkodowanie i wartości przedmiotu sporu. Jest to określone w niemieckiej ustawie o honorariach adwokackich (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

Jakich terminów trzeba przestrzegać?

 

Waldorf Frommer podsumowuje tutaj jeszcze raz, jakich płatności żąda od Państwa właściciel praw autorskich i informuje o terminach złożenia oświadczenia o zaprzestaniu działalności i płatności.

Uwaga: Nawet jeśli nie podpiszecie Państwo oświadczenia o zaprzestaniu działalności i nie chcecie przestrzegać płatności, musicie Państwo poważnie potraktować terminy podane w piśmie o zaprzestaniu działalności. Jeżeli zignorujecie Państwo terminy zawarte w piśmie o zaprzestaniu działalności, Waldorf Frommer może wszcząć przeciwko Państwu postępowanie sądowe w Niemczech. W przeszłości wielokrotnie się to zdarzało, a postępowanie upominawcze może znacznie zwiększyć koszty Państwa pisma o zaniechaniu.

Radzimy również nie liczyć na to, że upomnienie ulegnie przedawnieniu. Roszczenia o zapłatę kosztów procesowych dochodzone przez Waldorf Frommer przedawniają się w Niemczech po trzech latach. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy nie zostanie wniesiony przeciwko Państwu pozew sądowy.

Często osoby, które zostały upomniane przez Waldorf Frommer w Niemczech, otrzymują nakaz zapłaty (Mahnbescheid). Jest to próba zażądania zapłaty przed upływem terminu przedawnienia. W ciągu najbliższych dwóch tygodni należy natychmiast złożyć sprzeciw wobec takiego wezwania do zapłaty, które jest wysyłane do Państwa w żółtej kopercie.

Kiedy ten spór się skończy?

 

W tej części pisma poinformowano Państwa, że spór z Waldorf Frommer jest zakończony, jeżeli dotrzymacie Państwo odpowiednich terminów zawartych w nocie upominawczej, złożycie oświadczenie o zaniechaniu i zapłacicie żądaną kwotę na rzecz Waldorf Frommer.

Ponowna rada: Załączone do pisma o zaniechaniu oświadczenie Waldorfa Frommera jest tylko propozycją. Poprzez indywidualną konsultację z polskojęzycznym prawnikiem można złożyć zmodyfikowane oświadczenie o zaniechaniu wobec Waldorfa Frommera lub np. w przypadku naruszenia obowiązku opieki, zakwestionować wysokość opłat.

Gdzie można znaleźć dalsze informacje

 

Kancelaria prawna Waldorf Frommer udostępnia Państwu własną niemiecką stronę internetową jako źródło dalszych informacji. Ponadto w ostatnim akapicie podano Państwu dane kontaktowe kancelarii prawnej oraz Państwa osobistej niemieckojęzycznej osoby kontaktowej w Waldorf Frommer. Jednakże nie należy kontaktować się z prawnikami Waldorf Frommer. Wszelkie informacje dotyczące upomnienia, które podadzą Państwo przez telefon lub e-mail, mogą zostać wykorzystane przez Waldorf Frommer przeciwko Państwu! Do ostrzeżenia dołączone są następujące dokumenty:

Postanowienie niemieckiego sądu o wyrażeniu zgody: Jest to niemieckie postanowienie, które zobowiązuje Państwa operatora internetowego do przekazania Państwa danych kontaktowych Waldorfowi Frommerowi w celu wysłania listu ostrzegawczego. To NIE jest nakaz skierowany przeciwko Państwu!

Wzory niemieckich oświadczeń o zaniechaniu: Wyraźnie odradzamy podpisywanie tego wzoru od Waldorfa Frommera. W zależności od okoliczności może to być zbyt szerokie i niekorzystne dla Państwa. Proszę pamiętać: złożona przez Państwa deklaracja zaniechania jest trwale obowiązująca.

Druk przelewu: Na druku przelewu zapisana jest cała kwota pisma o zaniechaniu. Proszę jednak pamiętać, że nie musicie Państwo płacić całej kwoty Waldorfowi Frommerowi. Wyraźnie radzimy Państwu nie dokonywać żadnych płatności (nawet częściowych)! Przede wszystkim proszę zasięgnąć porady w języku polskim. W wielu przypadkach opłaty, które należy ponieść za upomnienie od Waldorfa Frommera, mogą zostać znacznie obniżone.

Jak powinienem zareagować na upomnienie od Waldorf Frommer?

 

Po otrzymaniu upomnienia od prawników Waldorf Frommer, nie należy wpadać w panikę. Większość listów ostrzegawczych wysyłanych przez Waldorf Frommer jest możliwa do zakwestionowania. Aby jako właściciel połączenia Internetu móc z powodzeniem wystąpić przeciwko pismu o zaprzestaniu działalności, należy bezwzględnie przestrzegać następujących punktów:

NIE podpisywać oświadczenia o zaniechaniu z listu Waldorf Frommer bez sprawdzenia go.

NIE kontaktować się z Waldorf Frommer (może to być równoznaczne z przyznaniem się do winy, a informacje mogą zostać wykorzystane przeciwko Państwu).

Skorzystać z bezpłatnej konsultacji wstępnej. Proszę zwrócić się do prawnika, który mówi po polsku.

Jakich błędów należy za wszelką cenę unikać w związku z listem ostrzegawczym Waldorf Frommer?

 

Reagować! Jeżeli nie zareagujecie Państwo na pismo o zaniechaniu i zignorujecie terminy, Waldorf Frommer może otrzymać od swojego klienta (właściciela prawa autorskiego do filmu, serialu lub utworu muzycznego) zlecenie wszczęcia przeciwko Państwu postępowania sądowego w Niemczech. Pozew sądowy spowoduje wzrost kosztów listu ostrzegawczego.

Nie liczyć na przedawnienie. W przypadku wymiany plików należy rozróżnić między przedawnieniem roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o opłaty prawne. Okres przedawnienia dla kosztów adwokackich wynosi trzy lata. Rozpoczyna on swój bieg z końcem roku, w którym osoba zgłaszająca szkodę dowiedziała się o naruszeniu i jego okolicznościach. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu ostrzeżenia przedawnia się po 10 latach. Okres ten rozpoczyna się również dopiero z końcem roku, w którym wnioskodawca dowiedział się o naruszeniu prawa. Roszczenia ulegają jednak przedawnieniu tylko wtedy, gdy Waldorf Frommer nie złożył przeciwko Państwu pozwu. Przedawnienie roszczeń wynikających z upomnienia może zostać wstrzymane przed upływem terminu przedawnienia również poprzez wszczęcie przez Waldorf Frommer postępowania sądowego przeciwko Państwu. Zostaniecie Państwo o tym poinformowani w upomnieniu, które z reguły jest doręczane w żółtej kopercie. Należy w ciągu 14 dni złożyć sprzeciw, wobec tego wezwania do zapłaty i koniecznie skonsultować się z polskojęzycznym prawnikiem!

Nasza pomoc – Państwa prawa

 

W celu uzyskania wstępnych informacji o Państwa indywidualnym przypadku i zorientowania się w naszej pracy, oferujemy bezpłatną i niewiążącą konsultację wstępną dla osób, które otrzymały upomnienie. Jeżeli po tej konsultacji zdecydują się Państwo na to, abyśmy Państwa reprezentowali, podejmiemy następujące działania:

Po pierwsze, podważamy prawidłowy przebieg postępowania śledczego.
Sprawdzamy, czy sami Państwo jesteście odpowiedzialni za naruszenie praw autorskich, za które zostaliście Państwo upomniani, czy też obowiązują przepisy naruszenia obowiązku opieki
Opracowujemy dla Państwa zmodyfikowane oświadczenie o zaniechaniu i unikamy kosztownego postępowania sądowego.
Najważniejsze jest jednak to, że odmawiamy wypłaty kosztów upomnienia i odszkodowania dla Państwa w następujących przypadkach.
Ponadto będziemy Państwa wspierać w języku polskim w celu uniknięcia kolejnych listów o zaniechaniu przez Waldorf Frommer i doradzimy Państwu w sprawie prewencyjnego oświadczenia o zaniechaniu. Również w przypadku już otrzymanych wezwań do zapłaty od Waldorf Frommer możemy w Państwa imieniu złożyć sprzeciw, o ile nastąpi to w ciągu dwóch tygodni.

Niestety, w większości przypadków Państwa ubezpieczenie ochrony prawnej nie pokrywa kosztów obrony przed ostrzeżeniami Waldorf Frommer. Listy upominawcze w związku z naruszeniem praw autorskich często nie są objęte zakresem ubezpieczenia ochrony prawnej, a nawet często są wyraźnie wykluczone. Chętnie Państwu pomożemy i odpowiemy na Państwa pytania.