Zasiłek na dziecko w Niemczech – Kindergeld

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Zasiłki na dziecko w Niemczech – nie tylko Kindergeld
 3. Kindergeld w Niemczech – komu przysługuje zasiłek?
 4. Ile wynosi Kindergeld?
 5. Kindergeld w Niemczech – świadczenia dla Polaków

Wprowadzenie

Celem działalności socjalnej państwa jest zabezpieczenie finansowe jego obywateli – zwłaszcza tych, którzy z różnych względów nie mogą skutecznie zadbać o swoją sytuację życiową. Niekiedy działalność socjalna państwa obejmuje również dodatki związane z utrzymaniem dziecka. W niemieckim systemie socjalnym podstawowym świadczeniem dla rodziców, mających na utrzymaniu swoje dzieci jest tzw. Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny. Z artykułu dowiesz się, komu przysługuje Kindergeld w Niemczech oraz jaka jest wysokość tego zasiłku.

Zasiłki na dziecko w Niemczech – nie tylko Kindergeld

Należy pamiętać, że system świadczeń na dziecko w Niemczech jest rozbudowany – obejmuje on nie tylko zasiłek rodzinny, ale też np. Elterngeld, czyli zasiłek wychowawczy wypłacany rodzicom w pierwszych latach życia dziecka. Zasiłek ten został wprowadzony do prawa niemieckiego po to, aby rodzice mogli w pełni skupić się na wychowaniu dziecka i nie musieli zajmować się w okresie jego początkowego rozwoju pracą zarobkową. Podstawą prawną zasiłku wychowawczego są przepisy ustawy o zasiłku rodzicielskim i urlopie rodzicielskim (Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit, BEEG).

Kindergeld w Niemczech – komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, które:

 • mają w Niemczech nieograniczony obowiązek podatkowy tj. zamieszkują w Niemczech i tam płacą podatki od uzyskiwanych dochodów, a także:
 • pracują na terenie Niemiec lub
 • prowadzą w Niemczech działalność gospodarczą.

Osoba uprawniona do Kindergeld w Niemczech może pobierać zasiłek na każde dziecko do momentu uzyskania przez nie pełnoletności. Prawo niemieckie przewiduje również możliwość otrzymywania świadczeń w przypadku dzieci starszych – mających nie więcej niż 24 lata – pod warunkiem, że po uzyskaniu pełnoletności kontynuują oni naukę. Osoby, które są bezrobotne albo wysokość ich dochodów nie przekroczyła w poprzednim roku 8 tysięcy euro, są uprawnione do zasiłku do czasu, gdy dziecko ukończy 21 lat. Należy zaznaczyć, że Kindergeld w Niemczech przysługuje nie tylko rodzicom biologicznym, ale również rodzicom adopcyjnym i osobom przysposobiającym, a także w sytuacji, gdy dziecko zostało na stałe włączone do gospodarstwa domowego. Z ostatnim przypadkiem będziemy mieli do czynienia np. wówczas, gdy dana osoba zamieszka z partnerem (partnerką), który (która) posiada własne dzieci.

Ile wynosi Kindergeld?

Wysokość Kindergeld w Niemczech uzależniona jest od liczby dzieci w rodzinie. Stawki są następujące:

 • 219 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko,
 • 225 euro miesięcznie na trzecie dziecko,
 • 250 euro miesięcznie na czwarte dziecko i każde kolejne dziecko.

Kindergeld Niemcy – potrzebne dokument,

Wnioski o zasiłek rodzinny w Niemczech składa się do niemieckiej Kasy Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). Lista dokumentów, którą należy załączyć do wniosku jest dość długa i obejmuje m.in.:

 • aktualną umowę o pracę,
 • kopię dowodu tożsamości,
 • Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie podatkowe) lub wszystkie miesięczne odcinki w wypłat,
 • kopię potwierdzenia ubezpieczenia w Niemczech,
 • kopie aktu małżeństwa i aktu urodzenia dziecka na drukach europejskich,
 • zaświadczenie o nauce dziecka wypełnione przez szkołę (uczelnię) – pod warunkiem, że dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 roku życia.

Kindergeld w Niemczech – świadczenia dla Polaków

Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców danego dziecka spełnia warunki wskazane wyżej i zarazem żaden z rodziców tego dziecka nie osiąga dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, wnioskującemu rodzicowi przysługuje Kindergeld w Niemczech. Jeśli zaś dziecko mieszka w Polsce i jeden z jego rodziców osiąga dochodu podlegające opodatkowaniu w Niemczech, wówczas rodzice powinni w pierwszej kolejności wnioskować o świadczenie w Polsce (500+). W takiej sytuacji rodzic nadal może starać się o Kindergeld (jeśli spełnia wskazane warunki), jednakże kwota zasiłku zostanie pomniejszona o kwotę wypłacaną w Polsce. Należy pamiętać, że rodzic polskiego dziecka musi załączyć do wniosku o Kindergeld w Niemczech dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • kopia decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu zasiłku w Polsce,
 • zaświadczenie z MOPS (bądź ROPS) o pobieraniu bądź niepobieraniu świadczeń socjalnych na dane dziecko w Polsce.