Zwolnienie z kosztów adwokackich i opłat sądowych

Jeśli zamierzacie Państwo złożyć pozew w sądzie, zwykle musicie Państwo pokryć koszty sądowe. Jeśli potrzebujecie Państwo adwokata, który będzie Państwa reprezentował w postępowaniu, także Państwo sami będą musieli ponieść koszty. Koszty te powstaną również w przypadku obrony w sądzie.

Zwolnienie z kosztów postępowania ma na celu umożliwienie Państwu dochodzenia lub obrony swoich praw, jeżeli nie możecie Państwo pokryć tych kosztów lub możecie ich tylko częściowo pokryć.

Nasza kancelaria prawna złoży w Państwa imieniu odpowiedni wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania. Sąd zwolni Państwa z kosztów wtedy, gdy Państwo wykażecie, że nie jesteście w stanie samodzielnie pokryć kosztów sądowych i adwokackich.

W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz. Formularz można wypełnić online i w języku polskim korzystając z komputera lub smartphone’a. Za pomocą tego formularza deklarujecie Państwo swoją sytuację osobistą i finansową. Formularz jest podstawą decyzji sądu, czy jesteście Państwo uprawnieni do zwolnienia z kosztów postępowania sądowego.