Polityka prywatności

Polityka prywatności

Deklaracja o ochronie danych

§ 1 Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

(1) Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które można zidentyfikować, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika. W odniesieniu do terminów użytych w niniejszej deklaracji odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

(2) Osoba odpowiedzialna chętnie. Art. 4 Abs. 7 RODO jest adwokatem Sebastiana Müllera, Goethestraße 8, 39108 Magdeburg, kontakt@prawo-niemcy.pl.

(3) Jeśli korzystamy z usług usługodawców kontraktowych w celu realizacji poszczególnych funkcji naszej oferty lub chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o odpowiednich procesach poniżej. Określamy również zdefiniowane kryteria dotyczące okresu przechowywania.

§ 2 Prawa przysługujące Państwu

(1) W odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, mają Państwo wobec nas następujące prawa:

– prawo do informacji i potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane, jak również do dalszych informacji i kopii danych, art. 15 RODO

– prawo do poprawiania, uzupełniania lub usuwania danych, art. 16-17 RODO,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, art. 18 RODO,

– prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, art. 21 RODO,

– prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego, art. 77 RODO.

(2) Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie będzie ograniczone zgodnie z art. 17 i 18 RODO. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi wyraźnie inaczej, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Jeżeli dane są wymagane do innych, prawnie dopuszczalnych celów (np. handlowych i podatkowych), ich przetwarzanie jest ograniczone, tzn. dane te są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Zgodnie z wymogami ustawowymi dane te są przechowywane w szczególności przez sześć lat zgodnie z § 257 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego i przez dziesięć lat zgodnie z § 147 ust. 1 niemieckiego kodeksu podatkowego. Jeśli chodzi o usuwanie danych, które nie są przechowywane u nas, można sprawdzić z odpowiednią ofertą.

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

(1) Korzystając ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie rejestrują się Państwo lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer lub serwer, na którym znajduje się ta usługa (tzw. logi serwera). Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

– adres IP

– data i godzina złożenia wniosku

– różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu zielonego (GMT)

– treść wniosku (konkretna strona)

– status dostępu/kod statusuTTP

– ilość przekazywanych danych w każdym przypadku

– powiadomienie o skutecznym wyszukiwaniu danych

– adres URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej

– podstrony, do których dostęp możliwy jest poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej

– wnioskujący dostawca

– typ i wersja przeglądarki

– system operacyjny i jego interfejs

– język i wersja oprogramowania przeglądarki

– inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Dane anonimowe plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od danych osobowych dostarczonych przez daną osobę.

(2) Informacje o pliku dziennika są przechowywane przez okres maksymalnie trzech miesięcy ze względów bezpieczeństwa, a następnie usuwane. Jeżeli dane są wymagane do celów dowodowych, nie zostaną one usunięte, dopóki dane zdarzenie nie zostanie ostatecznie wyjaśnione.

(3) Oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze podczas korzystania z naszej strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w przeglądarce, z której korzystasz i przez którą pewne informacje przepływają do miejsca, które je ustawia (tutaj przez nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera. Służą one do tego, aby oferta internetowa była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

(4) Stosowanie plików cookie:

a) Niniejsza witryna wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:

– tymczasowe pliki cookie (patrz b)

– trwałe pliki cookie (patrz c),

b) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać do wspólnej sesji różne żądania przeglądarki. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

c) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

d) Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i, na przykład, odmówić akceptacji ciasteczek innych firm lub wszystkich ciasteczek. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

e) Stosowane pliki cookie Flash nie są zapisywane przez przeglądarkę użytkownika, lecz przez wtyczkę Flash. Używamy również obiektów pamięci masowej HTML5, które są przechowywane na Twoim urządzeniu mobilnym. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Lepsza prywatność” dla Mozilli Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub plik cookie zabójcy AdobeFlash dla Google Chrome. Możesz zapobiec korzystaniu z obiektów pamięci masowej HTML5, korzystając z trybu prywatnego w przeglądarce. Zalecamy również regularne ręczne kasowanie plików cookie i historii przeglądarki.

§ 4 Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

(1) Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać, jeśli są Państwo zainteresowani. Z reguły muszą Państwo podać dalsze dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia odpowiednich usług i do których zastosowanie mają wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

(2) W niektórych przypadkach do przetwarzania danych osobowych używamy zewnętrznych dostawców usług. Zostały one starannie przez nas wybrane i uruchomione, są związane z naszymi instrukcjami i są regularnie sprawdzane.

(3) Ponadto możemy ujawnić dane osobowe Użytkowników osobom trzecim, jeśli wspólnie z partnerami będziemy uczestniczyć w promocjach, konkursach, kontraktach lub podobnych usługach. Więcej informacji można uzyskać, podając swoje dane osobowe lub zapoznając się z poniższym opisem oferty.

(4) Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Państwa o konsekwencjach takiej sytuacji w opisie oferty.

§ 5 Odrzucenie lub wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych

(1) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę w przyszłości, art. 7 ust. 3 RODO. Takie usunięcie danych ma wpływ na zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych po ich przekazaniu nam przez Państwa.

(2) Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na ważeniu interesów, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu, Art. 21 RODO. Dotyczy to również tworzenia profili w oparciu o te przepisy. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do wykonania umowy z Państwem, co jest opisane przez nas w poniższym opisie funkcji. Wnosząc taki sprzeciw, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w taki sposób, w jaki to uczyniliśmy. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu, zbadamy sytuację i zatrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy Państwu ważne powody zasługujące na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

(3) W każdej chwili mogą Państwo oczywiście sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Mają one również prawo do sprzeciwienia się, z powodów wynikających z ich szczególnej sytuacji, przetwarzaniu danych osobowych ich dotyczących do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 DS GMO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym. O swoim sprzeciwie wobec reklamy mogą Państwo poinformować nas pod następującymi danymi teleadresowymi: kontakt@anwaltskanzlei-magdeburg.de.

§ 6 Skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy

(1) Serwery JotForm Inc. rejestrują przychodzące adresy IP odwiedzających strony internetowe JotForm Inc. bez względu na to, czy odwiedzający posiada konto JotForm Inc., czy też nie, oraz przechowują adresy IP w plikach dziennika. Firma JotForm Inc. wykorzystuje te pliki dziennika systemowego do celów takich jak administracja i konserwacja systemu, logowanie, śledzenie stron internetowych związanych z lokalizacją użytkownika oraz do celów bezpieczeństwa (np. w celu zwalczania nadużyć, spamu i ataków DDOS). Firma JotForm Inc. rejestruje również adresy IP wraz z określonymi działaniami podejmowanymi przez użytkownika w naszym systemie. Adresy IP są powiązane z odpowiedziami na formularze tylko wtedy, gdy twórca formularza skonfigurował formularz do zbierania adresów IP.

(2) Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę Prywatności, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa adresu IP przez firmę JotForm Inc. do celów opisanych powyżej. Jeśli użytkownik odmówi wcześniej zgody na wykorzystanie swojego adresu IP, może nie odpowiedzieć za pomocą formularza, gdy zostanie o to poproszony.

(3) Firma JotForm Inc. gromadzi i przechowuje odpowiedzi na przesłane formularze. JotForm oferuje swoim użytkownikom w UE możliwość przechowywania ich danych wyłącznie w Europie. Dzięki temu użytkownicy z UE mogą przechowywać swoje dane w swojej własnej jurysdykcji, co spełnia ich szczególne wymogi w zakresie prywatności. Twórca formularza jest odpowiedzialny za te dane i zarządza nimi.

§ 7 Korzystanie z wtyczek do serwisów społecznościowych (Social media plug-ins)

(1) Obecnie korzystamy z następujących wtyczek do serwisów społecznościowych: Facebook i Xing. Używamy tzw. rozwiązania dwupikowego. Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej witryny, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu na pudełku nad jej początkową literą lub logo. Oferujemy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dopiero po kliknięciu na zaznaczone pole i tym samym jego aktywacji, dostawca wtyczek otrzymuje informacje o tym, że odwiedził odpowiednią stronę internetową naszej oferty online. Ponadto przekazywane będą dane określone w § 3 niniejszej deklaracji. W przypadku Facebooka i Xing, adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego pobraniu, zgodnie z danymi dostawcy w Niemczech. Po aktywacji wtyczki dane osobowe są przekazywane przez użytkownika do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (dla dostawców amerykańskich w USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane szczególnie za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie przed kliknięciem na szare pole w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

(2) Nie mamy wpływu na zgromadzone dane i procesy ich przetwarzania, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania, okresów przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji na temat usuwania danych zebranych przez dostawcę wtyczek.

(3) Dostawca wtyczki przechowuje zebrane o Tobie dane w profilach użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka ocena ma miejsce w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy popytu i w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym muszą Państwo skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek w celu skorzystania z tego prawa. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Podstawą prawną korzystania z wtyczek jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

(4) Dane są przekazywane bez względu na to, czy posiadasz konto u dostawcy wtyczek i jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy wtyczki, Twoje dane zebrane przez nas zostaną bezpośrednio przypisane do istniejącego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli klikniesz na aktywowany przycisk i na przykład połączysz stronę, dostawca wtyczek również zapisze te informacje na koncie użytkownika i publicznie przekaże je swoim kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po użyciu sieci społecznościowej, zwłaszcza przed naciśnięciem przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do profilu u dostawcy wtyczek.

(5) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców, o których powiadomiono poniżej. Dostarczą one również dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności.

(6) Adresy odpowiednich dostawców wtyczek oraz adres URL wraz z ich informacjami na temat ochrony danych:

a) Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook zgłosił się do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy; http://www.xing.com/privacy.

§ 8 Korzystanie z Google Analytics

(1) Korzystamy z usługi analitycznej Google Analytics firmy Google LLC („Google”), 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA. Google Analytics jest analizą przepływów odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, na przykład do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do tworzenia dla nas raportów online pokazujących aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. W tym celu z przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników.

(2) Google Analytics używa plików cookie, które umieszcza w systemie informatycznym danej osoby. Dzięki temu Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Google Analytics o przesyłanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do włączania oświadczeń o prowizji. Pliki cookie służą do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google w USA i tam przechowywane. Google może ujawniać dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu technicznego osobom trzecim.

(3) Google Analytics używamy tylko z aktywną anonimizacją IP. Adres IP użytkowników Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie zmniejszony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.

(4) Instalację plików cookie można uniemożliwić na różne sposoby:

a) poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki, w szczególności wyłączenie plików cookie innych firm oznacza, że nie będą Państwo otrzymywać żadnych reklam od innych dostawców;

b) dezaktywując interesujące reklamy w Google poprzez link http://www.google.de/ads/preferences, to ustawienie jest usuwane w przypadku usunięcia plików cookie;

c) dezaktywując interesujące reklamy dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji „O reklamach” poprzez link http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie jest kasowane w przypadku usunięcia plików cookie;

d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefoksa, Internet Explorera lub Google Chrome pod adresem http://www.googIe.com/settings/ads/plugin.

Należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej oferty może okazać się niemożliwe.

(5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f). DS-GVO. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności stosowanych przez Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy; Polityka ochrony prywatności w reklamie: http://www.google.de/intl/de/policics/technologies/ads. Google złożyło wniosek do Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 9 Korzystanie z Google Analytics Audience

(1) Korzystamy z usługi analitycznej Google Analytics Audience of Google LLC („Google”), 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA. Zbierane i przechowywane są dane, z których tworzone są pseudonimowe profile użytkowników. Dzięki temu użytkownicy, którzy odwiedzili naszą witrynę, mogą otrzymywać od nas reklamy celowe na innych stronach sieci partnerskiej Google Partner Network. W tym celu przechowuje się plik cookie. Google Audience ma dostęp do plików cookie przechowywanych przez Google Analytics i Google AdWords. Umożliwia to analizę zachowań użytkowników podczas odwiedzin na stronie internetowej, a następnie wykorzystanie ich do ukierunkowanych rekomendacji produktowych i spersonalizowanej reklamy. Google może udostępniać te informacje osobom trzecim.

(2) Pliki cookie można trwale wyłączyć w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin Należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej oferty może okazać się niemożliwe. Możesz również dezaktywować reklamy interesujące dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji „O reklamach” poprzez link http://www.aboutads.info/choices, który zostanie usunięty po usunięciu plików cookie.

(3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy oraz https://services.google.com/sitestats/de.html. Można również odwiedzić stronę internetową Sieciowej Inicjatywy Reklamowej (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org Google złożyło wniosek do Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 10 Korzystanie z konwersji haseł Google

(1) Korzystamy z oferty Google Adwords firmy Google LLC („Google”), 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA, w celu zwrócenia uwagi na naszą atrakcyjną ofertę za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych możemy stwierdzić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani pokazaniem interesujących Państwa reklam, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla Państwa i uzyskać rzetelną kalkulację kosztów reklamy.

(2) Te nośniki reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. W tym celu wykorzystujemy cookies serwera reklam, za pomocą których można mierzyć pewne parametry pomiaru sukcesu, takie jak wstawianie reklam czy kliknięcia użytkowników. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową za pośrednictwem ogłoszenia Google, Google Adwords zapisuje plik cookie na Twoim komputerze. Te pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie mają na celu identyfikacji użytkownika. W przypadku tego pliku cookie, unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń reklam na miejsce (częstotliwość), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji post-view) i informacja o rezygnacji (zaznacz, że użytkownik nie chce już być adresowany) są zazwyczaj zapisywane jako wartości analizy.

(3) Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik odwiedza określone strony internetowe klienta Adwords, a plik cookie przechowywany na jego komputerze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdemu klientowi Adwords przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów Adwords. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy tylko analizy statystyczne od Google. Na podstawie tych ocen można stwierdzić, które z zastosowanych działań reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych dotyczących wykorzystania materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

(4) Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które są podnoszone przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszą wiedzą: Poprzez integrację konwersji AdWords Google otrzymuje informacje, że zadzwoniłeś do odpowiedniej części naszego wyglądu w Internecie lub kliknąłeś na ogłoszenie o nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może połączyć Twoją wizytę z Twoim kontem. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, może się zdarzyć, że usługodawca uzyska i zachowa Twój adres IP.

(5) Mogą Państwo na różne sposoby uniemożliwić uczestnictwo w tym procesie śledzenia:

a) poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki, w szczególności wyłączenie plików cookie innych firm oznacza, że nie będą Państwo otrzymywać żadnych reklam od innych dostawców;

b) poprzez wyłączenie plików cookie do śledzenia konwersji poprzez ustawienie przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie z domeny www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, które będą usuwane po usunięciu plików cookie;

c) dezaktywując interesujące reklamy dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji „O reklamach” poprzez link http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie jest kasowane w przypadku usunięcia plików cookie;

d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefoksa, Internet Explorera lub Google Chrome pod adresem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej oferty może okazać się niemożliwe.

(6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy oraz https://services.google.com/sitestats/de.html. Można również odwiedzić stronę internetową Sieciowej Inicjatywy Reklamowej (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org Google złożyło wniosek do Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 11 Google Remarketing

(1) Oprócz konwersji haseł używamy aplikacji Google Remarketing Google LLC („Google”), 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA. Jest to proces, za pomocą którego chcielibyśmy się z Państwem ponownie skontaktować. Aplikacja ta pozwala na wyświetlanie naszych reklam po wejściu na naszą stronę internetową, gdy kontynuują Państwo korzystanie z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce użytkownika, które służą do zapisywania i oceny zachowań użytkownika podczas odwiedzania przez Google różnych witryn internetowych. W ten sposób Google może określić Twoją poprzednią wizytę na naszej stronie internetowej. Zgodnie z własnymi oświadczeniami Google nie łączy danych zebranych w kontekście remarketingu z Państwa danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google. Według Google pseudonimizacja jest używana w szczególności do remarketingu.

(2) Mogą Państwo na różne sposoby uniemożliwić uczestnictwo w tym procesie śledzenia:

a) poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki, w szczególności wyłączenie plików cookie innych firm oznacza, że nie będą Państwo otrzymywać żadnych reklam od innych dostawców;

b) poprzez wyłączenie plików cookie do śledzenia konwersji poprzez ustawienie przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie z domeny www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, które będą usuwane po usunięciu plików cookie;

c) dezaktywując interesujące reklamy dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji „O reklamach” poprzez link http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie jest kasowane w przypadku usunięcia plików cookie;

d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefoksa, Internet Explorera lub Google Chrome pod adresem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej oferty może okazać się niemożliwe.

(3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy oraz https://services.google.com/sitestats/de.html. Można również odwiedzić stronę internetową Sieciowej Inicjatywy Reklamowej (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org Google złożyło wniosek do Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 12 DoubleClick Google

(1) Niniejsza strona nadal korzysta z internetowego narzędzia marketingowego DoubleClick firmy Google, Google LLC („Google”), 1600 Amfhitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA. Google używa plików cookie do wyświetlania reklam istotnych dla użytkowników, poprawy wyników kampanii lub uniemożliwienia użytkownikowi oglądania tych samych reklam więcej niż raz. Google używa identyfikatora cookie, aby śledzić, które reklamy są wyświetlane w przeglądarce i aby zapobiec ich wyświetlaniu więcej niż raz. Ponadto DoubleClick może używać identyfikatorów cookie do zbierania tzw. konwersji związanych z zapytaniami reklamowymi. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy użytkownik ogląda reklamę DoubleClick, a następnie odwiedza stronę reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki i tam coś kupuje. Według Google ciasteczka DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

(2) Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Poprzez integrację DoubleClick Google otrzymuje informacje, że zadzwoniłeś do odpowiedniej części naszej obecności w Internecie lub klikniesz od nas na reklamę. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może połączyć Twoją wizytę z Twoim kontem. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, może się zdarzyć, że usługodawca uzyska i zachowa Twój adres IP.

(3) Mogą Państwo na różne sposoby uniemożliwić uczestnictwo w tym procesie śledzenia:

a) poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki, w szczególności wyłączenie plików cookie innych firm oznacza, że nie będą Państwo otrzymywać żadnych reklam od innych dostawców;

b) poprzez wyłączenie plików cookie do śledzenia konwersji poprzez ustawienie przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie z domeny www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, które będą usuwane po usunięciu plików cookie;

c) dezaktywując interesujące reklamy dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji „O reklamach” poprzez link http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie jest kasowane w przypadku usunięcia plików cookie;

d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefoksa, Internet Explorera lub Google Chrome pod adresem http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji tej oferty w pełnym zakresie.

(4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat DoubleClick firmy Google można znaleźć na stronach https://www.google.de/doubleclick i http://support.google.com/adsense/answer/2839090 lub ogólnie w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Można również odwiedzić stronę internetową Sieciowej Inicjatywy Reklamowej (NAI) pod adresem http://www.netwotkadvertising.org Google złożyło wniosek do Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 13 Google Optimize

(1) Korzystamy również z Google Optimize firmy Google LLC („Google”), 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA. Google Optimize wykorzystuje test A/B do analizy wpływu różnych zmian na naszą stronę internetową w celu poprawy użyteczności. Do tego celu używane są ciasteczka. W przeglądarkach Firefoksa, Internet Explorera lub Google Chrome można trwale wyłączyć obsługę plików cookie pod adresem http://www.google.com/settings/ads/plugin Należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej oferty może okazać się niemożliwe.

(2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy oraz https://services.google.com/sitestats/de.html. Można również odwiedzić stronę internetową Sieciowej Inicjatywy Reklamowej (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org Google złożyło wniosek do Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 14 Integracja map Google

(1) Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps Google LLC („Google”), 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i wygodnie korzystać z funkcji mapy.

(2) Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane będą dane określone w § 3 niniejszej deklaracji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, z którym jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje dane będą bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być skojarzony z profilem w Google, musisz wylogować się przed naciśnięciem przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Taka ocena odbywa się w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy zorientowanej na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o swojej działalności na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym musi skontaktować się z Google w celu skorzystania z tego prawa.

(3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f). DS-GVO. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy. Google złożyło wniosek do Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshidd.gov/EU-US-Framework.

§ 15 Korzystanie z czcionek internetowych Google (Google Fonts)

(1) Używamy czcionek Google Fonts, zewnętrznej czcionki Google LLC („Google”), 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA. Czynimy to, aby poprawić prezentację wizualną naszych tekstów. Podczas odwiedzania naszej strony czcionki te są pobierane z serwera Google w USA i przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki. Serwer Google otrzymuje informacje o odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych oraz Państwa adresie IP. Nie jest jeszcze jasne, czy dalsze dane będą przez Państwa przechowywane. Jeśli przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, wyświetlana jest domyślna czcionka komputera.

(2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Więcej informacji o czcionkach internetowych Google można znaleźć tutaj: https://fonts.google.com/ oraz ogólne informacje o ochronie danych osobowych Google: www.google.com/policies/privacy/. Google złożyło wniosek do Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 16 New Relic

(1) Niniejsza strona zawiera wtyczkę New Relic serwisu analitycznego New Relic Inc. „(„New Relic”), 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA; „New Relic”.

(2) Korzystamy z usługi New Relic, ponieważ umożliwia nam ona gromadzenie danych statystycznych na temat szybkości działania strony internetowej oraz określenie, czy strona jest dostępna i jak szybko dana strona jest ładowana po wejściu na nią. Do tego celu używane są ciasteczka. Po wejściu na stronę przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami New Relic, informując New Relic o wejściu na stronę. Jeśli jesteś zalogowany do New Relic, wizyta może być przypisana do konta New Relic przez New Relic. Jeśli jednak nie jesteś użytkownikiem New Relic, New Relic zapisze adres IP. Możesz wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce, aby uniemożliwić przetwarzanie danych. Użytkownicy New Relic mogą się wylogować, aby uniemożliwić New Relic zbieranie danych i łączenie ich z danymi członków przechowywanymi przez New Relic.

(3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Google można znaleźć pod adresem: https://newrelic.com/privacy. New Relic złożyła wniosek do Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 17 Wnioski

Wnioskodawcy mogą przesyłać nam wnioski o podjęcie inicjatywy pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Dane wnioskodawców są oceniane na potrzeby procedury rozpatrywania wniosków. W przypadku zawarcia umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu przetworzenia stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli nie zostanie zawarta umowa o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po upływie miesiąca od powiadomienia o decyzji o odrzuceniu, jeżeli nie istnieją uzasadnione przeciwne interesy, np. obowiązek udowodnienia w postępowaniu na podstawie ustawy o ogólnym równym traktowaniu (AGG).

§ 18 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy automatycznych decyzji ani nie tworzymy profili.

§ 19 Korzystanie z YouTube

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy filmy z YouTube oraz wtyczki YouTube. YouTube jest usługą świadczoną przez YouTube LLC („YouTube”), 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube LLC jest spółką zależną firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Integracja YouTube odbywa się poprzez osadzenie serwisu na naszej stronie internetowej za pomocą tak zwanej „iFrame”. Podczas ładowania tej ramki iFrame YouTube lub Google mogą gromadzić informacje (w tym dane osobowe) i przetwarzać je. Nie można wykluczyć, że YouTube lub Google również przekazuje te informacje na serwer w państwie trzecim.

Poprzez integrację z YouTube dążymy do tego, aby móc prezentować Państwu na naszej stronie internetowej różne filmy, które mogą Państwo oglądać bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania opisanych tu danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wymagany do tego leży w ogromnych korzyściach, jakie oferuje YouTube. Poprzez integrację zewnętrznych filmów odciążamy nasze serwery i możemy korzystać z odpowiednich zasobów gdzie indziej. Może to, między innymi, zwiększyć stabilność naszych serwerów. YouTube i Google mają uzasadniony interes w zebranych danych (osobowych) w celu poprawy własnych usług.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo do sprzeciwu. W każdej chwili mogą Państwo przesłać lub poinformować nas o swoim sprzeciwie (np. pocztą elektroniczną na adres kontakt@prawo-niemcy.pl).

Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo również zobowiązani do podawania danych osobowych. Jednakże niepodanie tych danych może spowodować, że nie będą mogli Państwo korzystać z naszej strony internetowej lub nie będą mogli korzystać z niej w pełnym zakresie.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności YouTube i Google, do których można uzyskać dostęp tutaj: www.google.com/policies/privacy/.

Informacje na temat ustawień prywatności Google można znaleźć pod adresem https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.