Bezpłatne teksty i wzory do dalszego wykorzystania

Jeżeli macie Państwo problemy z niemieckim pracodawcą, to przed wizytą u adwokata warto podjąć własne działania. Chętnie udzielimy Państwu wsparcia oferując naszą kolekcję bezpłatnych wzorów, które możecie Państwo pobrać tutaj, dopasować do swoich potrzeb i użyć.

Polskojęzyczny adwokat Sebastian Müller i jego zespół przygotowali dwujęzyczny zestaw darmowych tekstów, które można wykorzystać przed skorzystaniem z dalszej pomocy adwokackiej.

Dla polskojęzycznych pracowników zatrudnionych w Niemczech opracowaliśmy profesjonalny zbiór wzorów i formularzy dotyczących szczególnie istotnych z punktu widzenia praktyki tematów z zakresu niemieckiego prawa pracy, który umożliwia szybkie, nieskomplikowane i rzetelne prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy w Niemczech.

Nowy zbiór wzorów i formularzy z zakresu niemieckiego prawa pracy uzupełniają wartościowe i szczegółowe objaśnienia prawne w języku polskim. Dzięki stałemu prowadzeniu i ciągłemu powiększaniu zbioru, polscy pracownicy mogą bezpłatnie uzyskać pomoc w kwestiach związanych z prawem pracy.

Wzorce w prawie umów o pracę służą skutecznemu wdrażaniu i rozwiązywaniu niemieckich stosunków pracy. Tak więc umowa o pracę stanowi podstawę prawną stosunku pracy w Niemczech i reguluje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Natomiast wypowiedzenie służy skutecznemu zakończeniu istniejącego stosunku pracy zgodnie z prawem niemieckim i rozwiązuje go, z uwzględnieniem wymogów prawnych, z powodu określonej przyczyny. Ostatecznie pisma wzywające niemieckiego pracodawcę w języku niemieckim i polskim są niezbędne, jeśli niemiecki pracodawca z jakichkolwiek powodów nie chce spełnić swojego zobowiązania do zapłaty lub przekazania różnych dokumentów.

UWAGA: Zwracamy uwagę, że korzystanie z wzorów nie może zastąpić porady prawnej. Wzory te mogą wymagać dopasowania do Państwa indywidualnej sytuacji. W związku z tym nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności przy korzystaniu z tych tekstów.

Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Jeśli zamierzacie Państwo sami zakończyć niemiecki stosunek pracy, należy wziąć pod uwagę, że musicie Państwo liczyć się z blokadą przy pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld).

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia lub nadgodzin

Jeżeli niemiecki pracodawca nie chce wypłacać wynagrodzenia lub nadgodzin, powinien on najpierw zostać wezwany do zapłaty pisemnie w jeżyku niemieckim.

Wezwanie do wypłacenia zasiłku chorobowego

Niemiecki pracodawca jest w przypadku choroby zobowiązany do wypłacania świadczeń przez okres do 6 tygodni, tak jakby Państwo pracowali.

Wezwanie do zapłaty pieniędzy podczas urlopu

Pracodawca musi w Niemczech - podczas Państwa urlopu - kontynuować wypłacanie Państwa wynagrodzenia tak, jakby Państwo pracowali.

Wniosek do udzielenia urlopu wypoczynkowego

Jeżeli niemiecki pracodawca nie chce wypłacać wynagrodzenia lub nadgodzin, powinien on najpierw zostać wezwany do zapłaty pisemnie w jeżyku niemieckim.

Wezwanie do wydania odcinków wypłaty (Lohnabrechnung)

Pracodawca w Niemczech jest zobowiązany do wydania pracownikowi rozliczenia wszystkich płatności, które zostały dokonane za dany miesiąc.

Żądanie wydania zaświadczenia o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu jest niemieckim urzędowym formularzem, za pomocą którego pracodawca musi poświadczyć urzędowi pracy wszystkie fakty, które mogą być istotne dla decyzji o prawie do zasiłku dla bezrobotnych po zakończeniu zatrudnienia.

Wezwanie o wypłatę ekwiwalentu urlopowego

Zakończenie stosunku pracy powoduje w Niemczech, że pracownik otrzymuje wypłatę w wysokości odpowiadającej liczbie dni urlopu, których nie może on już wykorzystać.

Żądanie wydania zapisów dotyczących czasu pracy od niemieckiego pracodawcy dla kierowców zawodowych

Niemiecki pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej czasu pracy kierowców zawodowych przez okres co najmniej dwóch lat i przekazania jej pracownikom na ich żądanie.

Żądanie wydania karty kierowcy dla kierowców zawodowych w Niemczech

Kierowca musi przekazać niemieckiemu pracodawcy kartę kierowcy do odczytywania i zapisywania danych. Nie obejmuje to jednak stałego przechowywania przez firmę. Można zażądać wydania karty.