Bezpłatne teksty i wzory do dalszego wykorzystania

Jeżeli macie Państwo problemy z niemieckim pracodawcą, to przed wizytą u adwokata warto podjąć własne działania. Chętnie udzielimy Państwu wsparcia oferując naszą kolekcję bezpłatnych wzorów, które możecie Państwo pobrać tutaj, dopasować do swoich potrzeb i użyć.

Dla polskojęzycznych pracowników zatrudnionych w Niemczech opracowaliśmy profesjonalny zbiór wzorów i formularzy dotyczących szczególnie istotnych z punktu widzenia praktyki tematów z zakresu niemieckiego prawa pracy, który umożliwia szybkie, nieskomplikowane i rzetelne prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy w Niemczech.

Nowy zbiór wzorów i formularzy z zakresu niemieckiego prawa pracy uzupełniają wartościowe i szczegółowe objaśnienia prawne w języku polskim. Dzięki stałemu prowadzeniu i ciągłemu powiększaniu zbioru, polscy pracownicy mogą bezpłatnie uzyskać pomoc w kwestiach związanych z prawem pracy.

Wzorce w prawie umów o pracę służą skutecznemu wdrażaniu i rozwiązywaniu niemieckich stosunków pracy. Tak więc umowa o pracę stanowi podstawę prawną stosunku pracy w Niemczech i reguluje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Natomiast wypowiedzenie służy skutecznemu zakończeniu istniejącego stosunku pracy zgodnie z prawem niemieckim i rozwiązuje go, z uwzględnieniem wymogów prawnych, z powodu określonej przyczyny. Ostatecznie pisma wzywające niemieckiego pracodawcę w języku niemieckim i polskim są niezbędne, jeśli niemiecki pracodawca z jakichkolwiek powodów nie chce spełnić swojego zobowiązania do zapłaty lub przekazania różnych dokumentów.

UWAGA: Zwracamy uwagę, że korzystanie z wzorów nie może zastąpić porady prawnej. Wzory te mogą wymagać dopasowania do Państwa indywidualnej sytuacji. W związku z tym nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności przy korzystaniu z tych tekstów.

Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Jeśli zamierzacie Państwo sami zakończyć niemiecki stosunek pracy, należy wziąć pod uwagę, że musicie Państwo liczyć się z blokadą przy pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld).

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia lub nadgodzin

Jeżeli niemiecki pracodawca nie chce wypłacać wynagrodzenia lub nadgodzin, powinien on najpierw zostać wezwany do zapłaty pisemnie w jeżyku niemieckim.

Wezwanie do wypłacenia zasiłku chorobowego

Niemiecki pracodawca jest w przypadku choroby zobowiązany do wypłacania świadczeń przez okres do 6 tygodni, tak jakby Państwo pracowali.

Wezwanie do zapłaty pieniędzy podczas urlopu

Pracodawca musi w Niemczech - podczas Państwa urlopu - kontynuować wypłacanie Państwa wynagrodzenia tak, jakby Państwo pracowali.

Wniosek do udzielenia urlopu wypoczynkowego

Jeżeli niemiecki pracodawca nie chce wypłacać wynagrodzenia lub nadgodzin, powinien on najpierw zostać wezwany do zapłaty pisemnie w jeżyku niemieckim.

Wezwanie do wydania odcinków wypłaty (Lohnabrechnung)

Pracodawca w Niemczech jest zobowiązany do wydania pracownikowi rozliczenia wszystkich płatności, które zostały dokonane za dany miesiąc.

Żądanie wydania zaświadczenia o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu jest niemieckim urzędowym formularzem, za pomocą którego pracodawca musi poświadczyć urzędowi pracy wszystkie fakty, które mogą być istotne dla decyzji o prawie do zasiłku dla bezrobotnych po zakończeniu zatrudnienia.

Wezwanie o wypłatę ekwiwalentu urlopowego

Zakończenie stosunku pracy powoduje w Niemczech, że pracownik otrzymuje wypłatę w wysokości odpowiadającej liczbie dni urlopu, których nie może on już wykorzystać.

Wniosek o wypłatę świadczeń z powodu upadłości niemieckiego pracodawcy (Insolvenzgeld)

Jeżeli Państwa pracodawca zgłosił upadłość i w związku z tym nie jest w stanie wypłacić Państwa wynagrodzenia, możecie Państwo wystąpić do niemieckiego urzędu pracy o wypłatę Państwa wypłatę 3 ostatnich miesięcy wynagrodzenia netto.