Prawo rodzinne na terenie Niemiec

Reprezentujemy Państwa we wszystkich kwestiach związanych z prawem małżeńskim i rodzinnym w Niemczech. Nasza działalność koncentruje się na następujących obszarach:

 • rozwód i separacja
 • alimentów małżeńskich
 • aliment dziecięcy
 • alimentów rodzicielskich
 • zasiłek alimentacyjny matki dziecka (roszczenie alimentacyjne matki nieślubnej)
 • kompensacja zysków
 • małżeńskie prawo majątkowe (małżeński ustrój majątkowy: przede wszystkim wspólny zysk, podział majątku, wspólnymajątek i modyfikacje – zob. prawo spadkowe)
 • umowy małżeńskie
 • prawo rodzica i dziecka
 • nadzór prawny
 • prawo dostępu
 • przyjęcie do opieki
 • prawo do opieki i zakwaterowania
 • wyrównanie emerytur (wyrównywanie uprawnień emerytalnych)
 • międzynarodowe prawo rodzinne
 • wyzwanie dla ojcostwa
 • prawo o zarejestrowanych związkach partnerskich
 • odzyskiwanie świadczeń z tytułu prawa na rzecz dzieci
 • sprawy dotyczące ochrony przed przemocą

Aktywny w zakresie prawa rodzinnego w Niemczech – Zaangażowanie z uczuciem własnej intuicji

Spory prawne w niemieckim prawie małżeńskim i rodzinnym zawsze wymagają bardzo wrażliwego podejścia prawnika. Kwestie wynikające z rozwodu lub separacji mogą mieć długotrwały i trwały wpływ na stosunki między byłymi partnerami. Wyjaśnienie kwestii utrzymania i opieki nad dziećmi stanowi dodatkowe obciążenie dla relacji między zaangażowanymi stronami, zwłaszcza gdy dzieci powstały z tego związku. Jako doświadczeni prawnicy prawa rodzinnego w Niemczech, polegamy na mediacji, równowadze interesów, w celu osiągnięcia rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez wszystkie strony.

Niemieckie porozumienie przedwstępne może odbiegać od skutków prawnych zbliżającego się separacji/rozwodu w celu osiągnięcia rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Zawarcie umowy małżeńskiej, zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i tylko w ramach zbliżającej się separacji/rozwodu, oferuje Państwu rozwiązania projektowe, szczególnie w zakresie podziału majątku, stanu majątkowego, świadczeń alimentacyjnych i emerytalnych, przy czym zapewniamy, że treść umowy jest indywidualnie dopasowana do koncepcji partnera i gotowa do notarialnego rozliczenia.

Za pomocą niemieckiej umowy małżeńskiej można regulować skutki prawne małżeństwa w ramach wolności zawierania umów. Tworzymy dla Państwa optymalne koncepcje regulacyjne, które są zgodne z Państwa interesami, skuteczne prawnie i pozwalają uniknąć sporów. Szybkie i profesjonalne zawarcie umowy małżeńskiej może zapobiec wielu poważnym konsekwencjom rozwodu w Niemczech lub je złagodzić. Twoja indywidualna osobowość i zainteresowania są dla nas priorytetem i centralnym punktem naszej uwagi.

Postępowanie rozwodowe i rozwodowe

Specjalizujemy się w rozwodach wszelkiego rodzaju, szczególnie w skomplikowanych postępowaniach z wieloma kolejnymi sprawami i trudnościami. Doradzamy w sprawach dotyczących rozwodu i jego możliwości. Dążymy do jak najszybszego rozwodu i egzekwowania Państwa interesów we wszystkich kolejnych sprawach, jak również zabezpieczenia wszelkich roszczeń materialnych i niematerialnych związanych z Państwa rozwodem.

Dążymy do jak najszybszego rozwodu i egzekwowania Państwa interesów we wszystkich kolejnych sprawach, jak również zabezpieczenia wszelkich roszczeń materialnych i niematerialnych związanych z Państwa rozwodem.