Działalność gospodarcza w Polsce a usługi w Niemczech

Spis treści:

 

Polskojęzyczny adwokat Sebastian Müller i jego zespół doradzają polskim firmom działającym w Niemczech we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy.

Wprowadzenie

Coraz więcej osób decyduje się na wykonywanie usług w ramach własnej działalności gospodarczej na terytorium Niemiec. Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków, w tym wzrost zarobków. Zyski wynikające ze świadczenia usług z poziomu własnej firmy są zazwyczaj znacznie wyższe niż te, które można osiągnąć pracując na klasycznych umowach. Przedsiębiorcy prowadzący polskie firmy w Niemczech natknąć się mogą jednak na szereg trudności, związanych przede wszystkim z rozliczaniem podatków czy ubezpieczeń społecznych. Kwestie te mogą być problematyczne, stąd nie wszyscy decydują się na otwarcie własnej działalności gospodarczej w Polsce w celu świadczenia usług za naszą zachodnią granicą.
Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak funkcjonuje jednoosobowa firma w Niemczech, z czym się wiąże jej prowadzenie oraz jakie obowiązki ciążą na właścicielach.

Działalność gospodarcza w Polsce a praca w Niemczech

Dla osób pracujących w Niemczech założenie własnej działalności gospodarczej bywa bardzo kuszącą perspektywą. Aby przejść na formę tzw. samozatrudnienia i rozpocząć wykonywanie pracy w ramach własnej firmy, należy w pierwszej kolejności otworzyć działalność gospodarczą (w Polsce lub Niemczech), znaleźć zleceniodawców, a następnie wykonywać zlecenia. Osoby prowadzące polskie firmy w Niemczech zdążyły przekonać się, że zarobki wynikające z takiej formy świadczenia pracy – po odliczeniu wszystkich kosztów – są znacznie wyższe niż w przypadku pozostawania w stosunku pracodawca-pracownik. Przy tym wykonywanie zlecenia dla niemieckiego zleceniodawcy niczym nie musi różnić się od działań realizowanych w ramach zatrudnienia na umowie. Zyski jednak zdecydowanie się różnią, stąd coraz większe zainteresowanie zakładaniem własnych firmy w Polsce lub Niemczech.

Jednoosobowa firma w Niemczech – co należy wiedzieć?

Założenie działalności w Niemczech bywa bardziej opłacalne niż rejestracja polskiej firmy za granicą, ponieważ podatki, które zobowiązany jest płacić właściciel niemieckiej firmy, są o kilka procent niższe niż te w Polsce. Szereg formalności, jakich trzeba dopełnić, brak wiedzy na temat niemieckich przepisów i procedur oraz bariera językowa sprawiają jednak, że większość obcokrajowców decyduje się na rejestrację w Niemczech firmy założonej w kraju.
Na jakiej zasadzie działają polskie firmy z Niemczech? Poniżej przedstawiamy kilka ważnych kwestii.

Swoboda świadczenia usług

Kluczowym pojęciem jest swoboda świadczenia usług, obowiązująca w Unii Europejskiej. Oznacza ona, że firma z jednego kraju może legalnie wykonywać usługi w innym państwie członkowskim. Należy jednak pamiętać, że zawsze trzeba brać pod uwagę przepisy kraju, w którym realizowane jest zlecenie – bez znaczenia, czy daną usługę wykonuje się dla polskiego zleceniodawcy, czy powierzył ją niemiecki kontrahent.

Prowadzenie działalności w Polsce

Aby świadczyć usługi na terytorium Niemiec w ramach polskiej firmy, przedsiębiorca musi wykazać, że znaczną część działalności wykonuje w Polsce – przed samooddelegowaniem do Niemiec firma powinna więc działać w kraju, mieć w nim siedzibę, a właściciel – płacić podatki, być w stanie poświadczyć obroty etc. Przed podjęciem pierwszych zleceń w Niemczech, firma działać musi w Polsce przez co najmniej dwa miesiące. Po wyjeździe (oddelegowaniu) do Niemiec nadal należy utrzymywać infrastrukturę firmy w kraju, nie ma jednak obowiązku wykazania obrotu firmy w Polsce z okresu realizacji zlecenia za granicą.

Zgodność branż

Polskie firmy w Niemczech zobowiązane są wykonywać za granicą podobną działalność do tej realizowanej w kraju. Jest to niezbędne, aby móc nadal opłacać składki ZUS w Polsce. Oddelegowanie nie powinno trwać dłużej niż 24 miesiące – okres ten liczy się osobno dla każdej umowy z kontrahentem. W przypadku przekroczenia tego okresu przedsiębiorca przechodzi pod ustawodawstwo niemieckie z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Praca za granicą a działalność gospodarcza w Polsce – podatki

Wiele osób nie decyduje się na pracę w Niemczech w ramach własnej działalności ze względu na nieprzejrzyste przepisy i formalności podatkowe – niemiecki system podatkowy uchodzi za jeden z najbardziej skomplikowanych w Europie. Jak powinna funkcjonować jednoosobowa firma w Niemczech w kontekście rozliczeń z fiskusem?
Po pierwsze, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek rejestracji podatkowej w niemieckim Urzędzie Skarbowym, w którym uzyskuje on numer podatkowy. Po zrealizowaniu zlecenia należy rozliczyć się z niemieckim fiskusem z dochodów osiągniętych wskutek świadczenia usług za granicą. Obowiązek rozliczeniowy trzeba spełnić samodzielnie – leży on w gestii przedsiębiorcy. Polskie firmy w Niemczech ponoszą także odpowiedzialność za terminowe i poprawne odprowadzanie podatków, dlatego tak ważne jest, aby nie zaniechać tego obowiązku i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Działalność gospodarcza w Polsce a usługi za granicą – ubezpieczenia społeczne

Zgodnie z przepisami unijnymi w przypadku wykonywania pracy w więcej niż jednym kraju członkowskim, przedsiębiorca podlega tylko jednemu ustawodawstwu z zakresu ubezpieczeń społecznych. Aby określić, w którym kraju właściciel firmy powinien się ubezpieczyć, bierze się pod uwagę faktyczne miejsce wykonywanej pracy. Jeśli więc przedsiębiorca prowadzi firmę, której siedziba znajduje się w Polsce, ale usługi świadczy w Niemczech – podlega niemieckiemu ustawodawstwu. Przepis ten ma zastosowanie, jeśli okres oddelegowania przekracza 24 miesiące. Aby upewnić się, w którym kraju powinny być odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, należy skontaktować się z ZUS-em, który wydaje zaświadczenie A1. W dokumencie tym wskazane zostaje ustawodawstwo mające zastosowanie w danym przypadku.