Gewerbe – jak założyć firmę w Niemczech?

  1. Czym jest Gewerbe?
  2. Gewerba w Niemczech – jakie dokumenty są potrzebne?
  3. Co zrobić, aby zarejestrować działalność?
  4. Gewerba bez meldunku
  5. Gewerbe – o czym warto pamiętać?

Podobnie jak polskie prawo, regulacje niemieckie przewidują kilka rozwiązań w zakresie prowadzenia działalności. Jednym z nich jest Gewerbe (Gewerba), czyli jednoosobowa działalność gospodarcza. W dzisiejszym wpisie wskazujemy, jakie dokumenty są potrzebne przy zakładaniu Gewerbe w Niemczech oraz odpowiadamy na pytanie, co trzeba zrobić, aby rozpocząć działalność.

Czym jest Gewerbe?

Zacznijmy od udzielenia odpowiedzi na pytane, co to jest Gewerbe. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej regulują przepisy specjalnej ustawy: Gewerbeordnung. Gewerba może obejmować różne branże, np. handlową. Osoba, która chce rozpocząć działalność w danej branży, powinna zgłosić firmę do odpowiednich instytucji, np. izby przemysłowo-handlowej. Warto pamiętać, że w przypadku działalności jednoosobowej przedsiębiorca ma możliwość zatrudniania pracowników.

Gewerba w Niemczech – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby założyć działalność, trzeba okazać wskazane w przepisach dokumenty. Należą do nich: dowód osobisty lub paszport, dokumenty poświadczające zameldowanie oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za zgłoszenie. W niektórych przypadkach przyszły przedsiębiorca musi również przedstawić dodatkowe zaświadczenia, np. o niekaralności, zabezpieczeniu finansowym czy nieposiadaniu zaległości podatkowych, a także zgody związane z funkcjonowaniem firmy, np. koncesję czy tytuł mistrzowski.

Co zrobić, aby zarejestrować działalność?

Działalność rejestruje się za pomocą formularza online bądź przesyłając do urzędu wniosek papierowy. Urząd ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt) mieści się na ogół w urzędzie miasta (Bürgeramt) lub ratuszu (Rathaus). W zgłoszeniu należy m.in. określić, czy Gewerbe w Niemczech jest działalnością główną, czy dodatkową, a także wskazać jej zakres. Zgłoszenie jest odpłatne. Wysokość opłaty zależy od urzędu, w którym Gewerbe jest rejestrowana. Odpłatna jest również ewentualna korekta wniosku, np. w związku z rozszerzeniem zakresu działalności. Stąd warto dokładnie przemyśleć, jeszcze przed przesłaniem formularza, czym konkretnie firma będzie się w przyszłości zajmować. Do urzędu nie trzeba udawać się osobiście – zgłoszenia może dokonać upoważniona osoba po okazaniu pełnomocnictwa.

Działalność należy również zgłosić w urzędzie skarbowym (Finanzamt) oraz w odpowiednich zrzeszeniach zawodowych. Oprócz tego podkreślenia wymaga fakt, że jeśli dochód osoby fizycznej zakładającej firmę w Niemczech lub jej przychody z działalności przekraczają określoną w przepisach kwotę, powinna ona zgłosić firmę do rejestru sądowego

Gewerba bez meldunku

Przy rejestrowaniu działalności przyszły przedsiębiorca podaje zwykle adres zameldowania. Warto jednak pamiętać, że niemieckie prawo przewiduje także możliwość założenia działalności bez meldunku. Aby zarejestrować Gewerbe, należy wówczas przedstawić adres, pod którym firma będzie działać. W zależności od branży i sposobu wykonywania działalności może nim być np. siedziba firmy czy mieszkanie w Niemczech.

Gewerbe – o czym warto pamiętać?

Osoba, która zamierza świadczyć usługi w Niemczech, może założyć jednoosobową działalność, czyli Gewerbe. Aby to zrobić, powinna wypełnić i przesłać specjalny formularz (papierowy bądź online), w którym określa się m.in. zakres działalności. Do założenia firmy w Niemczech potrzebne są podstawowe dokumenty i zaświadczenia, w tym dokument tożsamości czy zaświadczenie o niekaralności (w przypadku niektórych branż). Zgłoszenia można dokonać również nie będąc zameldowanym w Niemczech – w takiej sytuacji należy podać w urzędzie adres firmy.