Opóźnione dochodzenie wynagrodzenia za pracę w Niemczech

Niemieckie umowy o pracę zawierają – często ukryte na końcu tekstu umowy – tzw. klauzule wykluczające lub przepadające.

Krótko mówiąc, zawierają one postanowienie, zgodnie z którym roszczenia pieniężne mogą ulec przedawnieniu jeszcze przed upływem 3-letniego okresu przedawnienia, jeżeli nie zostaną one zgłoszone niemieckiemu pracodawcy pisemnie w krótszym terminie. Ten zaskakujący dla wielu pracowników zapis w niemieckiej umowie o pracę utrwalił się w praktyce prawnej. Zgodnie z orzecznictwem niemieckiego Federalnego Sądu Pracy minimalny termin na dochodzenie roszczeń wynosi trzy miesiące (liczone od daty wymagalności roszczenia). Termin ten obowiązuje w Niemczech również wtedy, gdy w niemieckiej umowie został przewidziany drugi etap w sensie dochodzenia sądowego po odrzuceniu roszczenia lub braku reakcji niemieckiego pracodawcy na pisemne żądanie.

Od 01.10.2016 r. w niemieckim prawie pracy uregulowano, że nie można już żądać pisemnego zgłoszenia, lecz wystarczy zgłoszenie w „formie tekstowej”. Oznacza to, że aby dotrzymać terminu przedawnienia, roszczenie można złożyć również faksem, e-mailem, SMS-em lub WhatsAppem.

Doświadczenie pokazuje, że niemieccy pracodawcy korzystają ze starszych wzorów i szablonów przy zawieraniu nowych umów o pracę. Dlatego zawsze warto, aby pracownicy sprawdzili, czy nowsza niemiecka umowa o pracę od października 2016 r. zawiera skuteczny okres prekluzyjny. W przeciwnym razie roszczenia o wynagrodzenie, jak np. często sporne roszczenia o wynagrodzenie za nadgodziny, mogą być dochodzone pomimo upływu terminu przedawnienia przewidzianego w niemieckiej umowie o pracę.

Klauzule wyłączenia i przepadku mogą być również nieskuteczne pod innymi względami zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnych warunków umów (AGB).

 Dlatego też chętnie pomożemy i doradzimy Państwu w zbadaniu roszczeń wynikających z umowy o pracę, także pod kątem zawartych w niej klauzul wyłączających i wygaśnięcia, jak również w dostosowaniu Państwa umów i innych porozumień do aktualnego stanu prawnego w języku polskim.