Polski Adwokat Frankfurt nad Menem

Spis treści:
1. Polski adwokat Frankfurt nad Menem – gdzie działamy?
2. Prawnik Frankfurt nad menem – polskojęzyczna obsługa prawna
3. Adwokat Frankfurt nad Menem – zakres usług
4. Prawnik Frankfurt nad Menem – bezpłatna pomoc, czyli wzory formularzy i baza wiedzy
5. Polski prawnik we Frankfurcie nad Menem – formularze kontaktowe
 

Adwokat Frankfurt nad Menem

Systemy prawne funkcjonujące w poszczególnych państwach nie są identyczne. Różnice, które między nimi występują, dotyczą zazwyczaj wielu gałęzi prawa jednocześnie. Stąd osoba podejmująca działania prawne w ramach obcego dla niej systemu może napotkać trudności w zakresie ochrony własnych interesów. Trudności te biorą się w szczególności z nieznajomości przepisów oraz praktyki prawniczej (np. orzecznictwa sądów powszechnych). Mogą one również stanowić konsekwencję nieopanowania języka obcego na poziomie, który pozwala na samodzielne załatwianie spraw w sferze publicznej. Usługi, które świadczymy w naszej kancelarii, kierujemy do polskojęzycznych osób, których stosunki prawne określa prawo niemieckie. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wymagającym zadaniem jest świadome kształtowanie indywidualnej sytuacji prawnej zgodnie z przepisami obcego systemu prawa. W takim przypadku profesjonalna pomoc prawnika może okazać się nieodzowna.

Polski adwokat Frankfurt nad Menem – gdzie działamy?

Kancelarie, w których zapewniamy stacjonarną obsługę prawną, znajdują się w Magdeburgu i Berlinie. Poza tymi miastami świadczymy pomoc prawną zdalnie – obejmuje ona teren całych Niemiec, niezależnie od tego, w jakim mieście przebywa klient bądź jaka jest właściwość miejscowa sądu w danej sprawie. Obsługa zdalna pozwoli zaoszczędzić klientowi czas, który musiałby przeznaczyć na dojazd do naszych kancelarii. Co ważne, w wielu sprawach może ona stanowić podstawę obsługi prawnej. Jeśli poszukują Państwo pomocy polskiego prawnika we Frankfurcie nad Menem, nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć współpracę z naszą kancelarią.

Prawnik Frankfurt nad Menem – polskojęzyczna obsługa prawna

Podstawą udanej współpracy między kancelarią a zleceniodawcą jest odpowiednia komunikacja. Umożliwia ona dopasowanie usług do indywidualnej sytuacji klienta i, w konsekwencji, zgodne z jego oczekiwaniami zakończenie sprawy. W naszej kancelarii obsługa prawna odbywa się całkowicie w języku polskim. W ten sposób wyeliminowany zostaje ewentualny problem bariery językowej. W toku współpracy będą Państwo na bieżąco informowani o przebiegu postępowania, a w razie potrzeby mogą Państwo zgłaszać własne uwagi dotyczące prowadzenia sprawy – każdorazowo podejmiemy działania w celu ich uwzględnienia.

Adwokat Frankfurt nad Menem – zakres usług

W naszej kancelarii zajmujemy się sprawami, które należą do różnych gałęzi prawa. Specjalizujemy się w szczególności w prawie karnym, prawie rodzinnym, prawie pracy i prawie socjalnym. Każdorazowo w odniesieniu do danej sprawy dobieramy takie usługi, które zapewnią optymalną ochronę Państwa interesów. Obsługa prawna może obejmować m.in. reprezentację przed sądem czy organami administracyjnymi, doradztwo prawne czy sporządzanie pism procesowych.
W ramach stosunku adwokackiego świadczymy usługę przekładu dokumentów prawnych – zarówno z języka niemieckiego na język polski, jak i z języka polskiego na niemiecki. W zakresie prac translatorskich korzystamy z pomocy biura tłumaczeń Aliny Müller. W razie potrzeby klienci mają możliwość skorzystania wyłącznie z usługi tłumaczenia dokumentów (bez jednoczesnej obsługi prawnej).

Prawnik Frankfurt nad Menem – bezpłatna pomoc, czyli wzory formularzy i baza wiedzy

Wszystkie osoby poszukujące pomocy polskiego adwokata we Frankfurcie nad Menem i zainteresowane samodzielnym kształtowaniem swoich sytuacji prawnych, mogą skorzystać z dostępnych na naszej stronie wzorów i formularzy z zakresu prawa pracy, a także specjalnej bazy wiedzy. Wśród udostępnionych wzorów znaleźć można m.in. wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego, wzór wniosku do udzielenia urlopu wypoczynkowego czy wzór wezwania do wypłaty odcinków wypłaty. Wszystkie wzory zostały opatrzone polskim komentarzem i przygotowane do użytku przez osoby, które nie posługują się biegle językiem niemieckim.
Baza wiedzy obejmuje z kolei przygotowane przez nas artykuły z zakresu prawa niemieckiego (np. prawa karnego czy prawa rodzinnego), które zawierają praktyczne wskazówki dla czytelnika. Artykuły te pomogą Państwu rozstrzygnąć, czy w danej sprawie konieczna jest pomoc profesjonalisty.

Polski prawnik we Frankfurcie nad Menem – formularze kontaktowe

Na naszej stronie internetowej znaleźć można specjalne formularze, które ułatwią Państwu kontakt z kancelarią. Zachęcamy Państwa do wysyłania bezpłatnych zapytań i opisania własnej sprawy – zapytania te pozwolą nam dokonać wstępnej analizy problemu, na podstawie której określimy sposób jego rozwiązania. Skorzystanie z formularza nie tworzy zobowiązań po stronie klienta. Za pośrednictwem naszej stronie internetowej można również zlecić kancelarii zadanie reprezentowania Państwa interesów prawnych. Po zatwierdzeniu Państwa zlecenia będziemy stale monitorować sprawę, czuwając nad zachowaniem wszystkich terminów z nią związanych.