Polski Adwokat we Fryburgu Bryzgowijskim

Znajomość przepisów prawa okazuje się przydatna w wielu sytuacjach życia codziennego: gdy podpisujemy umowę z pracodawcą, chcemy rozpocząć działalność gospodarczą czy też popełniliśmy wykroczenie drogowe. Jeśli dotycząca nas sprawa nie cechuje się dużym skomplikowaniem, można ją załatwić samodzielnie. Czasem jednak niezbędna okazuje się pomoc prawnika. Kiedy warto z niej skorzystać? Na przykład wtedy, gdy przebywamy w obcym państwie i nie znamy obowiązującego na jego terytorium systemu prawnego. Może się wówczas okazać, że załatwienie nawet mało skomplikowanych spraw nastręcza nam niemożliwych do przezwyciężenia trudności.

Z myślą o tego rodzaju trudnościach powstała oferta naszej kancelarii – zapewniamy obsługę prawną osobom polskojęzycznym, które przebywają na terenie Niemiec.

Polski prawnik we Fryburgu Bryzgowijskim – obsługa zdalna i stacjonarna

Oferujemy pomoc prawną na terenie całych Niemiec. Prowadzone przez nas kancelarie znajdują się w Magdeburgu i Berlinie – osoby, oczekujące bezpośredniego kontaktu z prawnikiem, mogą odwiedzić jedną z nich w dogodnym dla siebie terminie. Klienci, którzy chcą zaoszczędzić czas związany z podróżą, mogą natomiast skorzystać z obsługi zdalnej, w formie e-porad, kontaktu telefonicznego i pocztowego. Ofertę zdalnych usług polskiego prawnika kierujemy zwłaszcza do mieszkańców Fryburga Bryzgowijskiego.

Jak rozpocząć współpracę z kancelarią?

Współpracę z kancelarią można zainicjować na kilka sposobów. Na naszej stronie umieściliśmy formularz kontaktowy, służący do przesyłania zgłoszeń – pozwala on wybrać dziedzinę prawa, która wiąże się z określoną sprawą, oraz scharakteryzować napotkane trudności. Na podstawie zgłoszenia przygotowujemy wstępną analizę problemu, a następnie umawiamy się z potencjalnym klientem na konsultację. Zarówno użycie formularza, jak i konsultacja są bezpłatne i nie generują żadnych zobowiązań po stronie osoby zgłaszającej – te powstają dopiero po wyrażeniu przez nią zgody. Aby rozpocząć współpracę z polskim adwokatem, mieszkańcy miejscowości Freiburg im Breisgau, mogą także skontaktować się z kancelarią telefonicznie lub mailowo. Można także osobiście odwiedzić jeden z naszych oddziałów, zlokalizowanych w Berlinie i Magdeburgu.

Zakres usług polskiego prawnika we Freiburgu

Świadczone przez kancelarię usługi związane są z różnymi dziedzinami prawa – klient korzystający z nich może liczyć na doradztwo i pomoc prawną. Specjalizujemy się w sprawach z zakresu:

Wybieramy rozwiązania, których celem jest przyczynienie się do zabezpieczenia interesów klienta. Zakres obsługi obejmuje np.:

  • przygotowanie pism procesowych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • opracowanie umów (w tym umów dla przedsiębiorców),
  • reprezentację przed sądami,
  • rozwiązywanie sporów z pracodawcą.

Rodzaj podjętych przez nas działań zależy od specyfiki danej gałęzi prawa oraz charakteru sprawy.

Polski adwokat we Fryburgu Bryzgowijskim – brak bariery językowej

Niezależnie od rodzaju usług pomoc prawna dla osób, które nie znają języka niemieckiego, odbywa się w całości w języku polskim. Dzięki temu klient zyskuje kontrolę nad przebiegiem sprawy. Dążąc do przełamania bariery językowej, oferujemy ponadto tłumaczenie dokumentów – zarówno z języka niemieckiego na polski, jak i polskiego na niemiecki. W zakresie przekładu korzystamy z usług biura tłumaczeń Aliny Müller.

Koszty obsługi prawnej

Kwestia kosztów obsługi prawnej w Niemczech została uregulowana w ustawie o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Na wysokość kosztów wpływa m.in. wartość przedmiotu sporu w danej sprawie. Zgodnie z niemieckim prawem osoba, która pozostaje w trudnej sytuacji materialnej, jest uprawniona do wnioskowania o zwolnienie z opłat – obejmuje ono zarówno koszty sądowe, jak i koszty pozasądowej obsługi prawnej. Aby uzyskać zwolnienie, należy złożyć specjalny wniosek. Na życzenie klienta zajmiemy się jego przygotowaniem – aby skorzystać z pomocy kancelarii w zakresie opracowania i złożenia wniosku, konieczne jest wypełnienie formularza, który znajduje się na naszej stronie internetowej.

Usługi polskiego adwokata a materiały online

W przypadku niektórych stanów faktycznych – zwłaszcza tych mniej złożonych – można samodzielnie podjąć kroki zmierzające do ochrony własnych praw. Wiedząc o tym, oferujemy wszystkim osobom bezpłatną pomoc w postaci bazy wiedzy oraz wzorów i formularzy z zakresu niemieckiego prawa pracy. Publikujemy artykuły dotyczące wybranych zagadnień prawnych, np. odpowiedzialności karnej nieletnich, wynagrodzenia pracowników czy działalności gospodarczej. Wzory i formularze zostały przetłumaczone na język polski, a ponadto opatrzono je polskimi komentarzami – z tego względu mogą być wykorzystane przez osoby, które nie posługują się biegle językiem niemieckim.

Wspomniane materiały oraz dane kontaktowe zamieszczone są na naszej stronie internetowej.