Polski Adwokat w Halle

Dlaczego korzystamy z pomocy prawnika? Najczęstszym powodem jest brak wiedzy potrzebnej do załatwienia jakiejś sprawy. Dotyczy ona np. metod wykorzystywanych w celu poprawnej interpretacji przepisów, sposobu działania sądów i organów czy charakterystyki poszczególnych instytucji prawnych. Brak wystarczającej wiedzy to podstawowy powód – czasem możemy wyróżnić dodatkowe, takie, które zdarzają się rzadziej. O jakie powody chodzi? Należy do nich np. nieznajomość języka, w którym wyrażono obce prawo. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: podejmujemy pracę w Niemczech, po jakimś czasie okazuje się, że pracodawca postępuje wobec nas nieuczciwie. Co wówczas zrobić, biorąc pod uwagę, że nie znamy przepisów prawa niemieckiego i nie posługujemy się językiem niemieckim na tyle dobrze, by je zinterpretować?

Oferta naszej kancelarii powstała z myślą o wskazanej i podobnych do niej sytuacjach. Usługi kierujemy do osób polskojęzycznych, których sytuacje prawne kształtowane są przez prawo niemieckie.

Polski adwokat – Halle i nie tylko

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z naszych usług, mają do dyspozycji dwie formy obsługi. Stacjonarną obsługę świadczymy w Magdeburgu i Berlinie – w tych miastach znajdują się nasze kancelarie. Jeśli chodzi o Halle i pozostałe niemieckie miasta, oferujemy pomoc prawną w formie zdalnej. Wówczas kontakt z prawnikiem może przybrać postać wideorozmowy, korespondencji mailowej, a także rozmowy telefonicznej – decyzja o sposobie komunikacji z prawnikiem należy oczywiście do klienta. Dzięki konsultacjom zdalnym, osoby, które z różnych przyczyn, np. z braku czasu, nie mogą stawić się w jednej z naszych kancelarii, nie muszą rezygnować z obsługi.

Polski prawnik w Halle – jak działamy?

Pomoc polskiego prawnika w Halle może dotyczyć spraw różnego rodzaju. Konflikt z prawem, niesłuszne zwolnienie z pracy, rozwód – to jedynie przykładowe sytuacje, w których obsługa prawna okaże się przydatna. W naszej kancelarii udzielamy porad w sprawach należących do różnych dziedzin prawa, np. prawa karnego, prawa cywilnego, prawa pracy czy prawa ubezpieczeń. Zróżnicowaniu dziedzin towarzyszy w tym wypadku zróżnicowanie usług. Do najbardziej typowych należą reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi, przygotowywanie umów, opracowanie opinii prawnych czy sporządzenie pism procesowych. Rozwiązania, które wykorzystujemy, w każdym przypadku zostają dopasowane do charakteru sprawy, sytuacji klienta i jego oczekiwań.

Jak skontaktować się z polskim adwokatem?

W celu nawiązania kontaktu z kancelarią warto skorzystać z udostępnionego na stronie internetowej formularza kontaktowego. Jego użycie nie generuje żadnych kosztów. Formularz pozwala na wstępne opisanie sprawy i załączenie związanych z nią dokumentów. Zgłoszenie, które otrzymujemy, podlega drobiazgowej analizie – jej wynik jest przedstawiany klientowi w trakcie wstępnej, bezpłatnej konsultacji. Podczas konsultacji z polskim adwokatem w Halle omawiane są również warunki współpracy. Jej rozpoczęcie możliwe jest dopiero po udzieleniu przez klienta zgody. Klienci, którzy z jakichś przyczyn nie chcą bądź nie mogą skorzystać z formularza, mogą skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Jak przeciwdziałamy barierze językowej?

Zdajemy sobie sprawę, jak dużą przeszkodą może okazać się bariera językowa. W niektórych przypadkach wyklucza ona możliwość zrozumienia przepisów, co z kolei może skutkować negatywnymi konsekwencjami prawnymi. Aby przeciwdziałać barierze językowej, oferujemy obsługę prawną w całości w języku polskim. Dzięki temu klient ma szansę aktywnie uczestniczyć w toczącym się postępowaniu, zgłaszając uwagi co do sposobu jego prowadzenia, określając swoje potrzeby i wymagania. Oprócz tego klient może – w razie potrzeby – zlecić nam tłumaczenie istotnych dla sprawy dokumentów, zarówno z języka niemieckiego na polski, jak i z języka polskiego na niemiecki. Za przekład odpowiada biuro tłumaczeń Aliny Müller, które współpracuje z kancelarią.

Polski adwokat w Halle – działania bez prawnika

W niektórych sytuacjach pomoc prawna polskiego prawnika w Saale okazuje się niezbędna. Czasem jednak warto podjąć samodzielne działania – przynajmniej w przypadku najmniej skomplikowanych spraw. Do dyspozycji klientów udostępniliśmy na naszej stronie także szereg formularzy z zakresu prawa pracy w Niemczech. Poszczególne formularze zostały przetłumaczone na język polski i opatrzone polskimi komentarzami. Dzięki temu mogą z nich korzystać również te osoby, które nie posługują się biegle językiem niemieckim. Wśród formularzy znaleźć można np. wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia lub nadgodzin, wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego, wzór żądania wydania zapisów dotyczących czasu pracy od niemieckiego pracodawcy dla kierowców zawodowych czy wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia podczas urlopu. Informacje przydatne do samodzielnego załatwienia sprawy można również zdobyć, korzystając z regularnie aktualizowanej bazy wiedzy. Obejmuje ona artykuły z zakresu różnych dziedzin prawa niemieckiego.