Polski Adwokat w Lubece

Wyróżnić można przynajmniej dwa główne powody, dla których osoby polskojęzyczne mogą napotkać trudności z załatwieniem swoich spraw w Niemczech. Pierwszym z nich jest niewystarczająca znajomość przepisów prawnych i praktyki orzeczniczej. Drugim natomiast – bariera językowa, która sprawia, że osoby polskojęzyczne są niekiedy pozbawione możliwości zdobycia niezbędnej wiedzy prawnej. Polski adwokat w Lubece świadczy obsługę prawną z myślą o wyeliminowaniu trudności powstałych z obydwu wskazanych powodów.

Pomoc polskiego prawnika w Lubece – gdzie działamy?

Zapewniamy obsługę prawną na terenie całych Niemiec – może ona przybrać postać usług świadczonych stacjonarnie bądź zdalnie. Nasze biura znajdują się w Magdeburgu i Berlinie – klienci, którzy chcą osobiście spotkać się z prawnikiem, mogą odwiedzić je od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Z kolei osoby szukające pomocy prawnej bez wychodzenia z domu mogą skorzystać z obsługi zdalnej w formie e-porad, kontaktu telefonicznego czy mailowego. Ofertę zdalnych usług polskiego prawnika kierujemy również do osób zamieszkujących Lübeck.

Polski adwokat w Lubece – współpraca z kancelarią w kilku krokach

Jeśli chodzi o rozpoczęcie współpracy z kancelarią, każdy klient ma do dyspozycji kilka sposobów. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy – korzystając z niego, zgłaszający sprawę może wybrać interesującą go dziedzinę prawa, scharakteryzować napotkane trudności oraz załączyć związane z nimi dokumenty. Po przeprowadzeniu analizy zgłoszenia umawiamy się z potencjalnym klientem na konsultację. W jej trakcie przedstawiamy zgłaszającemu ocenę problemu, omawiamy warunki współpracy i koszty. Zarówno użycie formularza, jak i konsultacja są bezpłatne, nie generują również żadnych zobowiązań po stronie osoby zgłaszającej – te powstaną dopiero po udzieleniu nam zlecenia. W celu zainicjowania współpracy z polskim prawnikiem, mieszkańcy Lubeki mogą ponadto skontaktować się z kancelarią telefonicznie lub mailowo albo osobiście odwiedzić biuro.

Polski adwokat w Lübeck – z jakich usług może skorzystać klient?

Usługi, które świadczymy, wiążą się z różnymi dziedzinami prawa. Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, socjalnego i prawa pracy. Każdorazowo dostosowujemy rozwiązania prawne do charakteru sprawy, mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia interesów klienta. Do świadczonych przez nas usług należą np.:

  • przygotowanie pism procesowych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • opracowanie umów (w tym umów biznesowych),
  • reprezentację przed sądami,
  • rozwiązywanie sporów z pracodawcą.

Wybór rozwiązań zależy od klienta – wszystkie decyzje są z nim na bieżąco konsultowane.

Polski prawnik w Lubece a bariera językowa

Zdając sobie sprawę z tego, jak trudno jest dochodzić swoich praw w obcym państwie bez znajomości języka, podejmujemy działania mające na celu ograniczenie skutków bariery językowej. Po pierwsze, zapewniamy klientowi obsługę w całości w języku polskim. Dzięki temu może na bieżąco kontrolować przebieg postępowania, stając się tym samym aktywnym uczestnikiem postępowania. Po drugie, oferujemy przekład dokumentów związanych ze sprawą – z języka niemieckiego na polski oraz w drugą stronę. Tłumaczeniem zajmuje się współpracujące z kancelarią biuro tłumaczeń Aliny Müller.

Polski prawnik w Lübeck – koszty współpracy

O tym, ile wynoszą koszty obsługi prawnej w Niemczech, informuje ustawa o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) – uzależnia ona wysokość kosztów od wartości przedmiotu sporu w sprawie. Osoby, które z uwagi na trudną sytuację materialną nie mogą sprostać ustawowym wymaganiom w zakresie wynagrodzenia, są uprawnione do wnioskowania o zwolnienie z kosztów sądowych i kosztów obsługi prawnej. Aby uzyskać zwolnienie, należy złożyć specjalny wniosek. Polski prawnik w Lubece zapewni pomoc w jego przygotowaniu.

Polski adwokat w Lubece – nie tylko obsługa prawna

Pomoc polskiego prawnika w Lübeck obejmuje również bezpłatne narzędzia – bazę wiedzy i formularze z zakresu prawa pracy – umożliwiające samodzielne załatwienie mniej skomplikowanych spraw. Mogą z nich skorzystać zarówno nasi klienci, jak i osoby, które jeszcze nie nawiązały kontaktu z kancelarią. Baza wiedzy jest blogiem, w którym publikujemy artykuły z zakresu prawa niemieckiego. Tematyka tekstów obejmuje różne gałęzie prawa, np. prawo karne i prawo pracy. Formularze okażą się z kolei przydatne dla tych osób, które chciałyby samodzielnie, bez pomocy prawnika, kształtować swoje relacje z pracodawcą. Udostępnione na stronie wzory niemieckich dokumentów opatrzyliśmy polskimi komentarzami i przetłumaczyliśmy na ten język. Tym samym zostały one przystosowane do użycia przez osoby, które w niewielkim stopniu przyswoiły język niemiecki.