System prawny każdego państwa jest do pewnego stopnia swoisty. Oznacza to, że występują w nim takie normy prawne, które nie występują w innych systemach. Z uwagi na różnice między regulacjami w poszczególnych państwach osoba chcąca podjąć działania prawne czy zabezpieczyć swoje interesy w państwie obcym może napotkać duże trudności. Trudności te biorą się, po pierwsze, z nieznajomości obowiązującego prawa. Zwykle osoba przebywająca w danym państwie chwilowo, np. w celach zarobkowych, nie dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa, nie zna więc dokładnie swoich praw i obowiązków. Po drugie, przyczyną trudności jest często nieznajomość języka – bariera językowa wyklucza właściwie możliwość zapoznania się z tekstami prawnymi (np. z ustawami) czy sformułowania oświadczeń woli potrzebnych np. do zawarcia umowy. W naszej kancelarii świadczymy pomoc prawną osobom polskojęzycznym na terenie Niemiec. Zdając sobie sprawę z trudności, jakie osoby te mogą napotkać, oferujemy profesjonalną obsługą prawną w języku polskim.

Polskojęzyczny adwokat – Monachium. Gdzie działamy?

Głównymi ośrodkami świadczonych przez nas usług są Magdeburg i Berlin, gdzie znaleźć można nasze kancelarie. Nie ograniczamy jednakże działalności wyłącznie do tych dwóch miast. Przeciwnie – działamy na terenie całych Niemiec, zapewniając obsługę prawną klientom niezależnie od miejsca ich zamieszkania czy właściwości miejscowej sądów. Nasze usługi kierowane są w szczególności do osób poszukujących pomocy polskiego adwokata w Monachium. Z uwagi na to, że większość spraw związanych z obsługa prawną (w tym np. wymianę potrzebnych dokumentów) można załatwić za pośrednictwem Internetu, poczty czy też telefonicznie, nie ma zwykle potrzeby, by klient odwiedzał naszą kancelarię osobiście. Nawet jeśli przebywają Państwo w Monachium czy innym mieście, mogą Państwo liczyć na profesjonalną pomoc prawną.

Profesjonalny prawnik – Monachium. Efektywny kontakt z klientem

Podstawą naszej działalności jest właściwy kontakt z klientem. Jego celem jest dopasowanie podejmowanych w imieniu klienta działań do jego indywidualnych wymagań. Jako że wszystkie zlecenia realizujemy w języku polskim, ewentualne problemy związane z barierą językową zostają wyeliminowane – są Państwo na bieżąco informowani o przebiegu sprawy, mogą Państwo również zgłaszać własne uwagi odnośnie sposobu ich prowadzenia. Co istotne, w ramach stosunku adwokackiego zapewniamy profesjonalny przekład dokumentów prawnych – zarówno z języka niemieckiego na język polski, jak i z języka polskiego na niemiecki. Dzięki niemu będą Państwo mogli zapoznać się ze szczegółami danej sprawy. Usługi translatorskie świadczone są przez biuro tłumaczeń Aliny Müller – możliwe jest również skorzystanie wyłącznie z usług translatorskich bez obsługi prawnej. Aby rozpocząć współpracę z naszą kancelarią, warto skorzystać z dostępnego na naszej stronie internetowej formularza. Wstępne konsultacje z prawnikiem są bezpłatne – nie pobieramy opłat do czasu określenia zakresu obowiązków przekazanych nam do realizacji i wyrażenia przez Państwa specjalnej zgody. Ponadto, każda osoba poszukująca profesjonalnej pomocy polskiego prawnika w Monachium, może wysłać nam posiadane dokumenty (np. umowę o pracę czy pozew). Ich analiza pozwoli określić zakres potrzebnych usług oraz dopasowanie naszych działań do Państwa potrzeb.

Kancelaria Adwokacka Sebastian Müller – adwokat (Monachium) z dużym doświadczeniem

Prawnicy zatrudnieni w naszej kancelarii dysponują dużym doświadczeniem z zakresu różnych gałęzi prawa, takich jak prawo pracy, prawo karne, prawo rodzinne czy prawo socjalne. Doświadczenie to obejmuje m.in. znajomość praktyki prawniczej pozwalającej określić z dużym prawdopodobieństwem, jak w danej sprawie „zachowa się” sąd czy organ administracyjny, tj. jakie rozstrzygnięcie przyjmie. Znajomość praktyki pozwala podjąć działania zwiększające szanse na pozytywne dla Państwa zakończenie sprawy.

Adwokat – Monachium. Bezpłatna pomoc

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy wzory dokumentów z zakresu prawa pracy opatrzone polskimi komentarzami. Dzięki nim mogą Państwo podjąć samodzielnie działania w celu ochrony własnych interesów prawnych czy majątkowych. Do udostępnionych wzorów należą np. wzór wniosku do udzielenia urlopu wypoczynkowego, wzór wezwania do wypłaty odcinków wypłaty czy wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego. Wszystkie osoby poszukujące pomocy polskiego adwokata w Monachium i chcące lepiej poznać swoją sytuację prawną zachęcamy również do odwiedzenia naszej bazy wiedzy – publikowane tam artykuły z zakresu prawa niemieckiego zawierają praktyczne wskazówki dla czytelnika.