Polski Adwokat Mönchengladbach

Jest wiele sytuacji w życiu, które wymagają zaangażowania i podstawowej znajomości przepisów prawnych od osób, których dotyczy dana sprawa. Obok tych, które bez problemu można rozwiązać we własnym zakresie, wykazując się kompetencją właściwej interpretacji poszczególnych zapisów, występują również takie, których poziom skomplikowania wymaga zasięgnięcia pomocy prawnej. Odnalezienia się w trudnej nawet dla mieszkańców danego państwa rzeczywistości nie ułatwia bariera językowa, za sprawą której poszczególne zawiłości stają się jeszcze bardziej problematyczne, a tym samym – obciążające i stresujące. Usługi naszej kancelarii stanowią odpowiedź na potrzeby polskojęzycznych klientów, których sprawy regulowane są prawem niemieckim.

Polski adwokat – Mönchengladbach. Zakres pomocy prawnej

Rozwód, konieczność wyegzekwowania od pracodawcy przysługującego świadczenia, szeroko pojęte konflikty z prawem – to zaledwie kilka rodzajów sytuacji, w których konieczne może okazać się skorzystanie z usług polskiego prawnika. Zakres pomocy prawnej w ramach usług świadczonych przez naszą kancelarię obejmuje różne gałęzie prawa – prawo pracy, prawo karne, prawo socjalne i prawo rodzinne. W ramach prowadzonych działań znajduje się między innymi:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentację przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi,
  • przygotowywanie pism procesowych,
  • rozstrzyganie sporów z pracodawcą,
  • opracowywanie umów dla przedsiębiorców.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa niemieckiego, a schemat postępowania dostosowany do specyfiki towarzyszących jej okoliczności.

Polski prawnik – Mönchengladbach. Obsługa zdalna i stacjonarna

Nasze kancelarie mieszczą się w dwóch niemieckich miastach – Magdeburgu i Berlinie. W jednej z nich można odbyć spotkanie stacjonarne. Jeśli chodzi o konsultacje polskiego adwokata w Mönchengladbach i na terenie całych Niemiec, nasza kancelaria stwarza możliwość odbycia ich w trybie zdalnym. Zwłaszcza że w wielu przypadkach obsługa stacjonarna nie jest konieczna. Rozmowa ze specjalistą, w trakcie której można zasięgnąć szeroko pojętej porady prawnej, zazwyczaj dobywa się drogą telefoniczną, mailową lub podczas wideokonferencji. To klient decyduje o najdogodniejszej formie kontaktu. Takie rozwiązanie jest szczególnie chętnie wybierane przez osoby, które nie mogą lub nie chcą spotykać się osobiście.

Polski adwokat – Mönchengladbach. Rozpoczęcie współpracy

Rozpoczęcie współpracy może odbyć się bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednej z naszych kancelarii. Nawiązanie kontaktu z prawnikiem umożliwia zamieszczony na naszej stronie formularz kontaktowy – proste, intuicyjne w obsłudze i zupełnie bezpłatnego narzędzie. Wystarczy za jego pośrednictwem krótko opisać przedmiot sprawy i towarzyszące jej okoliczności, a także określić swoje oczekiwania. W załączeniu można przesłać związane z nią dokumenty. Dopiero po zapoznaniu się z nimi adwokat jest w stanie zaproponować sposób postępowania zgodny z procedurami, których musi przestrzegać oraz specyfiką zagadnienia. Fakt skorzystania z niniejszego formularza nie jest wiążący, a ewentualna deklaracja skorzystania z usług następuje dopiero po zapoznaniu się klienta z przedstawionymi warunkami współpracy i zasadami udzielania pomocy prawnej.

Polski adwokat – Mönchengladbach. Polskojęzyczna pomoc prawna

Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi borykają się polskojęzyczne osoby, których sprawa podlega niemieckiej jurysdykcji. Bariera językowa może uniemożliwiać lub znacząco utrudniać zrozumienie poszczególnych przepisów prawa, wezwań, uzasadnień i artykułów kodeksu karnego. Wiąże się to bezpośrednio z ryzykiem niepełnego lub nieświadomego uczestnictwa w postępowaniu. Jak wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania, zatem osoba, która niewłaściwie zinterpretuje pewne postanowienia lub w terminie nie wywiąże się z ustanowionych prawnie obowiązków, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, a tym samym dodatkowo obciążona psychiczne. Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt finansowy – pomoc prawna często udzielana jest z zamiarem uniknięcia negatywnych konsekwencji finansowych przez klienta jako następstwa szeroko pojętego konfliktu z prawem. Nasza kancelaria stwarza możliwość skorzystania z polskojęzycznej pomocy prawnej na terenie Niemiec. Dodatkowo oferujemy tłumaczenia dokumentów – zarówno z języka niemieckiego na polski, jak i polskiego na niemiecki. Za przekłady odpowiada biuro tłumaczeń Aliny Müller.

Polski prawnik – Mönchengladbach. Gotowe formularze i baza wiedzy

Oprócz pomocy prawnej na terenie całych Niemiec, nasza kancelaria stwarza możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy z prawnej z zamiarem samodzielnego załatwiania niektórych spraw. W tym celu na naszej stronie znajduje się baza wiedzy, w ramach której publikowane są teksty z zakresu różnych dziedzin prawa niemieckiego, a także opatrzone polskimi komentarzami gotowe formularze z niemieckiego prawa pracy, z których mogą korzystać nawet osoby nieposługujące się biegle językiem niemieckim. Wśród plików do wykorzystania można znaleźć m.in. formularz żądania wydania zaświadczenia o zatrudnieniu, wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia podczas urlopu, formularz wezwania do wydania odcinków wypłaty, wzór żądania wydania zapisów dotyczących czasu pracy od niemieckiego pracodawcy dla kierowców zawodowych. Zawsze warto wykorzystać wszystkie możliwe sposoby ochrony własnych interesów.