Polski Adwokat Münster

Jako że systemy prawne poszczególnych państw różnią się między sobą, osoba, której sprawę reguluje prawo obcego systemu, pozostaje w trudnej sytuacji. Zwykle nie tylko nie zna ona wystarczająco dokładnie przepisów i zasad ich interpretacji, ale ponadto nie posługuje się biegle językiem, w którym te przepisy zostały wyrażone. Brak wiedzy prawniczej i bariera językowa sprawiają, że osoba ta nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć własnych interesów. W naszej kancelarii świadczymy usługi pomocy prawnej dla wszystkich osób polskojęzycznych, których sytuacje prawne są wyznaczone przez prawo niemieckie. Znamy specyfikę trudności, jakie osoby te napotykają, chcąc rozwiązać powstałe problemy prawne.

Polski adwokat – Münster. Teren całych Niemiec

Nasze kancelarie znajdują się w Magdeburgu i Berlinie – świadczymy w nich obsługę prawną w trybie stacjonarnym. Oprócz tego można skorzystać z pomocy prawnej w formie zdalnej, która obejmuje teren całych Niemiec – w tym Münster. Może ona przybrać postać wideorozmowy, rozmowy telefonicznej czy korespondencji mailowej w zależności od decyzji klienta. Możliwość zdalnych konsultacji to rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu, by odbyć spotkanie stacjonarnie w jednej z kancelarii.

Polski prawnik – Münster. Formy kontaktu

Udostępniliśmy na naszej stronie specjalny formularz kontaktowy. Aby rozpocząć współpracę z kancelarią, należy opisać sprawę za jego pośrednictwem i załączyć związane z nią dokumenty. Użycie formularza jest nieodpłatne i nie prowadzi do powstania żadnych zobowiązań po stronie klienta. Te mogą powstać dopiero po wyrażeniu przez niego zgody i określeniu warunków współpracy. Następuje to w momencie, gdy przeanalizujemy załączone dokumenty i opis sprawy, określając zasady świadczonej pomocy prawnej. Podobnie jak użycie formularza, wstępna konsultacja nie wiąże się z koniecznością uiszczenia żadnych opłat.

Polski prawnik – Münster. Zakres obsługi prawnej

Specjalizujemy się w różnych dziedzinach prawa: prawie karnym, prawie rodzinnym, prawie socjalnym czy prawie pracy. Zróżnicowaniu dziedzin, w ramach których świadczymy pomoc prawną, towarzyszy zakres usług. Te ostatnie dopasowujemy każdorazowo do charakteru sprawy i specyfiki towarzyszących jej okoliczności. Jakie usługi mogą wchodzić w zakres świadczonej przez nas obsługi prawnej? Do najbardziej typowych należą: reprezentacja przed sądami i organami administracji, rozwiązywanie sporów z pracodawcą, pomoc w uzyskaniu zasiłków, przygotowywanie umów dla przedsiębiorców czy sporządzanie opinii prawnych.

Polski adwokat – Münster. Polskojęzyczna obsługa i tłumaczenie dokumentów

Jednym z założeń funkcjonowania naszej kancelarii jest niwelowanie bariery językowej, która często prowadzi do negatywnych konsekwencji prawnych. Jakie działania podejmujemy w celu jej przezwyciężenia? Po pierwsze, zapewniamy obsługę prawną w całości w języku polskim. Dzięki temu klient na każdym etapie sprawy ma nad nią kontrolę i może zgłaszać uwagi dotyczące sposobu jej prowadzenia. Po drugie, świadczone przez nas usługi obejmują tłumaczenie wszystkich dokumentów z języka niemieckiego na polski i z języka polskiego na niemiecki. W zakresie przekładu korzystamy z usług biura tłumaczeń Aliny Müller.

Koszty obsługi prawnej. Polski adwokat w Münster

Sposób wynagradzania prawników w Niemczech reguluje ustawa o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Jak wskazują zawarte w niej przepisy, wysokość wynagrodzenia zależy od wartości przedmiotu sporu w sprawie. Prawo niemieckie przewiduje również możliwość wnioskowania o zwolnienie z kosztów. Uprawnione do jego uzyskania są osoby pozostające w trudnej sytuacji materialnej. Jeśli nasz klient nie posiada środków niezbędnych do wywiązania się z finansowych warunków współpracy, możliwe jest uzyskanie pomocy prawnej naszej kancelarii w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o uzyskanie pomocy materialnej.

Polski prawnik – Münster. Co można zrobić samodzielnie?

Na naszej stronie internetowej znaleźć można szereg bezpłatnych formularzy z zakresu prawa pracy w Niemczech, które pozwolą Ci podjąć samodzielne działania. Są to m.in.: wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego, wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia lub nadgodzin, wzór żądania wydania zapisów dotyczących czasu pracy od niemieckiego pracodawcy dla kierowców zawodowych czy też wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia podczas urlopu. Co ważne, formularze zostały opatrzone polskimi komentarzami. Dzięki temu mogą być użyte również przez te osoby, które nie posługują się biegle językiem niemieckim. Wszyscy klienci, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa niemieckiego i wykorzystać ją do samodzielnego załatwiania spraw, mają możliwość zapoznania się treściami umieszczanymi w naszej bazie wiedzy z zakresu prawa niemieckiego. Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia związane z różnymi dziedzinami, np. z prawem karnym czy prawem cywilnym.