Polski Adwokat Stuttgart

Przebywając w obcym państwie, musimy pamiętać, by dostosować nasze zachowanie do obowiązujących w nim przepisów prawa. Różnice między poszczególnymi europejskimi systemami prawnymi dotyczą właściwie każdego aspektu życia codziennego: uczestnictwa w ruchu drogowym, spraw rodzinnych czy relacji między pracownikiem i pracodawcą. Osoba, która podróżuje z jednego państwa do drugiego, np. w celach turystycznych czy zawodowych, w większości przypadków nie zna dobrze przepisów prawa obcego, stąd nie wie, jak, w razie potrzeby, skutecznie zadbać o swoje interesy. W sytuacjach, gdy znajomość przepisów i praktyki prawniczej staje się niezbędna, np. w przypadku kolizji drogowej czy nieuczciwego postępowania pracodawcy, z pomocą może przyjść osoba zajmująca się prawem profesjonalnie – prawnik. W naszej kancelarii zapewniamy obsługę prawną dla osób polskojęzycznych, których sytuacje prawne wyznaczają przepisy prawa niemieckiego. Porady prawnej zasięgnąć można niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy.

Polski adwokat Stuttgart – gdzie prowadzimy działalność?

Kancelarie, w których świadczymy nasze usługi, znajdują się w Magdeburgu i Berlinie. Nie ograniczamy jednakże obsługi prawnej do działalności stacjonarnej. Poza wskazanymi miastami oferujemy obsługę zdalną dla wszystkich osób, które jej potrzebują – niezależnie od miejsca zamieszkania klienta i właściwości miejscowej sądu. Zajmujemy się w szczególności obsługą prawną dla osób przebywających w Stuttgarcie. Jako że podstawą większości spraw z zakresu prawa niemieckiego może być komunikacja elektroniczna, telefoniczna lub pocztowa, konieczność podróży do kancelarii zostanie ograniczona do minimum. Adwokat (Stuttgart) udzialający konsultacji w formie zdalnej to propozycja dla osób chcących zaoszczędzić czas i pieniądze, które przeznaczyliby na podróż, a jednocześnie oczekują standardu usług właściwych dla obsługi stacjonarnej.

Adwokat Stuttgart – obsługa prawna w języku polskim

Udana komunikacja między zleceniodawcą a kancelarią powinna być podstawą obsługi prawnej. Dzięki niej możliwe jest dostosowanie zakresu usług do indywidualnej sytuacji klienta, a także – w razie potrzeby – bieżąca kontrola danego postępowania sądowego bądź administracyjnego zgodnie z jego wymaganiami. Z uwagi na to, że nasza kancelaria oferuje klientom polskojęzyczną obsługę, wyeliminowany zostaje ewentualny problem bariery językowej – klient nie musi obawiać się, że nie zna wystarczająco dobrze języka niemieckiego, aby zadbać o swoje interesy prawne.
Co ważne, zapewniamy klientom przekład potrzebnych dokumentów prawnych – zarówno z języka niemieckiego na język polski, jak i z języka polskiego na niemiecki. Za usługi przekładowe odpowiada każdorazowo biuro tłumaczeń Aliny Müller. Warto dodać, że klienci mogą skorzystać z oferty tłumaczenia dokumentów nawet wówczas, gdy jednocześnie nie korzystają ze świadczonej przez nas obsługi prawnej.

Polski adwokat Stuttgart – zakres usług

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje nie tylko doradztwo prawne, ale również m.in. sporządzanie pism procesowych, przygotowanie opinii prawnych czy reprezentację przed organami administracyjnymi i sądem. Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa socjalnego i prawa karnego. Nieobce są nam zarówno zagadnienia publicznoprawne, jak i typowe spory o charakterze cywilnym między dwoma równouprawnionymi podmiotami.

Prawnik Stuttgart – dodatkowa pomoc

Nie tylko nasi klienci, ale również osoby, które nie korzystają ze świadczonych przez nas usług, mogą skorzystać z dodatkowej pomocy w postaci udostępnionej na naszej stronie bazy wiedzy i specjalnych formularzy. Baza wiedzy obejmuje artykuły z zakresu prawa niemieckiego dotyczące popularnych i ważnych – z perspektywy prawnej – zagadnień. Zawierają one praktyczne wskazówki dla czytelnika i dlatego też mogą okazać się niezwykle przydatne w sytuacji zagrożenia jego interesów prawnych. Wszystkie osoby, które chciałyby skutecznie zadbać o własną sytuację prawną, mogą ponadto skorzystać z dostępnych na naszej stronie formularzy i wzorów z zakresu prawa pracy. Wśród nich znaleźć można m.in.: wzór wniosku do udzielenia urlopu wypoczynkowego, wzór wezwania do wypłacenia zasiłku chorobowego, wzór żądania wydania zaświadczenia o zatrudnieniu czy wzór wezwania do wypłaty odcinków wypłaty. Co niezwykle ważne, wszystkie formularze zostały opatrzone polskim komentarzem, stąd mogą z nich korzystać również te osoby, które nie posługują się biegle językiem niemieckim.

Polski prawnik Stuttgart – kontakt z kancelarią

Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy prawnej, mogą skontaktować się z naszą kancelarią za pośrednictwem specjalnego formularza kontaktowego. Zachęcamy w szczególności do opisania swojej sprawy i załączenia dokumentów z nią związanych. Wstępna konsultacja z kancelarią jest całkowicie bezpłatna – w jej ramach zapewniamy analizę przesłanych dokumentów i określamy niezbędny w danej sprawie sposób działania. Wykorzystanie formularza nie generuje żadnych obowiązków prawnych dla potencjalnego klienta. Jakiekolwiek opłaty pobierane są dopiero po ustaleniu zakresu obsługi i wyrażeniu przez kilenta zgody.