Pracodawca rozliczył się z błędną klasą podatkową! Jak mam zareagować?

Pracownicy w Niemczech powinni regularnie sprawdzać swoje odcinki wypłaty. Jeżeli wystąpi nieoczekiwana zmiana w wynagrodzeniu netto, powodem może być zmiana klasy podatkowej lub innych cech odliczenia od podatku od wynagrodzeń. Dane do odliczenia podatku od wynagrodzeń pracowników, tzw. ELStAM (Elektroniczne cechy odliczania podatku od wynagrodzeń), otrzymują niemieckie pracodawcy automatycznie poprzez transmisję danych z niemieckich urzędów skarbowych (Finanzamt). Pracownicy zazwyczaj dowiadują się o zmianach dopiero po otrzymaniu pasków wypłat (Entgeltabrechnung lub Lohnabrechnung). Powinni jednak w każdym przypadku dokładnie to sprawdzić.

Nie zawsze jednak przyczyna musi leżeć po stronie niemieckiego urzędu skarbowego. Jeżeli po zmianie pracodawcy klasa podatkowa 6 z najwyższym odliczeniem podatku od wynagrodzeń zostanie nagle wzięta za podstawę, może dojść do błędnej rejestracji nowego lub spóźnionego wyrejestrowania starego niemieckiego pracodawcy. Niektóre zmiany zostają w Niemczech automatycznie zgłoszone urzędom skarbowym przez niemieckie urzędy meldunkowe w gminach. Dotyczy to głównie zmian w stanie cywilnym, takich jak wstąpienie lub wystąpienie z kościoła, małżeństwo, narodziny i adopcja. W takich przypadkach pracownicy powinni również sprawdzić zmiany w niemieckim ELStAM. Osoby pozostające w związku małżeńskim są w Niemczech początkowo zawsze umieszczane w klasie podatkowej 4 / 4. Kwota podatku od wynagrodzeń pozostaje niezmieniona w porównaniu z kwotą podatku od wynagrodzeń dla osób samotnych według klasy podatkowej 1.

Zmiany klasy podatku od wynagrodzeń oraz inne korekty w niemieckim ELStAM’ie należy zgłaszać we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym. Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą ubiegać się o klasę podatkową 3 / 5 lub klasę podatkową 4 z faktorem. Dotyczy to również zarejestrowanych związków partnerskich.

Błędne odliczenie podatku od wynagrodzenia w Niemczech jest kłopotliwe, ale można je skorygować najpóźniej w deklaracji podatkowej (tzw. Steuererklärung). Ważniejsze jest prawidłowe opodatkowanie świadczeń zastępujących wynagrodzenie, takich jak zasiłki dla bezrobotnych, chorobowe czy rodzicielskie. Jeśli świadczenia są niższe z powodu błędnej lub niekorzystnej klasy podatkowej, w Niemczech nie zostaną one skorygowane w ramach rozliczenia podatku dochodowego.