Prawa i obowiązki kontroli nad ruchem drogowym na terenie Niemiec

W przypadku rutynowych kontroli drogowych w Niemczech nie ma żadnych konsekwencji przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Tutaj dowiedzą się Państwo, co jako kierowca ma obowiązek robić, a czego nie.

Osoby często podróżujące samochodem po Niemczech mogą prędzej czy później zostać zatrzymane przez niemiecką policję w celu kontroli ruchu drogowego. Oczywiście niekoniecznie oznacza to, że kierowca zrobił coś złego. Zgodnie z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym, policja w Niemczech może w każdej chwili, w dowolnym miejscu i niezależnie od wydarzeń dokonać odprawy uczestników ruchu drogowego. Jednakże jedynie policjanci, którzy są wyraźnie rozpoznawalni jako tacy, mogą to zrobić. Coraz częściej przeprowadza się kontrole w dni ustawowo wolne od pracy i wieczorem, przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki temu kierowca, który spożył narkotyki lub alkohol, może być szybko wycofany z ruchu drogowego, aby wykluczyć zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

  1. Kontrola ruchu drogowego w Niemczech – Obowiązki kierowcy

  2. Czego policja nie może robić w Niemczech?

  3. Jak zachowywać się podczas kontroli ruchu drogowego

Kontrola ruchu drogowego w Niemczech – Obowiązki kierowcy

Na kontroli ruchu drogowego należy zareagować na odpowiedni znak niemieckiej policji i zatrzymać się. Mimo że na razie można pozostać w pojeździe, należy wyłączyć silnik i radio oraz opuścić okno. Jeśli jednak zostaną Państwo o to poproszeni, muszą Państwo wysiąść z samochodu.

Ponieważ kontrola zazwyczaj obejmuje kontrolę pojazdu i kierowcy, należy zawsze podać swoje dane osobowe oraz prawo jazdy i dokument rejestracyjny. Należy również umożliwić niemieckim urzędnikom sprawdzenie stanu i ładunku samochodu. Zgodnie z niemieckimi przepisami należy udowodnić, że nosi się trójkąt ostrzegawczy i apteczkę pierwszej pomocy.

Czego policja nie może robić w Niemczech?

Ważne jest, aby znać swoje niemieckie prawa, ponieważ poza oczywistymi obowiązkami nie trzeba stosować się do wszystkich poleceń policji. Mimo że mają Państwo obowiązek tolerowania kontroli policyjnych, nie są Państwo na ogół zobowiązani do współpracy. W Niemczech na przykład nie ma obowiązku przeprowadzania testów na obecność alkoholu lub narkotyków na miejscu. Nie ma potrzeby dostarczania próbki moczu na żądanie. W obu przypadkach należy to zrobić tylko wtedy, gdy nie spożywania alkoholu lub narkotyków, a test z pewnością będzie negatywny.

Nie ma także obowiązku oddawania do kontroli telefonu ani zawartości przewożonych toreb. Wszystko, co wykracza poza sprawdzenie stanu i załadunku, może zostać odrzucone, pod warunkiem, że pozostają Państwo przyjazne. Mają Państwo również prawo do odmowy złożenia zeznań. Jeśli urzędnicy niemieccy zaangażują Państwo w rozmowę kwalifikacyjną, nie są Państwo zobowiązani do udzielenia dokładnych informacji w tej sprawie.

Szczególnie ważne jest, aby nigdy nie zgodzić się na dobrowolne pobieranie krwi, ponieważ traci się wszystkie niemieckie prawa. Jedynie na mocy niemieckiego orzeczenia sądowego pobranie krwi jest wiążące. Jeżeli istnieje ryzyko bezpośredniego zagrożenia, pobieranie próbek krwi jest również możliwe bez decyzji Niemiec, ale muszą już istnieć konkretne oznaki nadużywania alkoholu lub narkotyków. Zabranie krwi przez niemieckich policjantów bez decyzji i bez bezpośredniego zagrożenia jest uważane za zranienie ciała.​

Jak zachowywać się podczas kontroli ruchu drogowego

Podczas kontroli drogowej ważne jest, aby zachować spokój i wykonywać swoje obowiązki. Jeśli niemiecka policja da Państwu znak zatrzymania, powinni Państwo zareagować i w żadnym wypadku nie odmawiać kontroli. Zachować spokój i uprzejmość w rozmowie. Należy również wyrażać się ostrożnie, aby nie obciążać się wprowadzającym w błąd oświadczeniem. Nieprzestrzeganie niemieckich przepisów może jednak skutkować postępowaniem karnym. W przypadku aktywnej odmowy lub utrudnienia kontroli urzędników możliwe jest również postępowanie karne przeciwko funkcjonariuszom organów ścigania. Podczas rozmowy wskazane jest, by zachować spokój i uprzejmość.