Wypłata nadgodzin kierowców zawodowych w Niemczech

Dla kierowców zawodowych w Niemczech, aby udowodnić przepracowane nadgodziny, wystarczy podać, w jakich dniach zaczęła się trasa i kiedy się skończyła. Tak orzekł Sąd Pracy Regionu Meklemburgia-Pomorze Przednie w wyroku z dnia 20 października 2020 r. (sygn. akt: 5 Sa 48/20).

Zgodnie z rozumowaniem niemieckiego sądu, to niemiecki pracodawca musiał wykazać poprzez analizę zapisów zgodnie z § 21a ust. 7 niemieckiej ustawy o czasie pracy, w które dni kierowca musiał pracować krócej niż podał i z jakich powodów.  Niemiecki pracodawca nie sprostał temu ciężarowi dowodu w niniejszej sprawie.

W przedmiotowej sprawie kierowca ciężarówki domagał się przed Sądem Pracy w Stralsundzie odszkodowania za nadgodziny przepracowane w Niemczech w miesiącach od kwietnia do czerwca 2018 roku. Podał on dokładnie, o której godzinie rozpoczął pracę jako kierowca ciężarówki w Niemczech i o której godzinie ją zakończył, uwzględniając przerwy, jak również dni urlopu i zwolnienia lekarskiego. Niemiecki Sąd Pracy uwzględnił pozew zawodowego kierowcy.

Następnie Regionalny Sąd Pracy Meklemburgii-Pomorza Przedniego potwierdził decyzję niemieckiego Sądu Pracy. Zawodowy kierowca, który był zatrudniony w Niemczech, miał prawo do wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny.  Wynagrodzenie za nadgodziny w Niemczech wymaga między innymi tego, że kierowca ciężarówki rzeczywiście wykonywał pracę w nadgodzinach. Ciężar dowodu istnienia tego wymogu spoczywał na zawodowym kierowcy.

Zdaniem niemieckiego Okręgowego Sądu Pracy kierowca, któremu niemiecki pracodawca przydzielił określone trasy, może spełnić swój obowiązek dowodowy poprzez podanie, w jakie dni rozpoczął daną trasę i kiedy ją zakończył. Zawodowy kierowca w Niemczech spełnił te wymagania.

Nasza polskojęzyczna kancelaria prawna w Niemczech ma duże doświadczenie w dochodzeniu nadgodzin kierowców zawodowych i chroni przed wykorzystywaniem przez niemieckie firmy transportowe. Czy jesteście Państwo zawodowym kierowcą i Państwa pracodawca nie chce płacić Państwu za nadgodziny? Zapraszamy Państwa do złożenia bezpłatnego zapytania.