Wypowiedzenie z pracy podczas choroby w Niemczech

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę w czasie choroby pracownika w Niemczech należy rozróżnić trzy kwestie:

  1. Czy niemiecki pracodawca ma prawo zwolnić pracownika w czasie choroby?
  2. czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu choroby w Niemczech?
  3. Czy zwolnienie z pracy z powodu choroby stanowi dyskryminację ze względu na niepełnosprawność według niemieckich przepisów ustawy o równym traktowaniu (AGG)?

 

I. Czy niemiecki pracodawca ma prawo zwolnić pracownika w czasie choroby?

W przypadku zwolnienia w czasie choroby chodzi o moment zakończenia stosunku pracy, tzn. czy pracownik może zostać zwolniony w Niemczech w czasie choroby.

To, że wypowiedzenie podczas choroby jest w Niemczech niemożliwe, jest uporczywym błędnym przekonaniem. Jest wręcz przeciwnie. Zwolnienia z pracy mogą być udzielane w Niemczech nawet w czasie choroby pracownika. Jeśli pracownik otrzyma pismo o zwolnieniu z pracy w czasie choroby, nie oznacza to jeszcze, że wypowiedzenie jest bezprawne.

Dlatego też nie ma sensu, aby pracownicy uciekali się do swojej niezdolności do pracy poprzez zwolnienie lekarskie, aby uniknąć wypowiedzenia w Niemczech. Z kolei niemieccy pracodawcy nie muszą się obawiać wypowiedzenia umowy o pracę z powodu choroby pracownika. Zwolnienie lekarskie pracownika z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą nie jest w Niemczech przeszkodą do rozwiązania stosunku pracy.

II. Czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu choroby w Niemczech?

Zupełnie inną kwestią jest natomiast to, czy wypowiedzenie dokonane w okresie choroby jest w Niemczech dopuszczalne. Wypowiedzenie z powodu choroby w Niemczech jest zatem kwestią przyczyny wypowiedzenia, a tym samym tego, czy choroba może stanowić przyczynę wypowiedzenia. Jest to kwestia ochrony przed wypowiedzeniem w Niemczech.

W zakresie stosowania niemieckiej ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem (KSchG), niemiecki pracodawca musi być w stanie udowodnić skuteczność wypowiedzenia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem. Dlatego pracodawca nie może skutecznie wypowiedzieć umowy o pracę w Niemczech bez istnienia przyczyny wypowiedzenia, która wynika z przyczyn osobistych, zachowania lub przyczyn operacyjnych. Jeżeli wypowiedzenie ma być dokonane z powodu choroby pracownika, który jest trwale chory, niezdolny do pracy przez dłuższy czas lub często choruje przez krótki okres, to mamy do czynienia z wypowiedzeniem z przyczyn osobistych, które jest dokonywane z przyczyn związanych z chorobą.

III. Czy zwolnienie z pracy z powodu choroby stanowi dyskryminację ze względu na niepełnosprawność według niemieckich przepisów ustawy o równym traktowaniu (AGG)?

Kwestia, czy niemiecki pracodawca dyskryminuje pracownika ze względu na niepełnosprawność, wypowiadając mu umowę o pracę w Niemczech z powodu choroby, co stanowi naruszenie niemieckiej ustawy o równym traktowaniu (AGG), powstaje niezależnie od tego, czy ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem ma zastosowanie, czy nie. Dyskryminacja w Niemczech z powodu niepełnosprawności może w obu przypadkach prowadzić do nieważności niemieckiego wypowiedzenia.

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości choroba, która przez długi czas uniemożliwia pracownikowi pełne uczestnictwo w życiu zawodowym, jest niepełnosprawnością w rozumieniu prawa europejskiego, nawet jeśli jest zasadniczo uleczalna. W tym przypadku jest to również niepełnosprawność w sensie niemieckiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). Prowadzi to do tego, że zwolnienie z powodu choroby może w indywidualnym przypadku stanowić dyskryminację ze względu na niepełnosprawność. Dyskryminujące zwolnienie byłoby jednak w Niemczech bezprawne.

Niemniej jednak, nie każde zwolnienie z powodu choroby jest bezprawne z powodu naruszenia AGG, ponieważ zgodnie z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości nie każda choroba jest niepełnosprawnością.

W niemieckim postępowaniu o ochronę przed zwolnieniem pracownik musi najpierw przedstawić poszlaki wskazujące na dyskryminację ze względu na niepełnosprawność. Może tu wchodzić w grę fakt, że niemieckie wypowiedzenie zostało złożone w czasie choroby. Jeśli sąd zostanie przekonany, niemiecki pracodawca musi udowodnić, że nie dyskryminował pracownika. Pracodawca w Niemczech może to zrobić wykazując, że dyskryminacja jest uzasadniona obiektywnym powodem. Pomocne jest tutaj, jeśli pracodawca przed zwolnieniem przeprowadził odpowiednie zarządzanie integracją przedsiębiorstwa (Betriebliches Eingliederungsmanagement – BEM).

Pomoc prawna w przypadku zwolnienia z powodu choroby w Niemczech

Czy wiecie Państwo, czy zwolnienie z pracy podczas zwolnienia lekarskiego jest zgodne z prawem w Niemczech? Jeśli macie wątpliwości, niezwłocznie skontaktujecie się Państwo z naszą polskojęzyczną kancelarią prawną w Niemczech.

Nasi doświadczeni prawnicy, mecenasi, radcy prawni i adwokaci specjalizują się w niemieckim prawie pracy i są gotowi pomóc Państwu w przypadku, gdy zostaniecie Państwo zwolniony podczas zwolnienia lekarskiego.

W Niemczech zwolnienie podczas zwolnienia lekarskiego jest w większości przypadków niezgodne z prawem. Nasza kancelaria prawna pomoże Państwu zrozumieć Państwa prawa i udzieli porady prawnej w celu podjęcia dalszych kroków.

Nasze usługi obejmują reprezentowanie Państwa w negocjacjach z pracodawcą i pomaganie Państwu uzyskać należne Państwu odszkodowanie za nieprawidłowe zwolnienie. Nasza kancelaria prawna jest zawsze dostępna dla naszych klientów i gotowa do udzielenia pomocy w każdej kwestii dotyczącej niemieckiego prawa pracy.

Nie pozwólcie, aby Państwa prawa były ignorowane. Skontaktujecie się z nami i skorzystaj z naszej pomocy w przypadku nieprawidłowego zwolnienia podczas zwolnienia lekarskiego w Niemczech. Nasza polskojęzyczna kancelaria prawna w Niemczech pomoże Państwu w osiągnięciu pozytywnego wyniku i ochronie Państwa praw.